Waarom moest de wet vervuld worden?

09

nov

Dorine

In de blog ‘Waarom moest Jezus nou écht sterven?’ heeft Carmen heel mooi beschreven waarom Jezus voor ons aan het kruis heeft moeten sterven. Hij moest sterven om de wet tot vervulling te laten komen. Dit lezen we ook in Romeinen 10:4 Want Gods manier is: Jezus. Jezus is het einddoel van de wet van Mozes. Lees hierover ook Galaten 3:19-29Iedereen die in Hem gelooft, wordt vrijgesproken van schuld. (BB) Naar aanleiding van deze blog kregen we een oprechte vraag van een van onze lezers: Waarom moet de wet dan vervuld worden? Waarom zorgt God er niet gewoon voor dat wij niet hoeven te sterven? Waarom moest daar een onschuldig iemand, zo’n lijdensweg voor afleggen? We gaan op zoek naar het antwoord.

Het antwoord hierop is niet zo eenvoudig, door de hele Bijbel heen laat God zijn plan zien. In de grote lijnen, in het leven van individuele personen, door de profeten heen, maar ook in de wetten en de offers die God via Mozes aan het volk geeft. Hoogst waarschijnlijk zal deze blog niet de diepste kern kunnen beschrijven waarom God dit op deze manier zo besloten heeft, met ons aardse brein kunnen maar tot op bepaalde hoogte Gods plan bevatten.

Het wezen van God

Wat het belangrijkste is om te begrijpen, is het wezen van God. De God die de aarde en de hemel heeft geschapen, is een rechtvaardig God. In de Psalmen staat beschreven:

Uw troon rust op recht en gerechtigheid,
Liefde en waarheid staan in uw dienst
Psalm 89:15 (NBV)

Er zijn veel teksten in de Bijbel te vinden die gaan over de rechtvaardigheid van God. Rechtvaardigheid is het fundament waarop alles is gebaseerd. God is een rechtvaardige God. Dit betekent dat Hij geen onrecht kan verdragen. Al het onrecht moet worden weggedaan. Wanneer God onrecht zou accepteren zou dat niet rechtvaardig zijn.

Naast de rechtvaardigheid van God heeft Hij het verlangen om een relatie met de mensen te hebben. Een echte pure en intieme relatie.

Adam

Toen God Adam en Eva geschapen had, waren ze zonder zonden. Alles aan hen was goed. Alles wat ze deden was in overeenstemming met God. Ze waren dus rechtvaardig en hadden daardoor vrije toegang tot God. Er was maar één ding nodig om hun onrechtvaardig te maken. Op een dag kozen ze ervoor om te eten van de boom van goed en kwaad. Vanaf dat moment kon onze rechtvaardige God niks anders dan de band met Zijn geschapen wereld doorsnijden. Er was een kloof gekomen tussen de Rechtvaardige God en de onrechtvaardige mensen.

Noach

In de tijd van Noach was er zoveel onrechtvaardigheid op de wereld, dat God er genoeg van had. Hij had spijt dat hij de mensen had geschapen. Op de hele aarde was er één mens te vinden die naar Gods wil leefde. God redde Noach en zijn gezin en begon opnieuw met de mensen.

Abraham

Het staat niet zo duidelijk in de Bijbel, maar in de tijd van Abraham leek bijna iedereen God weer vergeten te zijn. God riep Abraham en hij gehoorzaamde God. Uit Abraham komt het volk van Israël voort, het volk van God.

Israël

Israël is een groot volk geworden. Na 400 jaar in Egypte als slaven te hebben gewoond, bevrijdt God het volk en leidt ze naar het beloofde land. Het land dat God aan Abraham beloofd had. Tijdens de reis naar het beloofde land geeft God zijn volk wetten.

Vanuit het verlangen naar relatie heeft God de mens geschapen. En hier zien we het verlangen van God weer zo duidelijk terug. Hij wil onder zijn volk wonen, maar dit kan alleen als het volk rechtvaardig is en dat is het volk niet!

God geeft het volk wetten en voorschriften waar ze zich aan moeten houden. Op bepaalde momenten moest er door het volk of door de priester offers worden gebracht, daardoor kon God in de tabernakel en later in de tempel bij het volk wonen. Maar de scheiding tussen de Rechtvaardige God en de onrechtvaardige mensen blijft, de mensen kunnen niet vrij tot God naderen.

De wet

De wet heeft God aan het volk van Israël gegeven. Aan de ene kant geeft de wet het volk een mogelijkheid om hun God te benaderen. Aan de andere kant brengt de wet veroordeling doordat het de zonde blootlegt, we zijn als mensen niet in staat om ons volledig aan de wet te houden.

Bij de offervoorschriften laat God zien dat je, door je schulden op het offerlam te leggen, het offerlam jouw schuld meeneemt de dood in waardoor je vergeving van je zonden ontvangt. Helaas was dit beperkt en was dit offer elke keer opnieuw weer nodig.

Maar één manier

Voor ons mensen is er maar één manier om rechtvaardig voor God te kunnen staan en dat is door het offer van een rechtvaardig iemand, door de dood van Jezus. Wanneer wij al onze onrechtvaardigheden op Jezus leggen, zijn wij rechtvaardig voor God. De relatie tussen God en de mensen is hersteld, we kunnen vrij tot God naderen.

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft Hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondig bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.
Romeinen 8:1-4(NBV)

Aan de slag

Jezus is de vervulling van de wet. Dit betekent dat we niet meer elke dag offers hoeven te brengen aan God om ons van schulden vrij te kopen. Dit betekent dat Jezus alle schuld voor eens en altijd heeft gedragen en dat wij vrij tot God mogen naderen.

Wij zijn gerechtvaardigd door het bloed van Jezus!

Laat dit eens goed tot je doordringen. Wij zijn vrij van de wet, vrij van zonden en vrij van schuld. Ons rest nog maar een ding en dat is Jezus grootmaken en prijzen! Hij die een lange en vreselijke lijdensweg moest afleggen, Hij heeft dat gedaan omdat Hij van oneindig veel van ons houdt.

Luister nog eens naar het lied: How He loves us

De blog van Carmen kan je hier nog eens nalezen!

Download de dagtekst en deel ‘m op social media. Gebruik de hashtag #zijlacht, vinden we leuk!

Deel deze overdenking

  1. D de Vries schreef:

    Ik mis hierin nog wel een belangrijk deel! Ons rest nog maar 1 ding en dat is Jezus prijzen en grootmaken.
    Dat niet alleen, bekering is nodig! Als je je bekeert van je oude leven en opstaat in een nieuw leven, dan pas kan hij het koninkrijk van God binnengaan. Je moet opnieuw geboren worden. En dat mis je bij veel kerkinstituten. Zie Joh 3 :1-7.Het blijft niet alleen bij prijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap