Wat is er ‘hemels’ aan Hemelvaartsdag?

30

mei

Gastblogger

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Voor veel mensen niet meer dan een extra vrije dag. En voor diegene die morgen ook lekker vrij zijn, is het weekend vandaag officieel begonnen. Hemels! Maar Hemelvaartsdag is meer dan een vrije dag of het begin van je weekend. Ik stelde mezelf de vraag: ‘Waar denk ik nu zelf aan als ik stil sta bij Hemelvaartsdag?’ Wat Pasen voor mij persoonlijk betekent, heb ik heel helder voor ogen. Zo ook voor Pinksteren. Maar Hemelvaartsdag? Natuurlijk kan ik wel vertellen wat Hemelvaartsdag is, en wat er zich afgespeeld heeft op die éne bijzondere dag. Maar is het meer dan een verhaal over Jezus die opgenomen werd in de wolken en naar de hemel ging? Vandaag vertel ik je waar ik bij bepaald werd toen ik nadacht over Hemelvaartsdag. Lees je mee? 

Na Jezus’ dood en opstanding verscheen Hij, gedurende 40 dagen, verschillende malen aan zijn discipelen en onderwees Hij hen over het Koninkrijk der hemelen. Na deze 40 dagen bracht Jezus zijn discipelen bij elkaar op de Olijfberg. Op de Olijfberg zegende Hij de discipelen en gaf hen de opdracht om een getuige van Hem te zijn. Met daarbij de belofte dat ze de Heilige Geest zouden ontvangen om hen kracht te geven voor deze opdracht.  

“En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.”
(Handelingen 1:9, HSV) 

Jezus moest naar de hemel, zodat meer hemel op aarde kan komen

Heb jij je ooit afgevraagd waarom Jezus terug moest naar de hemel? Ik bedoel, Hij deed hier op aarde geweldige dingen. Jezus bracht leven, opende de ogen van de blinde, dreef boze geesten uit en zorgde voor overvloed (overvloedig wijn en brood). Jezus gaf God een gezicht. Jezus wilde niets liever dan de relatie tussen God en de mensen herstellen en riep op tot bekering. Dat is toch geweldig! Daar waar Jezus kwam, bracht Hij een stukje hemel op aarde. Toch zei Jezus tegen zijn discipelen dat het beter zou zijn als Hij zou gaan, want dan kon Hij de ‘Helper’ – de Heilige Geest- sturen (Johannes 16:7). De wereld heeft de Heilige Geest nodig, want de Heilige Geest overtuigt: 

  1. Van zonde. Zodat de mensen inzien dat ze Jezus nodig hebben en zich laten verzoenen met God. 
  2. Van gerechtigheid. Dat Jezus onze gerechtigheid is en dat wij in Hem rechtvaardig voor God mogen komen.
  3. Van oordeel. Dat satan, de bron van al het kwaad, overwonnen is door de dood en opstandig van Jezus (Johannes 16: 9-11).

Jezus kon maar op één plek tegelijk zijn, maar door de Heilige Geest die wij ontvangen hebben, is Jezus in ons. Waar wij verschijnen, nemen we Jezus met ons mee. De opdracht die Jezus gaf om over Hem te getuigen geldt ook voor ons. We mogen samen met Hem op pad gaan en al gaande die weg een getuigenis zijn van wie Hij is en wat Hij gedaan heeft in ons leven.
Niet alleen maar door te spreken, over dat we gered zijn door het bloed van Jezus en verzoend zijn met de Vader, maar ook door onze nieuwe manier van leven in Christus. Uiteindelijk zal de Heilige Geest de mensen overtuigen, dat kunnen wij niet doen.
Ook mogen we, net als Jezus, Gods liefde uitdelen, op zieken de handen leggen en bidden voor wonderen. Zo mogen wij, door de Heilige Geest in ons, stukjes hemel op aarde brengen.  Laten we ook met elkaar verlangen naar de dingen die in de hemel zijn, waar Jezus zit op de troon aan de rechterhand van God. 

Jezus zit aan de rechterhand van God de Vader om voor ons te pleiten

Jezus heeft van de Vader de hoogste plek gekregen. Hij heeft Hem na zijn lijden en sterven verheerlijkt en Hem een plaats aan zijn rechterhand gegeven.  Jezus zit daar als onze Hogepriester, die met zijn eigen bloed het heiligdom binnen is gegaan. Nadat Hij één offer gebracht heeft voor al onze ongehoorzaamheid, is Hij voor altijd naast God gaan zitten. Jezus zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Elke keer als de satan ons aanklaagt bij de Vader, en vertelt wat wij weer eens niet goed hebben gedaan, neemt Jezus het voor ons op. Jezus herinnert satan aan zijn volbrachte werk en het feit dat wij op grond van zijn bloed vrijgesproken zijn van schuld en ons geweten is gereinigd.  En door dit éne offer heeft Hij ons, die door Hem bij God mogen horen, volmaakt gemaakt. 

Hebreeën 9 sluit zo mooi af met: 

“Zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.” 
(vers 28, HSV) 

En dat brengt mij dan bij mijn laatste punt wat mij zo raakte over Hemelvaart: de belofte dat Hij eens weer terugkomen zal. 

Jezus komt weer terug uit de hemel

We gedenken vandaag niet alleen dat Jezus op wonderlijke wijze vanaf de Olijfberg opgenomen werd in de hemel. Maar we mogen ons vasthouden aan de belofte die ons gegeven is.  

“En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u is opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”
(Handelingen 1: 10-11, HSV)  

Eens zal Jezus terugkeren. Dan zal zijn troon op aarde gevestigd zijn, en zal Hij voor altijd hemel op aarde brengen. Het geweldige moment dat Hij alle tranen zal afvegen. En de dood er niet meer zal zijn. Niemand zal meer verdrietig zijn of pijn hebben. Deze dingen zullen dan voorbij zijn. Dan zal alles nieuw zijn. Wij mogen Hem verwachten. Doe jij dat ook? 

Aan de slag! 

Wauw! Wat een hemels goed nieuws toch allemaal, en wat een geweldige toekomst ligt er voor ons klaar. Kan jij je hier ook zo op verheugen? 

Lees als extra verdieping en bemoediging eens Handelingen 1: 1-10 en Openbaringen 21: 1-7.

Luister daarnaast nog naar dit prachtige lied van Sela.

Deel deze overdenking

  1. Joan schreef:

    Prachtig💗

  2. Kim schreef:

    Amen! :’) Dankjewel, lieve Carola ❤️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap