Wachten tot het licht gaat schijnen

28

nov

Marie Tulin van Ekeren

De adventstijd is weer begonnen. Wat is het heerlijk dat juist nu de zon zo vroeg ondergaat en de straten verlicht worden met lichtjes. Hier en daar klinken al de eerste kerstklanken. Je ruikt de geur van haardvuur, chocolademelk en vanille. Juist in deze donkere tijd kijken we zo uit naar het feest dat komen gaat. Nog heel, heel even wachten op het licht… dan zal het zover zijn! Kijk jij uit naar de komst van Jezus Christus, die in een donkere wereld verschijnt als de blinkende Morgenster? Bereid jij je voor op Zijn komst?

We staan aan het begin van de adventsperiode. Een periode waarin we uitzien naar de viering van Christus’ komst op deze aarde. Het woord ‘advent’ verwijst hier al naar. Het is afgeleid van het Latijnse woord ‘adventus’, wat ‘de komende’ betekent. Je begrijpt, het gaat hierbij natuurlijk om de komst van de Messias. Eeuwen voor Zijn komst was het al voorzegt dat Hij zou komen.

Christus’ komst werd in een vroege profetie al vergeleken met een licht dat in een donkere wereld komt. ‘’Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.’’ – Jesaja 9:1 & 2 (HSV). De mensen wisten toen natuurlijk nog niet dat dit licht de komst van God Zelf op aarde zou zijn. Steeds meer werd er een tipje van de sluier opgeheven.

Wachten op het licht

Honderden, ja duizenden jaren wachtte men op de komst van de voorzegde Messias, de Verlosser. In Jesaja 7:14 staat dat de Messias uit een maagd geboren zou worden en dat deze vrouw Hem de naam ‘Immanuël’ zal geven. Dit betekent ‘God met ons’. God komt eraan. Hij komt naar ons toe! Verderop staat in Jesaja: ‘’Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.’’ – Jesaja 9:5 (SV).

Vanuit de profetieën leek het allemaal zo duidelijk: De Messias zóú komen. Het licht zóú gaan schijnen. De Zoon zál ons gegeven worden. Maar, waarom duurde het zo lang? Al 400 jaar wachtte het volk op een nieuwe profeet, die hen de woorden van God kon uitleggen. Het leek bijna alsof God het volk van Israël had verlaten. Uiterlijk gezien was er alle reden om te twijfelen aan Gods leiding. Zou Hij Zijn beloftes wel echt gaan waarmaken?

Misschien wacht jij ook wel op Gods licht en Zijn leiding in jouw leven. Misschien vraag je je af of God wel in jouw hart en leven werkzaam wil zijn. Zou Hij jouw gebeden wel willen verhoren? Zou Hij wel licht willen geven op jouw pad, als alles donker lijkt?   

Het licht komt!

De geschiedenis van Kerst laat ons zien dat God altijd zijn beloftes waarmaakt. Hoe lang we ook moeten wachten, en hoe onmogelijk de situatie ook lijkt. Wij weten het al, de Messias kwam en werd geboren in Bethlehem. Hij verscheen als ‘’de blinkende Morgenster’’. Zo staat het ook in Openbaring 22:16b (HSV). Jezus spreekt hier Zélf tot ons: ‘’Ik ben de Wortel, en het nageslacht van David. De blinkende Morgenster”.

Wat geeft dat een hoop voor ons! In de donkere tijd waarin we leven, mogen we wachten op het licht. In onze eigen donkerheid waarmee we kunnen worstelen, mogen we wachten op het licht. ‘Wanneer gaat uw licht toch schijnen Heer? Wanneer krijg ik antwoorden? Wanneer zal de wereld weten dat U Koning bent?’ roep je misschien uit. Blijf geduldig wachten. Het licht zal komen.

Blijf Hem verwachten

Geduldig blijven wachten totdat het licht zal gaan schijnen. Dit gevoel van reikhalzend uitzien verwoorde de psalmist zo mooi, toen hij schreef: “Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen’’. – Psalm 130: 5 & 6 (HSV).

Zo mogen ook wij wachten tot de morgen komt. We wachten op Gods woord, dat wil zeggen: tot Hij de beloftes die in zijn woord staan, in vervulling zal laten gaan. Eindelijk verscheen de ster van Bethlehem. Eindelijk ging het dagen in het oosten. Eindelijk zal Christus aan een donkere wereld verschijnen als de blinkende Morgenster.

Nog héél, héél even wachten, dan zal het licht gaan schijnen!

Aan de slag!

  • Geniet vandaag van alle symbolen die heenwijzen naar het licht van Christus in een donkere wereld. Maak bijvoorbeeld een wandeling als het donker is, en geniet van de lichtjes van jouw dorp of stad. Of steek zelf de kaarsjes of lampjes aan!
  • Ga op zoek naar meer Bijbelteksten die over licht gaan. Wat zegt dit over God? Wat zegt dit over ons? Hoe kan Gods licht ons aanraken? Hoe kunnen wij Gods licht doorgeven?

Deel deze overdenking

  1. Evelien de Lange schreef:

    Wat een mooie overdenking in een donkere onzekere tijd!
    Laten we ,wachtend op dat grote licht , onze lamp /kaars vast aansteken .Wat zullen al die kaarsjes een licht geven!
    Hoe mooi is het om samen met elkaar het verschil in de donkerte te geven, wachtend en uitziend naar die Ene die het donker voorgoed zal laten verdwijnen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap