Waarom hoor ik niks van God? – Als God stil is

14

jun

Carmen

Hoe komt het dat ik het gevoel heb dat God mijn gebeden niet beantwoordt? Misschien herken jij dat gevoel ook wel. Je bidt al zo lang voor iets en wil een antwoord. Je verlangt naar genezing of herstel, maar het blijft stil. Je bidt om leiding of om hulp, maar God lijkt stil. Ligt het dan aan jouw gebed? Beantwoordt God jouw gebeden niet?

Gods stilte komt vaak terug in de Bijbel. Niet alleen in de Psalmen kunnen we lezen hoe de schrijvers smachten naar een antwoord, maar ook in het Nieuwe Testament laat Jezus iets zien van zijn stilte.

Jezus hield veel van Marta, Maria en Lazarus. Toen Hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef Hij eerst nog twee dagen in de plaats waar Hij op dat moment was. (Johannes 11:5-6)

In de Psalmen vraagt David ook vaak om antwoord van God. De vraag ‘Hoe lang moet ik nog wachten, Heer?’ is een terugkomend verschijnsel.

Jezus wachtte twee dagen voordat Hij naar Lazarus vertrok. Voor Maria en Martha waren dit waarschijnlijk moeilijke uren van onwetendheid. Wij hebben bij Gods stilte vaak de gedachte ‘Ik weet al waarom God geen antwoord geeft, dat komt omdat ik iets verkeerds heb gevraagd.’ Maar dat is niet altijd de reden.

God blijft soms stil en dat doet pijn. Je vraagt je af waarom God geen antwoord geeft. Maar zelfs zijn stilte brengt ons dichter bij Hem. Het leert ons afhankelijk te worden van Hem. We hoeven niet in te vullen waarom Hij stil is, maar we mogen vertrouwen dat Hij weet wat Hij aan het doen is.

God blijft niet stil

Gods stiltes zijn ook Gods antwoorden. Als wij alleen het waarneembare als antwoorden zien, staan we op een dun strookje genadegrond. God heeft zo veel vertrouwen in ons dat Hij soms reageert met stilte. Een stilte die bol staat van betekenis. Een stilte waar Hij vraag om jouw vertrouwen in zijn almacht en onvoorwaardelijke liefde. Vaak is het antwoord waar wij op wachten ook niet wat God ons verlangt te geven.

Maria van Magdalena zat huilend bij de grafspelonk en vroeg om het dode lichaam van Jezus. Gaf Jezus haar wat ze vroeg? Nee, Hij gaf iets wat veel grote was dan ze ooit had kunnen dromen. De opgestane, levende, onsterfelijke Heer.

Denk eens aan die gebeden die onbeantwoord aanvoelden waarvan je hebt ontdekt dat God ze op een grotere manier heeft beantwoord. God heeft je op een heel intense manier zijn vertrouwen gegeven en wel met een absoluut stilzwijgen; niet uit onmacht, maar vanuit Zijn liefde.

Jezus bleef weg bij Maria en Martha, omdat Hij hen liefhad, omdat Hij wist wat er in Zijn macht lag. Vier dagen lang lag Lazarus al in het graf. Kregen ze Lazarus terug? Ze kregen oneindig veel meer; ze kregen de grootste waarheid te horen die men ooit te horen kreeg: Dat Jezus de Opstanding en het Leven is!

Wanneer bid je verkeerd?

Als je het idee krijgt dat je verkeerd bid, wees dan niet bang dat God je niet hoort. Hij hoort ieder woord. Je mag leven met die geruststelling en het geloof dat Hij je hoort. Een goede tip is om je gebed aan Gods Woord te toetsen. Klopt het met wat de Bijbel zegt?

God beantwoordt gebed

Tijd is geen factor voor God. Hij antwoord met openbaringen die wij niet kunnen voorzien.

Als we erop vertrouwen dat Hij ons gebed verhoort, kan Hij ons ook antwoorden met stilte. Een stilzwijgen is soms ook een antwoord. Als je iets niet begrijpt, vraag dat gerust aan God. Als je Zijn stilte niet begrijpt, brengt het in gebed! ‘God, wat betekent deze stilte?’ Je mag in volhardend vertrouwen blijven bidden en erop vertrouwen dat God je hoort, dat heeft Hij immers beloofd.

Aan de slag!
Schrijf al je frustraties, onbeantwoorde gebeden en woede eens op. Dit mag je allemaal ook in gebed brengen! Praat er met anderen over, over je verdriet en frustraties. Eenzaamheid die je ervaart. God spreekt ook door andere mensen heen tot jou! Als de stilte te stil word, vraag dan om Zijn stem en stilte te kunnen verstaan. Luister ook het onderstaande lied.

Bron: Vertrouwd met Hem, bidden brengt je dichter bij God (Oswald Chambers)

Deel deze overdenking

  1. Annemarie schreef:

    Wow wat een mooi stukje..precies toepasselijk voor mij..zit in een situatie waar ik niet in wil zitten..ws burnout..Wil liever gisteren dan vandaag weer normaal zijn..Om dan toch stil te zijn en te vertrouwen dat het goed komt ..op Zijn tijd..stap voor stap! Dank je wel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap