Welke weg ben je ingeslagen? Denk na!

12

jan

Marijke Gootjes-Verhoeve

Dat is nog eens een uitnodigende titel voor een overdenking, vind je niet? De opdracht om na te denken over de weg die je bent ingeslagen. Dat is toch niet meer relevant voor 2022? Tegenwoordig hoeven wij helemaal niet na te denken over welke weg we inslaan: de routeplanner vertelt ons nauwkeurig welke kant we op moeten, wanneer we een afslag moeten nemen en zelfs wanneer we moeten omkeren als we fout zijn gegaan.

De opmerking is echter niet bedoeld voor in het verkeer, maar komt uit Gods Woord en gaat over de richting die de Israëlieten gaan en de keuzes die ze daarin maken. Hen werd gevraagd: ‘Welke weg zijn jullie ingeslagen?’ Een vraag die wij onszelf ook mogen stellen aan de start van het nieuwe jaar.

Vraag en context

‘Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na!’
– Haggai 1:5 (NBV)

Het is een woord van God, gesproken door de profeet Haggai en gericht aan Zerubbalel, de gouverneur van Juda, en aan Jozua, de hogepriester. Samen gaven zij leiding aan de eerste 50.000 Israëlieten die waren teruggekeerd vanuit hun ballingschap in Babel. Eenmaal terug in Jeruzalem begonnen ze met z’n allen aan de herbouw van de tempel. Maar doordat de uitdaging groot was en ze tegenslag en ontmoediging ondervonden, hadden ze na ongeveer twee jaar de bouw stilgelegd.

Het volk vond telkens dat het niet de tijd was om verder te gaan met de herbouw, aangezien hun omstandigheden te zwaar waren. Door aanhoudende droogte, ziektes en voedselschaarste dachten ze dat ze dat ze te vroeg waren teruggekeerd naar Israël. Maar die gedachte bleek niet te kloppen: het was God die de rampspoed over hen had gebracht, omdat ze Hem en zijn tempel niet meer op de eerste plaats hadden staan. En dan spreekt God: ‘Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na!’

Verkeerde afslag genomen

‘Is de tijd wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl Mijn huis nog een ruïne is!’

‘Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden, en wat jullie wél binnenhaalden, is door Mijn adem vernietigd. En waarom? – spreekt de HEER van de hemelse machten. Omdat Mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis.’
– Haggai 1:4 en 9 (NBV)

‘Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na!’ God maakt de vergelijking tussen hun eigen huis en zijn huis. Het wordt duidelijk waar hun prioriteit lag. Iedereen was druk met zijn eigen huis, terwijl er aan de herbouw van de tempel al veertien jaar niets gedaan was… Gods boodschap was helder en het volk hervatte het werk aan de tempel.

Na een kleine maand van bouwen hebben de Israëlieten het opnieuw moeilijk. Ze denken dat het niets meer kan worden met de vernieuwde tempel in vergelijking met de oude tempel. God bemoedigt hen: ‘Houd vol, Ik ben bij jullie dat heb Ik jullie beloofd. Ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn.’ (Haggai 2:4-5, NBV)

De tweede afslag

Weer twee maanden later – het volk was druk bezig met de herbouw – had het echter nog steeds niet geregend en begon men zich af te vragen waarom God niet reageerde. Opnieuw volgt een woord van God. Hij spreekt andere woorden dan de eerste keer maar het kern is hetzelfde: ‘Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na!’ Ook nu is het nodig dat God de Israëlieten tot nadenken aanzet door middel van een vraag.

Als je reine en onreine dingen bij elkaar doet, maken de onreine voorwerpen dan de reine voorwerpen onrein of worden de onreine er rein door? De priesters wisten dat de onreine de reine voorwerpen onrein maken.

‘Zo ook met deze mensen – spreekt de HEER – , zo is het in Mijn ogen gesteld met heel dit volk, en zo is het ook met de vruchten van hun arbeid; alles wat zij offeren is onrein.’
– Haggai 2:14 (NBV)

God had geen regen gegeven, omdat ze een geheiligde tempel aan het bouwen waren terwijl ze zelf niet geheiligd waren. Hun onreinheid maakte de tempel onrein in Gods ogen. In de tekst wordt niet duidelijk om welke zonden het gaat, maar blijkbaar keerden ze zich er onmiddellijk van af, want diezelfde dag begon het te regenen en gaf de HEER zijn zegen. De Israëlieten hadden twee keer een verkeerde afslagen genomen, maar er was een weg terug!

Welke weg ben jij ingeslagen?

Wij zijn in 2022 niet veel anders dan de Israëlieten en nog steeds vindt God het belangrijk dat Hij prioriteit krijgt en dat we rein en heilig leven. Dat betekent dat de vraag en opdracht ook tot ons spreekt: ‘Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na!’ Als we onze ‘huizen’ vergelijken met Gods huis, waar ligt dan onze prioriteit? Waar zijn wij druk mee? Jezus wijst ons de juiste weg:

‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid…’
– Mattheüs 6:33 (NBV)

En dan ons hart. Hoeveel ruimte geven wij aan zonden in ons leven, waardoor we onrein worden?
‘Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. ’
– 1 Petrus 1:15b (NBV)

Misschien heb je een verkeerde afslag genomen, maar er is een weg terug als je je zonden belijdt en God weer de eerste plaats geeft in je leven. Misschien voel je je soms ontmoedigd en denk je dat het nooit wat gaat worden met jou, maar God zegt: ‘Houd vol, Ik ben bij je dat heb Ik beloofd. Ik zal steeds aanwezig zijn.’

En dan mag dit gebed ons zijn voor in het nieuwe jaar:

Wijs mij Uw weg HEER,
Laat mij wandelen op het pad van Uw waarheid,
vervul mijn hart met ontzag voor Uw naam.’

– Psalm 19:9 (NBV)

Aan de slag!

Neem de tijd om na te denken op welke weg je leeft; waar liggen jouw prioriteiten en hoe rein is jouw hart? Maak aantekeningen en plan – als dat nodig is – een nieuwe route met God.

Naar:
Sleutels tot de Bijbel, David Pawson
Studiebijbel Online

Wil je gebruik kunnen blijven maken van onze gratis overdenkingen? Steun ons werk dan met een eenmalige gift! Onze dank is groot.

[paytium name=”Zij Lacht” description=”Donatie” button_label=”Yes, ik steun Zij Lacht!”]
[paytium_field type=”dropdown” label=”Bedrag” options=”5/10/15/20/50/100″ options_are_amounts=”true” /]
[paytium_total /]
[/paytium]

Deel deze overdenking

  1. Anoniem M schreef:

    Er is een weg terug dat zeker maar de gevolgen zijn zo groot van de verkeerde weg😔

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap