5 lessen over leven in afhankelijkheid van God

16

aug

Gastblogger

Ik ben met Shadow, onze border collie, bij de hondenschool. De trainer vraagt aan ons als baasjes wat we willen bereiken met de opvoeding van onze kinderen, voor zover we die hebben. Mijn grootste verlangen is dat zij de Here gaan liefhebben en Hem willen volgen… maar ik vermoed dat de trainer dat niet bedoelt, dus ik houd mijn mond. Als ook de andere baasjes niet kunnen bedenken waarvoor ze hun kinderen eigenlijk opvoeden, geeft de trainer zelf het juiste antwoord: “De opvoeding van onze kinderen is erop gericht dat ze onafhankelijk worden, terwijl het doel van de hondentraining is dat de hond afhankelijk van zijn baas wordt…” Er komt een gedachte bij me op die ik aan de hondentrainer te danken heb: Zoals Shadow afhankelijk is van mij, zou ik in afhankelijkheid van God willen leven…

Afhankelijkheid vs. onafhankelijkheid

Daar staat tegenover dat in onze individualistische maatschappij onafhankelijkheid van een volwassene wordt verwacht. En eerlijk gezegd is dat ook wat ik zelf wil. Laat mij alsjeblieft mijn eigen leven uitstippelen. Vaak besef ik pas dat ik afhankelijk van God ben als ik tegen mijn beperkingen aanloop. Zolang alles volgens plan verloopt, voel ik me sterk en zelfstandig. Dan vergeet ik dat ik de hulp van de Here nodig heb… maar zonder zijn bescherming, leiding en zegen bereik ik helemaal niets.   

Dat heeft ook koning Hizkia ondervonden. Jeruzalem werd bedreigd door Sanherib, de koning van Assyrië. Hizkia, de koning van Juda, ontving brieven van de bezetter waarin stond dat hij niet moest denken dat God Jeruzalem zou kunnen redden.

Zijn er mensen in jouw omgeving die je geloof in God onderuit proberen te halen? Dat gebeurt vaak juist als je in een moeilijke situatie zit waar je zelf geen oplossing voor weet… Wat doe je dan?

Hizkia beseft dat hij hulp nodig heeft. In afhankelijkheid legt hij zijn problemen aan de Here voor:

Toen Hizkia de brieven uit de hand van de gezanten had ontvangen en die had gelezen, ging hij naar het huis van de HEERE. Vervolgens spreidde Hizkia die brieven uit voor het aangezicht van de HEERE, en Hizkia bad voor het aangezicht van de HEERE en zei: HEERE, God van Israël, Die tussen de cherubs troont, U bent het, U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt.
Neig, HEERE, Uw oor en luister; open, HEERE, Uw ogen en zie. Hoor de woorden van Sanherib, die hij gestuurd heeft om de levende God te honen.
Het is waar, HEERE, de koningen van Assyrië hebben die heidenvolken en hun land verwoest, en hun goden hebben zij prijsgegeven aan het vuur. Het waren immers geen goden, maar het was het werk van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die vernield.
Nu dan, HEERE, onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat U, HEERE, alleen God bent.
– 2 Koningen 19: 14-19 (HSV)

Leer van Hizkia

  • Hizkia legt de vijandelijke brieven open voor de Here neer (vers 14) en vraagt Hem die te lezen en te luisteren naar de honende woorden van Sanherib (vers 16). Geef toe dat je er zelf niet uit komt en leg je problemen aan de Here voor; laat Hem met je meekijken en –luisteren.
  • Hizkia belijdt dat de Here de God van Israël is, Die heerst over alle koninkrijken op aarde en Die hemel en aarde gemaakt heeft (vers 15). Als je uitspreekt wie de Here is, geef je Hem de eer die Hem toekomt. Tegelijk werkt zo’n belijdenis bevestigend en versterkend voor je geloof in Hem.
  • Hizkia erkent dat de goden van de andere volken door mensen zijn gemaakt en geen macht hebben. Vertrouw je soms meer op je eigen gezondheid en kracht, je intelligentie en prestaties of op familie en vrienden, dan op de Here? Ga eens na wie of wat ‘afgoden’ voor je zijn, die de plaats van God innemen. Wat doe je hiermee?
  • Hizkia bidt de Here om verlossing (vers 19a). Daarmee toont hij zijn afhankelijkheid van God. Geef toe dat je het zelf niet redt en verwacht je hulp van de Here. Vul niet voor God in hoe Hij je moet helpen, maar laat dat aan Hem over.

Je hemelse Vader weet wat je nodig hebt.

  • Hizkia wil dat iedereen weet dat de Here alleen God is (vers 19b); hij wil niet dat God gehoond wordt (vers 16), maar dat Hij wordt geëerd. Als je getuigt van Gods verlossing en zijn hulp in moeilijke omstandigheden maak je voor anderen concreet dat Hij God is. Dat kan hen verlangend maken naar een relatie met Hem.   

Leer van onze hond

Juist in moeilijke situaties ontdekken we dat we God nodig hebben, dat we afhankelijk zijn van zijn hulp en zegen. Daardoor hebben we soms de neiging Hem als EHBO’er te beschouwen. Maar ik denk dat afhankelijkheid van God een levenshouding zou moeten zijn, ongeacht onze omstandigheden. Dat brengt me terug bij onze hond. Shadow is afhankelijk van mij en ik zorg zo goed mogelijk voor haar. Ik ben als baas niet volmaakt, maar de Here is dat wel. Waarom zou ik dan niet op Hem vertrouwen, in afhankelijkheid van Hem leven en Hem volgen waarheen Hij me ook leidt?

Aan de slag!

  • Schrijf een persoonlijke geloofsbelijdenis waarin je je afhankelijkheid van God verwoordt.

Schrijfster
Deze gastblog is geschreven door Lia van der Neut. Zij houdt van wandelen, fietsen, zwemmen, eten en praten met familie/vrienden. Daarnaast leest en schrijft ze graag. Het Bijbelse dagboekje “Kort maar krachtig, 100 woorden voor elke dag” is haar eerste pennenvrucht, die ook is uitgegeven. Zij lacht wanneer ze kind met de kinderen kan zijn.

Deel deze overdenking

  1. R schreef:

    Mooie duidelijke lessen! Dank je wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap