Wat was Jezus’ self-care-routine?

19

sep

Eline

Het lijkt helemaal hip te zijn, self-care-routines. En het is ook heel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Maar is goed voor jezelf zorgen hetzelfde als een routine van verwennerij? Verwennerij is heerlijk en absoluut niet verkeerd, maar is dat hetzelfde als goed voor jezelf zorgen? Geef je jezelf wat je nodig hebt of geef je jezelf wat je wil? Wat heb je eigenlijk nodig voor een goede self-care-routine? Jezus is ook hierin ons voorbeeld. Hij zorgde goed voor zichzelf, zodat Hij alles kon geven aan anderen. Hij wist precies wat Hij nodig had, en weet precies wat wij nodig hebben. Gebruik Jezus’ self-care-routine als voorbeeld en zorg dat ook jij krijgt wat je nodig hebt.  

Rust 

Het gerucht over Hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om Hem te horen en door Hem genezen te worden van hun ziekten. Maar Hij vertrok naar de woestijnen en bad daar.
– Lucas 5: 15-16 (HSV).

Wat misschien wel het belangrijkste is aan Jezus’ self-care-routine is de rust die Hij nam. Ook nu hebben we vaak meer rust nodig dan we denken. Door de drukte van school, werk, hobby’s en familie lijkt er weinig tijd over om aan jezelf te besteden. Het lijkt alsof je nergens gemist kan worden en je overal bij moet zijn. Maar zelfs Jezus koos er voor om af en toe weg te gaan, en ik kan me niet voorstellen dat wij meer onmisbaar zijn dan Jezus. Als Hij tijd kon nemen om te rusten, kunnen wij dat ook.  

En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen. En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden wind tegen. Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee.
– Mattheüs 14: 22-25 (HSV) 

Jezus nam zelf niet alleen rust, Hij gaf ook zijn discipelen de opdracht om rust te nemen. Zij mochten alvast gaan, terwijl Hij de menigte wegstuurde. Daarna nam Jezus ook rust. Hij koos er voor om alleen te zijn. Terwijl de boot met discipelen al in nood verkeerde. Jezus koos bewust om rust te nemen en de ‘problemen’ daarna op te lossen. Pas in de vierde nachtwake kwam Jezus naar de boot. Dat was waarschijnlijk pas toen het al weer ochtend werd, tussen 3.00 en 6.00 uur. Zijn self-care-routine zorgde er voor dat Hij weer opgeladen was om de problemen aan te kunnen pakken. Hoe urgent je baas een probleem ook laat lijken, als Jezus de discipelen met een gerust hart in de storm kon laten, kan jij je werk ook laten liggen tot je uitgerust bent.  

Delen van zorgen 

Het gevoel dat je alle problemen op moet lossen omdat er niemand anders is die het lijkt te kunnen, kan ontzettend zwaar wegen. Misschien ligt het zelfs wel in de weg van je rust. Het blijft in je hoofd spoken en de verantwoordelijkheid voelt als een last op je schouders. Weet dan dat Jezus deze last ook voelde. En weet dat Jezus hierbij kan helpen. Hij belooft:  

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
– Mattheüs 11: 28-30 (HSV) 

Hij zal je last dragen. Hij zorgt dat jij je rust kan nemen en niet meer gevangen zit in het gevoel van verantwoordelijkheid. Jezus doet dit zelf ook. Hij bidt om zijn zorgen bij zijn Vader te brengen. Dit was een cruciaal deel van zijn self-care-routine. Keer op keer lezen we dat Jezus bad om zijn zorgen te delen. Hij bad bijvoorbeeld voor belangrijke beslissingen, na belangrijke gebeurtenissen, en uit totaal onbegrip.  

En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANNI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
– Markus 15:34 (HSV).

Omringen met liefde  

Jezus omringt zich met apostelen die Hij zelf kiest. Niet alleen als leerlingen, maar als vrienden. Zij zijn er voor Hem, zij zijn bij Hem, bij iedere belangrijke gebeurtenis. Het zijn de mensen die enorm om Hem geven, niet alleen als Messias, maar ook als persoon.  

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.
– Johannes 15: 12-15 (HSV). 

Liefde is zo belangrijk in een self-care-routine. Liefde voor jezelf, liefde voor anderen en liefde van anderen. Het vult je hart en je weet dat er altijd mensen zijn waarbij je terecht kunt. Dat had Jezus ook. En natuurlijk zijn ze niet perfect, ze vallen in slaap als Jezus ze vraagt wakker te blijven, of worden bang en twijfelen. Maar ze houden van Hem. En hun care helpt in jouw self-care-routine.  

Aan de slag! 

Plan deze week elke dag een moment in voor jouw self-care-routine. Tenminste 10 minuten, maar als het lukt om meer tijd vrij te maken, doe dat dan. Gebruik deze tijd om te rusten, te bidden en te danken, en je te omringen met Gods liefde. Vind je dit moeilijk? Luister naar een podcast, of muziek die je herinnert aan zijn liefde voor jou. Doe wat jij nodig hebt om op te laden!  

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Lieve Eline,
    Zoveel dank 🙏 ik dank God voor jouw overdenking ❤️ Dit was precies wat ik nodig had. Dankjewel!! Gods rijke zegen gewenst 🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap