‘Wie oren heeft die hore’ – hoe goed kun jij horen?

08

mrt

Marijke Gootjes-Verhoeve

Ken je dat filmpje van Bert en Ernie waarbij Ernie een banaan in zijn oor houdt? Bert zegt: ‘Ernie, je hebt een banaan in je oren!’ Ernie antwoordt: ‘Wat zeg je Bert, ik kan je niet horen?’ Bert weer: ‘Haal die banaan uit je oren!’ Ernie lachend: ‘Sorry, Bert, ik kan je niet horen, want ik heb een banaan in mijn oren!’ Jezus geeft tijdens zijn leven op aarde veel onderwijs en sluit dan regelmatig af met: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’ Dat lijkt een vreemde opdracht als de mensen zojuist aan zijn lippen hebben gehangen, maar blijkbaar is er een verschil tussen horen en daadwerkelijk verstaan. Hoe goed horen wij naar het Woord van God en luisteren wíj naar wat de Geest tot ons wil zeggen? Of horen we alleen wat we willen horen?

Jezus geeft onderwijs

En Jezus zei: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’
– Marcus 4:9 en 23 (HSV)

In Marcus 4 staat het verhaal van de zaaier, waarbij Jezus een paar keer het ‘horen’ van zijn publiek aanhaalt. De mensenmenigte kwam van heinde en ver; iedereen had zijn of haar best gedaan om naar Jezus te komen luisteren, maar allemaal met hun eigen motieven:

  • De ene zal nieuwsgierig zijn geweest door wat hij of zij over Hem gehoord had;
  • De ander was misschien verlangend naar wonderen van genezing en bevrijding;
  • Weer een ander bewonderde Jezus doordat hij of zij Hem al vaker had horen spreken;
  • Of iemand was meegenomen door buren of familieleden;
  • En dan had je nog de critici, hun horen was erop gericht of ze Jezus konden terugpakken op zijn woorden of Hem konden veroordelen op wat Hij zei.

Merkwaardig is dat het verhaal dat Jezus probeert uit te leggen tegelijkertijd voor zijn ogen plaatsvindt! Terwijl Hij het verhaal vertelt, zaait Hij namelijk zelf het Woord en Hij weet wat er met het zaad gebeurt dat Hij zaait, in welke voedingsbodem het zal vallen. Hij weet wie er horen en ook daadwerkelijk verstaan. Het blijkt dat zelfs zijn vrienden het niet begrijpen, waardoor Jezus het verhaal gaat uitleggen en wij dus ook meer inzicht krijgen in wat Hij bedoelde te zeggen.

Hoe horen wij?

Maar als we eerlijk zijn, soms zijn die verhalen ons al zo lang bekend en denken we al te weten wat er staat. We lezen wel, maar zien we ook echt, begrijpen wij de woorden? Horen we nog wat Gods Geest tot ons wil zeggen, zijn we bereid te luisteren en ernaar te leven? Of zou het mogelijk zijn dat ook wij ziende blind en horende doof zijn geworden? Welke voedingsbodem vindt het zaad in óns hart?

Opvallend is dat Jezus deze woorden vooral spreekt als waarschuwing en dat zien we terug in Openbaringen, waarin zeven brieven zijn geschreven aan zeven verschillende gemeenten. In die brieven staan de positieve eigenschappen van de gemeenten genoemd, maar ook de zwakke plekken waar ze alert op moeten zijn of waarvan ze zich moeten bekeren. Vervolgens komt er een belofte voor degene die zal overwinnen, die volhoudt en staande blijft in het geloof met de opmerking:

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
– Openbaringen 2 en 3 (HSV)

Wat een prachtige overeenkomst tussen de brieven aan de gemeenten en de woorden van Jezus bij het verhaal van de zaaier!

Let er dan op hoe u luistert, want wie heeft, aan haar zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat zij denkt te hebben, zal van haar afgenomen worden.
– Lucas 8:18 (HSV)

Tuintje van mijn hart

Lieve vrouw, ik wil je uitdagen om het verhaal van de zaaier opnieuw te lezen, opnieuw en opnieuw en je oren te openen zodat je zult horen. Die banaan moet eruit!

Het is belangrijk dat je zult verstaan wat God tot jou persoonlijk wil zeggen. Juist in deze tijd is het nodig dat we niet alleen horen wat we willen horen, maar dat we daadwerkelijk horen; horen wat de Geest tot jou en mij wil zeggen. Hij wil dat jij en ik wortelen, groeien en vrucht dragen. En dat je niet langer luistert voor een ander, maar voor jezelf en jezelf de vraag stelt: Hoe vruchtbaar is mijn voedingsbodem, hoe vruchtbaar is het tuintje van mijn hart?

Aan de slag!

Het verhaal van de zaaier kun je in drie evangeliën terug vinden, dus ik zou zeggen: lees ze alle drie! Mattheüs 13 tot en met vers 23, Marcus 4 tot en met vers 20 en Lucas 8:4-15. Open je geestelijke oren, zodat je zult horen. Maak hierbij aantekeningen voor jezelf.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap