Walk by faith, not by sight!

20

jan

Annika

Soms heb ik het gevoel dat het allemaal voor niets is. Dat ik mijn best doe om iets goeds met mijn leven te doen, maar waarvoor eigenlijk? Dan twijfel ik of God er wel is, en of Hij wel van mij houdt. Dan voel ik me klein en onbetekenend, verlies ik het vertrouwen. En vraag ik me af waarom wij mensen op aarde zijn, of er überhaupt een reden is dat ik besta. En toch, hoeveel ik twijfels ik ook heb, hoe ver God ook weg lijkt, ik weet dat Hij me vast heeft. Me niet meer loslaat. Want dat heeft Hij beloofd.

Wij mensen zijn vaak erg gericht op het tastbare, we vinden het moeilijk om dingen te geloven die we niet gezien of gevoeld hebben. Ook in ons geloof kan het zo zijn dat het moeilijk is om vertrouwen te hebben in wat we niet zien. Zeker op momenten dat we het moeilijk hebben, ons alleen voelen en we het gevoel hebben dat God ver weg is en ons in de steek gelaten heeft. Ook ik heb regelmatig die momenten van twijfel en verdriet, momenten waarop alles zinloos lijkt en ik het gevoel heb dat de weg waarop ik ga doodlopend is. Op die momenten is het moeilijk om vast te blijven houden aan de wetenschap dat God ons niet alleen laat.

Paulus schreef in zijn tweede brief naar de christenen in Korinthe:

Zolang we in dit lichaam wonen, wonen we niet bij de Heer. We geloven in Hem, maar we zien Hem nog niet. We leven met Hem vanuit geloof, niet vanuit wat we zien.
(
2 Korintiers  5: 6-7, BasisBijbel

 De Engelse vertaling uit de nieuwe King James bijbel verwoordt het heel treffend:

For we walk by faith, not by sight.
(2 Corinthians 5:7, NKJV)

Op sommige momenten is de weg die wij gaan in ons leven niet zichtbaar, is het zo donker om ons heen dat het moeilijk is om de weg te zien. Of zijn er zoveel andere dingen die ons bezighouden, dat de weg vervaagt als in een mist. Soms is er zoveel verdriet in ons leven dat we niet meer goed weten wat we met het leven aanmoeten. Soms zijn we zo druk bezig met andere dingen, dat we vergeten wat echt belangrijk is.  En Paulus helpt ons eraan herinneren dat we, ondanks dat de weg van ons leven soms niet zichtbaar is, we de weg mogen gaan in vertrouwen. Vertrouwen op God, erop vertrouwen dat Hij ons leidt op de goede weg.

Betekent dat dat er maar één goede weg is, één goede manier om ons leven te leven? Dat geloof ik niet, ik ben ervan overtuigd dat we zelf de keuzes mogen maken. Keuzes voor welk werk we leuk vinden om te doen, waar we willen gaan wonen, met wie we ons leven willen gaan delen. God wil ons daarbij helpen en ons leiden als we soms van het juiste pad af geraakt zijn.

En daarom vind ik de uitspraak van Paulus zo mooi. Welke weg we ook gaan, welke keuzes we ook gemaakt hebben. We mogen erop vertrouwen dat als we God vragen of Hij ons de juiste weg wil wijzen, dat Hij ons zal helpen. Hij zal ons niet in de steek laten.

We hoeven de weg niet altijd te zien om vooruit te komen, soms kunnen we niet anders dan lopen in vertrouwen. Hoe ver weg God ook voelt, God is er altijd en laat ons niet los!

Aan de slag!

Muziek kan heel erg fijn zijn op de momenten dat God ver weg lijkt en we de weg voor onze voeten niet meer goed zien. Luister dit nummer van Hillsong en laat de tekst tot je doordringen.

Wat doe jij als je het gevoel hebt dat God ver weg is, en je de weg niet meer kan zien?

Als je terug kijkt op je leven tot nu toe, wat voor dingen zie jij dan terug uit Gods plan voor jou?

Deel deze overdenking

  1. L. schreef:

    We hebben allemaal wel eens dat we twijfelen over bepaalde dingen. Dat is niet alleen in een geloof, maar ook in het dagelijkse leven. Soms twijfel je of je wel in de juiste relatie zit, of je de juiste studiekeuze hebt gemaakt, of misschien dat je baan wel hetgeen is wat bij je past. Twijfelen houdt je scherp. Het laat je denken aan iets wat je niet hebt of niet wil hebben.. maar als je alles doet met liefde en en passie dan heb je genoeg vertrouwen in hetgeen wat je doet of wie/wat je lief hebt. En zo is dat ook met liefde voor God. Liefde voor God is belangrijk. Als je genoeg liefde en passie hebt voor God, dan kun je erop vertrouwen dat hetgeen wat hij doet, (ook al is het niet de manier zoals je in gedachten had) altijd op een bepaalde manier doet, omdat hij het beste met je voor heeft.

    Walk in faith not by sight✨

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap