4 stappen voor een levendig gebed voor anderen

20

jan

Nathanja

Toen ik betrokken was bij Youth With A Mission werd er vaak tijd vrijgemaakt voor intercession. Dit is een vorm van levendig gebed dat gefocust is op anderen, om in de kloof te staan tussen mensen en God en hun noden bij Hem te brengen. Ik neem je vandaag graag mee door de vier stappen voor een levendig gebed, gericht op de ander. Ik hoop dat het je mag inspireren.

Waarom gebed voor anderen?

Het principe van ‘intercession’ rust op het bidden voor anderen. Om te bidden voor hen die zelf geen stem hebben, voor hen die God zelf nog niet kennen, voor hen die in crisis verkeren en misschien de kracht niet vinden God op te zoeken in gebed. De bijbel spreekt ook over het bidden voor anderen, bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 2:1: ‘Ik roep er dan vóor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen’ (HSV) of in Spreuken 31:8-9 ‘Open je mond voor een stomme, voor de rechtszaak van allen die verkwijnen. Open je mond, oordeel met rechtvaardigheid en verschaf recht aan de ellendige en de arme.’ (HSV)

Stap 1: Dank Hem!

Begin het gebed met dankzegging. In psalm 100:1-2 staat: ‘Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.’ (HSV)  We mogen zijn poorten benaderen met dankbaarheid. Waar ben jij deze dag dankbaar voor? Spreek het uit naar Hem!

Stap 2: Vraag om vergeving.

Vervolgens mogen we de Heilige Geest vragen om ons te laten zien of er dingen in ons hart zijn waar we vergeving voor nodig hebben, of waar we iemand anders voor moeten vergeven. In Psalm 139:23-24 staat: ‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.’ (HSV) Vertrouw er ook op dat wanneer je dit uitspreekt Hij je vergeven heeft. Je hoeft niet eindeloos stil te staan bij deze stap, vraag de Heilige Geest om bewustwording over je zonde en keer je hiervan weg en je mag weten dat Hij jouw hart schoon heeft gewassen!

Stap 3: Wijs de duivel de deur.

Jakobus 4:7: ‘Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.’ (HSV) Als er iemand niet wil dat je andere mensen bij God brengt dan is het de duivel. Ook hij kent de kracht van gebed en beeft hiervoor. Neem kort de tijd om de duivel de deur uit te sturen, hij heeft geen recht deze gebedstijd te verstoren.

Stap 4: Wees stil en bid het uit!

Onze eigen gedachten razen zonder pauze door ons hoofd. Stil zijn, het kan zelfs wat onwennig aanvoelen. Toch denk ik dat stilte ons ook dichtbij God kan brengen, denk maar aan het verhaal van Elia waarin God sprak in een zachte bries. Maak jij nog tijd in je drukke schema om te wachten op dit stille briesje? Om stil te zijn voor het aangezicht van God? Onze eigen gedachten kunnen ook zeker in overeenstemming met Gods gedachten zijn, maar misschien wil Hij ook wel iets anders op jouw hart leggen om voor te bidden, een gebed voor anderen.

Ik daag je uit een moment stil te zijn en Hem te vragen waar je deze ochtend voor mag bidden. Misschien krijg je een specifiek persoon in gedachten, een land, een beeld of iets compleet anders. Misschien is het ook wel niet zo specifiek, en mag je gewoon bidden voor datgene waar je op dat moment aan denkt. Neem een moment om deze gebeden voor Zijn troon te brengen. Hij luistert. “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. (1 Johannes 5:14, NBV)

Ik denk dat deze levendige vorm van gebed voor anderen, ook al is dit geen ‘absoluut’ stappenplan, heel mooi is. Het helpt ons doelgericht te bidden voor anderen met datgene wat op Gods hart ligt.

Aan de slag!

De ‘aan de slag’ van deze overdenking ligt natuurlijk erg voor de hand, ik daag je uit deze week een moment te nemen voor intercession. Ik hoop dat het een vruchtbare tijd van gebed mag zijn waarin God een stukje van Zijn hart met je deelt.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap