Zij maakt verschil: Sifra, Pua en Bitja vervullen Gods belofte

08

aug

Irene Poot

In de Bijbel gebruikt God veel mensen om Zijn plannen en beloften te vervullen. Mozes is natuurlijk een heel bekend persoon uit de Bijbel, die heel dicht bij God leefde, en het volk Israël wegleidde uit Egypte naar het beloofde land. Maar als je het verhaal goed leest, zie je dat God eerst een groep vrouwen gebruikt voordat Mozes wat doet. En misschien klinken de dingen die deze vrouwen deden wat klein vergeleken met Mozes’ daden, maar ieder van deze vrouwen heeft bijgedragen aan Gods plan: zij maakten verschil!

De vroedvrouwen Sifra en Pua

Het verhaal van Mozes in Exodus begint met het volk Israël, dat hard moet werken in Egypte, en als slaven wordt behandeld. De farao is bang dat het volk te groot wordt en in opstand komt. Daarom besluit hij dat het beter is als alle pasgeboren jongens gedood worden. Op deze manier kan het volk niet te veel groeien en zal de farao aan de macht blijven. Gelukkig zijn er twee vrouwen die hier een stokje voor steken.

Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de ander Pua, hij zei: Als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden, maar als het een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en zei tegen hen: Waarom hebt u dit gedaan, dat u de jongetjes in leven laat? De vroedvrouwen zeiden tegen de farao: Omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Zij hebben al gebaard, voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen.
– Exodus 1:15-19 (HSV)

Met gevaar voor eigen leven besluiten Sifra en Pua niet te doen wat de farao zegt. Ze hebben ontzag voor God en kiezen er voor om Zijn volk te beschermen en de jongetjes in leven te laten. Door hun dappere optreden kan Gods volk uitgroeien tot een groot volk. Een groot volk zoals God ook had beloofd aan Jakob. Dus door hun ontzag voor God vervullen zij Gods belofte aan Jakob van een groot nageslacht.

Bitja, de dochter van de farao

Helaas blijft de farao toch volharden, want hij beveelt om alle pasgeboren, Joodse jongetjes in de Nijl te werpen. Als Mozes wordt geboren, besluit zijn moeder hem in een mandje in de Nijl tussen het riet te leggen. Als de dochter van de farao, volgens de Joodse verhalen heette zij Bitja, bij de Nijl komt, vindt ze het mandje met Mozes erin.

Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei: Dit is een van de Hebreeuwse kinderen. (…) En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij [zijn zus Miriam] hem bij de dochter van de farao, en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken.
– Exodus 2: 5-6, 10 (HSV)

Het is niet zomaar iets wat deze vrouw besluit te doen. Mogelijk was ze op de hoogte van het bevel van de farao om alle Joodse jongetjes te doden. En waarschijnlijk had ze ook wel door dat dit kindje een Joods kind was, want waarom zou hij anders in de Nijl drijven? Toch besluit zij het kind aan te nemen als haar eigen zoon en op te voeden in het paleis. Bitja redt in feite de man die later Gods plan zal uitvoeren en zijn volk uit Egypte zal leiden.

Zij maakt verschil!

Sifra, Pua en Bitja zijn vrij onbekende vrouwen uit de Bijbel. Toch hebben ze een grote rol gespeeld in Gods plan. Waarschijnlijk hadden zij nooit kunnen bedenken wat hun daden later voor impact zouden hebben. Toch hebben zij een groot verschil gemaakt en een grote bijdrage geleverd aan Gods plan. Zij hadden nooit kunnen voorzien hoe hun daden een verschil zouden maken voor een heel volk!

Ook jij speelt een grote rol in Gods plan, ook al heb je het misschien helemaal niet door. Ook jij maakt door kleine dingen die je doet, zegt, of denkt verschil voor de mensen om je heen. En ook al zie je niet bij alles wat je doet de impact, dat betekent niet dat die er niet is!

Zij maakten verschil! Jij maakt verschil!

Aan de slag!

Misschien heb jij nu ook geen idee wat voor verschil jij maakt of dat je überhaupt iets doet voor Gods plan. Toch zie je aan het verhaal van Sifra, Pua en Bitja dat God je wel degelijk kan gebruiken. Iets kleins kan grote gevolgen hebben!

  • Gooi eens een steen in het water en zie hoe de kringen steeds groter en groter worden. Zo ook kunnen jouw daden steeds grotere en mooiere impact hebben in Gods plan!
  • Lach vandaag eens hardop op een plek waar anderen zijn en kijk hoe jouw lach zich vermenigvuldigt bij de rest.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap