Wat doe jij morgen aan? Kleed je met Gods trouw!

26

jul

Yael Juch

Je kent het misschien wel: een liedje blijft maar weergalmen door je gedachten. Zo had ik dit ook de afgelopen week. De volgende regels uit ‘Jireh’ van Maverick City Music bleven zich maar herhalen:

If he dresses the lilies                    – Als hij de lelies kleedt
With beauty and splendor            – met pracht en schoonheid
How much more will he clothe you – hoe veel beter zou hij jouw kleden

Deze liedtekst is gebaseerd op Mattheüs 6:28. Vandaag wil ik met je stilstaan bij waarmee jij je kleedt. Nee, we duiken niet je fysieke kledingkast in of gaan shopplannen maken (jammer hè, hihi). We zullen samen stilstaan waarmee jij je geestelijk kleedt. Ik wil je een uniek kledingstuk laten zien: Gods trouw. Je mag het aandoen en klaarleggen voor morgen, en de dagen erna.

En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?

Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
– Mattheüs 6:28-34 (HSV)

Heb jij je met zorgen gekleed?

Het is juli – dat betekent dat we uitzicht hebben op zonnige dagen. Het zonnetje gaat schijnen en je kunt je favoriete jurk of T-shirt aantrekken. Vaak helpt het de mens om wat positiever om zich heen te kijken. Toch kan het voor jou voelen alsof je in een eeuwige herfst bent beland. Alles om je heen lijkt te dwarrelen. Zorgen omgeven je en zetten je aan het wankelen in jouw geloof. Is God er nog wel? Is Hij echt wel zo trouw? Kijk eens naar jezelf in de innerlijke spiegel. Waar maak jij je zorgen om? Zijn antwoord voor vandaag is: Wees niet bezorgd (vers 31).

Waarom? Daarom.

Waarom zou jij je ‘bezorgdheid’-jurk vandaag laten hangen? Let eens op de dikgedrukte daarom in het Bijbelgedeelte. De daarom wijst naar alles om je heen. Kijk naar de lelies; ze groeien uit tot prachtige bloemen, terwijl ze hier niet voor hoeven te werken. Ze hoeven ook niet te spinnen. Zie je het al voor je: bloemen met een naaimachine om zichzelf van mooie blaadjes te voorzien? Nee, God heeft datgene al in jou gelegd om te groeien en te bloeien. Jij bent prachtig gemaakt!

Als Hij zorgt dat de bloemen voorzien zijn van alles wat ze nodig hebben om te groeien en te bloeien, wil Hij jou ook voorzien van alles om te kunnen groeien en te bloeien. Hij is trouw. Trouw voor zijn schepping. Trouw in jouw leven. God is onveranderlijk. Hij zegt niet vandaag tegen de bloemen, dat ze toch maar een naaimachine moeten kopen. God is almachtig. Hij staat boven alles. Hij is de schepper van hemel en aarde, èn Hij maakte jou met nog meer aandacht, liefde en waarde. Èn Hij belooft je dat Hij met je zal zijn tot in eeuwigheid (Mattheüs 28:20). Dus waarom zou je vandaag bezorgdheid laten hangen? Omdat deze God zó trouw is dat Hij vandaag voor jou zorgt.

Dank God vandaag voor jouw (nieuwe) kleren

Zing een loflied voor de Here en begeleid de psalmen die u voor God zingt met een citer. Want Hij laat de wolken langs de hemel drijven en regen op de aarde neerdalen. Hij laat op de bergen het jonge gras uitlopen. Hij zorgt voor het voer voor onze dieren, zelfs voor de jonge raven die roepen in hun nest. Hij hecht geen waarde aan sterke paarden of kracht van een man. De Here hecht er waarde aan dat mensen ontzag voor Hem hebben en vertrouwen op zijn goedheid en liefde.
– Psalm 147: 7-11 (HTB)

Denk terug aan situaties waarin Hij voor je zorgde. Dank Hem voor alles wat je ziet vandaag waaruit zijn trouw blijkt; zijn schepping, voorziening in je leven en vergeet de ‘kleine’ dingen niet. God hecht er waarde aan wanneer je Hem ziet als ‘God de schepper’, ‘God die zorgt voor zijn schepping’, ‘God de voorziener’ en ‘jouw trouwe God’. Hij weet namelijk dat wanneer jij je jezelf herinnert aan zijn trouw, je kunt blijven vertrouwen op Hem. Blijvend geloven in zijn goedheid en liefde vandaag èn ook morgen. Dit mag jouw (nieuwe) favoriete outfit worden: God is trouw voor mij.

Aan de slag!

Lees heel Psalm 147. Dank daarna God met je eigen woorden voor zijn trouw in je leven.

If he dresses the lilies
With beauty and splendor
How much more will he clothe you

Luister naar dit lied: Jireh – Elevation Worship & Maverick City (Lyrics) – YouTube

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Zó mooi, zó waar en zó goed om weer aan herinnert te worden!
    Dankjewel Yael.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap