Als Jezus in je hart woont, volg dan je hart

26

apr

Esmeralda van Dijke

Zie hier, het antwoord op al je vragen! Vanaf nu geen keuzestress meer want als je stress hebt, volg je gewoon je hart. Mijn blog kan ik hiermee beëindigen, het is een korte vandaag, want dit is toch het antwoord waar je op gewacht hebt? Of toch niet? Want dat is makkelijk gezegd, ‘volg je hart’, maar welke gedachten en verlangens komen er uit mijn hart? Als ik keuzes moet maken ontvang ik het liefst een briefje uit de hemel, waarop staat welke keuze ik moet maken. Herken je dat? Maar hé, we krijgen dan misschien niet altijd een briefje uit de hemel, we hebben wél een fantastische grote brief gekregen waarin heel veel antwoorden te vinden zijn: de Bijbel. Vandaag wil ik met je kijken naar wat de Bijbel zegt over het volgen van je hart en daarmee het volgen van Jezus.

In de Bijbel staan veel verhalen, geschiedenissen en lessen waar wij van kunnen leren. Een van de belangrijkste lessen (en misschien ook wel de bekendste) is echter de volgende:

Jezus antwoordde: “De belangrijkste wet is: ‘Luister, Israël, de Heer is Eén. Houd van je Heer God met je hele hart en met je hele ziel, met je hele verstand en met alles wat je hebt.’ De tweede wet, die net zo belangrijk is, is deze: ‘Houd net zoveel van je broeders als van jezelf.’ Geen enkele wet is belangrijker dan deze twee.”
(Marcus 12:29-31, BasisBijbel)

Bovenstaande Bijbeltekst is les 1 als je Jezus wilt volgen. Jezus, die naar de aarde kwam voor ons mensen, ging altijd in liefde om met mensen. Het maakte niet uit of de mensen Jezus bespotten of dat ze hem aanbaden, Jezus behandelde hen in liefde.

Samen

Het volgen van je hart en het maken van keuzes is lastig, want hoe weet je nu of wat je kiest het goede is? Weet dat jij niet alleen bent! In het Bijbelboek Romeinen vinden we namelijk de volgende tekst:

En als we op God vertrouwen, zal Hij ons nooit teleurstellen. Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door ons zijn Heilige Geest te geven.
(Romeinen 5:15, BasisBijbel)

God heeft ons Zijn liefde gegeven (hé, dan wordt les 1 ook gelijk een stukje makkelijker!) door ons de Heilige Geest te geven. Als je Jezus liefhebt dan woont de Heilige Geest in je hart en dat betekent dat je nooit alleen bent en ook nooit in je eentje keuzes hoeft te maken. De Heilige Geest wil je leiden naar de juiste weg, stel je er voor open!

Bidden

De volgende les in het volgen van Jezus en ons hart is gebed. Je mag praten met God, je verlangens, je vragen, je dankpunten, God ziet uit naar al je gebeden en we kunnen erop vertrouwen dat God een antwoord geeft:

We kunnen zonder vrees naar Hem toe gaan, vol vertrouwen dat Hij ons antwoordt als we Hem om iets bidden waar Hij het mee eens is. En als we weten dat Hij al onze gebeden beantwoordt, weten we dat we krijgen waar we Hem om hebben gevraagd.
(1 Johannes 5:14-15, BasisBijbel)

Zekerheid

Houden van God en je naasten, nooit alleen zijn omdat de Heilige Geest in je hart woont en je leidt, bidden zodat je kunt praten met God en God die jou kan antwoorden. Ik hoop dat het ‘volgen van Jezus’ tastbaarder voor je is geworden, dat je bemoedigd bent dat ook jij Jezus kunt volgen. Mocht je nog twijfelen en het echt niet weten dan lezen we in de Bergrede het volgende:

Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
(Mattheüs 5:3, Herziene Statenvertaling)

Als je het vrij interpreteert zou je kunnen zeggen dat God blij is als je het niet meer weet omdat er een God is die wél alles weet! Onthoudt dat voor wie God liefhebben, alles meewerkt ten goede en dat er een dag komt waarop alle puzzelstukjes op hun plek vallen. Volg Jezus, volg je hart!

Aan de slag!

Luister en zing uit volle borst dit lied van Hillsong Young & Free! God zal nooit weggaan, Zijn liefde blijft bij ons, naast ons, in ons leven en straalt door ons heen naar de anderen, iedere dag opnieuw! Laat Jezus ontwaken in jouw hart en laat Hem daar voor altijd wonen. Laat je leiden door Jezus zodat je de juiste keuzes kunt maken en wees een inspiratie voor de wereld om je heen. Be blessed!

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Dankjewel Esmeralda! Zo mooi, heerlijk en bemoedigend :’) Geprezen zij onze Heer Jezus, het Licht voor de wereld 💡❤️🙏

  2. Renée schreef:

    Dank voor deze woorden! Mooi om mee te nemen in de rest van de dagen die volgen!

  3. Sara schreef:

    De armen van geest vertaald naar onze woordenschat van deze tijd betekend zonder ego zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap