Met Jezus leef jij zo vrij als een vogel!

24

jun

Esmeralda van Dijke

Melaatsheid. Gelukkig komt die ziekte tegenwoordig niet meer voor! Of toch wel? Als ik om mij heen en naar mezelf kijk, zie ik mensen klagen, negatief spreken over anderen, verkeerde verlangens hebben en muren om hun hart bouwen. Het zijn zonden die je afzonderen van God, net zoals de mensen met melaatsheid buiten de stad werden geplaatst en afgezonderd werden van de mensen. Hierdoor verlies je mogelijk het contact met God en je verliest je vrij-zijn. Je vraagt je af, waarom heb ik deze problemen? Waarom antwoordt God mij niet? Hoe word ik weer vrij en rein? Ik wil vandaag met jullie kijken naar wat de Bijbel zegt over (moderne) melaatsheid én welk ritueel er in het Oude Testament uitgevoerd werd zodra je rein was, zodat je vrij kon leven als een vogel.

In Leviticus 13 en 14 wordt beschreven wat er moet gebeuren wanneer iemand melaats is én wat er moet gebeuren wanneer hij weer rein is. Zo staat er dat als iemand een zwelling of uitslag heeft, hij naar de priester moet gaan. Als er zweren te zien zijn, bloed of pus, dan zal de priester zeggen dat hij onrein is. Als de plek niet dieper ligt dan de huid, dan moet de persoon eerst zeven dagen apart gehouden worden zodat de priester het in de gaten kan houden. In beide gevallen leeft de persoon voor een bepaalde tijd in afzondering. Vervolgens wordt er beschreven wanneer iemand weer rein is en dat is typerend:

Maar als de melaatsheid op de huid helemaal uitbreekt en de melaatsheid heel de huid van de aangetaste bedekt, van zijn hoofd tot zijn voeten, zover de ogen van de priester kunnen zien, en de priester heeft gezien dat – zie! – de melaatsheid zijn hele lichaam bedekt heeft, dan zal hij de aangetaste rein verklaren. Hij is helemaal wit geworden, hij is rein.
(Leviticus 13: 12-13, HSV)

Zodra je van top tot teen onder de melaatsheid zit, dán ben je rein! Ik vond het maar een vreemde uitspraak, maar is het zo ook niet in ons leven? Met onze moderne melaatsheid? We ploeteren door, in ons eentje want we hebben geen hulp nodig, tot we verzuipen in de problemen en eindelijk beseffen: ik kan het niet. Zodra je van top tot teen in de problemen zit en er onmogelijk zelf nog uitkomt, dán ben je rein. Waarom? Omdat je op dat moment bereid bent om Jezus te accepteren en Hem te laten werken zodat je werkelijk rein kunt worden.

Vrij en rein

Als iemand genezen was van de melaatsheid dan moest hij naar de priester gaan, zodat hij het volgende ritueel uit kon voeren:

De priester moet de man twee levende, reine vogels laten brengen, voor een offer. Verder ook cederhout, rode wol en een bosje van de hysop-plant. De ene vogel moet worden geslacht boven een pot van gebakken klei waar vers bronwater in zit. Daarna moet de priester de levende vogel nemen, met het cederhout, de rode wol en het bosje hysop. Hij moet die alle drie, samen met de levende vogel, indopen in het bloed van de vogel die boven het verse bronwater is geslacht. Dan moet hij de man die van de besmettelijke huidziekte gereinigd moet worden, zeven keer met dat bloed besprenkelen. Daarna zal de man rein zijn. De levende vogel moet hij vrij laten wegvliegen.
(Leviticus 14: 4-7, BasisBijbel)

Er werden twee normale vogels gebruikt als offer, dit waren geen specifieke offervogels. Daarnaast werd er cederhout gebruikt, cederhout staat erom bekend dat het een eeuwigheidswaarde heeft en niet bederft. De tempel werd bijvoorbeeld ook gebouwd van cederhout. Vervolgens was er rode wol nodig, scharlaken. Scharlaken is een duur product wat gemaakt wordt door een tola, een soort worm. Als hij eitjes bij zich draagt, dan klampt hij zich vast aan een stuk hout om vervolgens dood te gaan en zijn jonkies het leven te geven. De jonkies dragen het scharlaken met zich mee. Jezus ging voor ons vrijwillig aan het houten kruis, Hij stierf zodat Hij ons leven kon geven, door zijn bloed. Ook werd een aarden pot gebruikt, zo’n pot kan snel stuk gaan, net zoals wij mensen eigenlijk broos zijn. Het verse bronwater symboliseert het levende water van Jezus. De levende vogel, het cederhout, het scharlaken en de hysop worden gedoopt in de aarden pot gevuld met het bloed van de geslachte vogel en het bronwater. De mens wordt besprenkeld met het bloed, hij wordt rein, en de levende vogel mag vrij wegvliegen.

Jezus stierf voor jou en mij zodat wij rein en vrij mogen leven, tot in eeuwigheid!

Aan de slag!

Denk vandaag eens na in welk opzicht jij melaats bent. Wat wil je veranderen? Welke problemen mag jij overgeven aan God? Luister eens naar dit lied en belijd dat je Jezus nodig hebt. Zodra jij het offer van Jezus aanvaardt dan ben je zo vrij als een vogel!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap