4 dingen waarin we kunnen worden als Lydia

05

feb

Lydia Hiemstra

Toen wij vorig jaar juni in Griekenland waren, zijn we ook langs Filippi gegaan. Het was heel indrukwekkend om te zien waar Paulus in de gevangenis heeft gezeten (Handelingen 16:23-31) en hoe de stad eruit heeft gezien. Daarna zijn we een stukje verder gereden en kwamen we in het dorpje Lydia, vernoemd naar Lydia uit de Bijbel, waar mijn naam ook weer vandaan komt. Ik wil je vandaag meenemen in haar verhaal. Wat voor vrouw was ze en hoe kunnen we worden als Lydia? 

De purperverkoopster uit Thyatira 

En van daar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk op aan.
– Handelingen 16: 12-15 (HSV)

Lydia hield niet van stilzitten 

Zoals we kunnen lezen in dit bijbelgedeelte was Lydia een vrouw die niet van stilzitten hield. Ze was een zakenvrouw en ze had de leiding over een huishouden. Ze diende God en ze maakte in haar drukke leven als zakenvrouw tijd voor Hem vrij. Ze was namelijk bij de rivier aan het bidden met andere vrouwen en toen ze hoorde wat Paulus haar te zeggen had, werd ze gedoopt en liet ze al haar huisgenoten ook dopen. Wat een krachtige vrouw! Zoals ze hier wordt neergezet, is ze voor mij een groot voorbeeld en we kunnen in ieder geval vier dingen van haar leren, en zo een beetje meer worden als Lydia: 

1. Verstandig zaken doen 

Als eerste wordt verteld dat Lydia een purperverkoopster is. Lydia kwam uit Thyatira, een stad in Lydië, wat nu West-Turkije is. Hier werd veel purper verwerkt en het is dus niet zo gek dat Lydia een purperverkoopster was. Blijkbaar was ze er ook zo goed in dat ze in het buitenland zaken deed en in Filippi woonde. Ze was gezegend in haar werk en ze doet me denken aan de deugdelijke, sterke vrouw in Spreuken 31. 

Zij is vol daadkracht, onvermoeibaar is ze in de weer. Handeldrijven gaat haar heel goed af, ’s nachts gaat haar lamp niet uit. 
– Spreuken 31: 17-18 (NBV)

Doe jij je werk met vreugde? Steek je er energie in of is dat ver te zoeken? Hoe ga je om met klanten, patiënten, cliënten of andere medewerkers? Om te worden als Lydia, een succesvolle zakenvrouw met een hart voor God, moeten we vertrouwen op Diegene die ons het werk heeft gegeven en ons werk doen alsof het voor Hem is: 

Vertrouw bij je werk op de Heer, en je plannen zullen slagen.
– Spreuken 16:3 (NBV) 

Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. 
– Efeziërs 6:7 (NBV) 

2. God dienen 

Ondanks dat Lydia een gerespecteerde zakenvrouw was en het (hoogstwaarschijnlijk) heel erg druk had, maakte ze tijd vrij voor God. In Handelingen 16:40 (NBV) staat: 

Paulus en Silas verlieten de gevangenis en gingen naar het huis van Lydia, waar ze de gelovigen aantroffen. Na hen bemoedigend te hebben toegesproken, vertrokken ze.

Lydia diende God dus niet alleen door samen te komen met andere vrouwen en te bidden bij de rivier, maar ze stelde ook haar huis open voor gelovigen. Hoe kan jij hierin worden als Lydia? Hoe dien jij God? Hoe is jouw houding en kan je daarmee iets laten zien van God? Eén ding is zeker: als je God op de eerste plaats zet, word je een prachtige vrouw: 

Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de Heer moet worden geprezen. Moge zij de vruchten plukken van haar werk, mogen haar daden worden geprezen in de poorten.
– Spreuken 31: 30-31 (NBV) 

3. Het leiden van een huishouden 

Lydia stelde niet alleen haar huis open voor andere gelovigen, maar ze had ook een huishouden dat ze leidde. Een drukke bedoening naast haar baan als purperverkoopster. Misschien heb jij geen werk, maar ben je thuis bij de kinderen en is het huishouden jouw taak; weet dat dit ook enorm belangrijk is en dat je hier ook iets van God kunt laten zien.  

Ze staat op als het nog donker is, regelt het werk in huis, draagt haar slavinnen taken op.
– Spreuken 31:15 (NBV) 

Ze waakt over haar huishouding, niets is haar onbekend. Haar kinderen prijzen haar, haar man bejubelt haar. 
– Spreuken 31:27,28 (NBV) 

Een rustige plek waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen tot zijn recht komt: daar kan een deugdelijke vrouw voor zorgen. Hoe heb jij je huishouden geregeld? Weet jij wat er speelt binnen je eigen huis? Lydia was een voorbeeld voor haar huishouden en al haar huisgenoten werden met haar gedoopt. Een goed georganiseerd huishouden met God op de eerste plaats is een zegen voor je kinderen en je echtgenoot.  

4. Gastvrijheid 

In de tijd van de Bijbel was het heel normaal en vanzelfsprekend om mensen uit te nodigen bij jou thuis. In Nederland hebben we de gewoonte ontwikkeld om dingen met elkaar af te spreken en zo onze gastvrijheid aan te bieden. Maar wat nu als er onverwachts iemand bij jou op de stoep staat? Misschien kunnen we hierin een beetje meer worden als Lydia.  

En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk op aan.
– Handelingen 16:15 (HSV) 

Lydia’s huis stond open voor iedereen. Hoe is dat bij jou thuis? Word je wanhopig als er iemand rond etenstijd bij je aanbelt of vraag je hem of haar om aan te schuiven? Ben jij altijd druk, of is er bij jou altijd tijd voor anderen? Gastvrijheid is iets moois, iets goeds om in te investeren! 

Aan de slag! 

Een sterke, deugdelijke vrouw, zoals Lydia, is meer waard dan edelstenen, zo staat in Spreuken 31:10. Wat kunnen we veel leren van een vrouw die maar een paar keer genoemd wordt in de Bijbel!
Kies voor jezelf eens één van de vier punten uit en neem dat onderwerp in jouw leven onder de loep. Hoe ben jij op je werk? Hoe dien je God in je leven en wat zou er nog kunnen veranderen? Op welke manier leid jij je huishouden? Hoe gastvrij ben jij, kan iedereen altijd bij je aankloppen? Denk er over na en bid dat God je zal leiden en je wijsheid zal schenken in het worden als Lydia, de sterke, deugdelijke vrouw. 

Deel deze overdenking

  1. Karin schreef:

    Prachtig stukje 🤎

  2. Isabella schreef:

    Wat een inspiratie. Echt heel mooi neergezet.
    Hier kan ik wat mee.
    Isabella 😊

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap