Vrij leven met God

17

jan

Iona van den Dries

Vroeg in het Oude Testament wordt aan het volk van Israël de Wet gegeven. In het Nieuwe Testament staat dat we door Jezus vrijgemaakt zijn en ons niet meer hoeven te verantwoorden naar de Wet zoals die gold in het Oude Testament. Maar hebben we dan niets meer te maken met de Wet? In deze overdenking wil ik met je kijken naar enkele stukken in de Bijbel die het hebben over hoe Jezus ons een vrij leven aanbiedt en wat dat inhoudt.

Vervullen in plaats van afschaffen

Jezus kreeg in zijn tijd op aarde een hoop vragen, ook over de Wet waar de Joden zich aan moesten houden. Hij legde de Wet uit, bood nieuwe inzichten en zei over zijn rol:

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.
– Matteüs 5:17-18 (NBV)

Jezus draaide er niet omheen: de Wet blijft zoals die is. Het is belangrijk om te beseffen waarvoor de Wet er was. De wetten waren handvatten om een goed leven te leiden naar Gods wil en het volk te beschermen. Tegelijk was het zo goed als onmogelijk voor een mens om zich eraan te houden. Daarom was het belangrijk dat mensen vergeving vroegen voor hun zonden. Door een dier te laten offeren in de tempel werd de relatie die was beschadigd door zonde weer deels hersteld, al bleef er een algemene kloof bestaan.

Eén Persoon heeft zich zijn hele leven aan de Wet gehouden: Jezus. Doordat Hij stierf in onze plaats, terwijl Hij dit niet verdiende, overwon Hij de dood en kreeg het eeuwige leven. Zonde en dood zijn aan elkaar verbonden en aangezien Jezus zonder zonde was, kon Hij niet worden vastgehouden in het dodenrijk. Op deze manier heeft Jezus letterlijk de Wet uitgeleefd; niet alleen in zijn leven, maar ook door te sterven in onze plaats. Hij overbrugde de afstand tussen God en ons en gaf ons zo de mogelijkheid om in een directe relatie met God te leven. Door Hem vergeving te vragen, kunnen we worden schoongewassen van onze zonden.

Maar hoe zit het dan met de Wet?

Jezus vervulde de Wet en vormde zo een nieuw Verbond tussen de mens en God. Toch blijft de Wet zoals deze is: heilig en goed. Waarom komt dan in het Nieuwe Testament meerdere keren terug dat we ons niet meer hoeven te houden aan de Wet? Hoe rijmt dat met wat Jezus hiervoor zei en deed?

Ten eerste is het belangrijk om te kijken naar de context waarin de uitspraken over christelijk vrij leven worden gedaan. Meestal reageren deze tekstgedeelten op problemen in de gemeenten. Bepaalde groepen zeiden dat ze betere gelovigen waren als ze zich hielden aan bepaalde wetten. De Galaten worstelden bijvoorbeeld met de vraag of iemand, ook die niet van Joodse afkomst was, besneden moest worden. Paulus legt echter uit dat dat niet belangrijk is; het is belangrijk dat ze een nieuwe schepping zijn (Galaten 6:15).

In andere gemeenten gebruikten mensen hun nieuwe vrijheid als excuus om dingen toe te staan of te doen die niet overeenkwamen met Gods wil. In de eerste brief van Petrus roept hij de gemeenteleden op om dit niet te doen, maar juist te streven naar het handelen als dienaren van God (1 Petrus 2:16, NBV). Zelfs als alles is toegestaan, legt Paulus in 1 Korintiërs uit, dan nog is niet alles goed of opbouwend (1 Korintiërs 6:12 en 10:23). Dit zegt hij ook specifiek nadat hij heeft uitgelegd dat onrecht niet toegestaan kan worden in de gemeente (hoofdstukken 5 en 6). Als volgelingen van Jezus, moeten de gelovigen ernaar streven het goede te doen.

Relatie met God

Wat goed is, leren we in onze relatie met God. De Wet zelf komt voort, zegt Jezus, uit het liefhebben van God met heel ons hart, onze ziel en ons verstand en het liefhebben van onze naasten als onszelf (zie Matteüs 22:37-39). Zo is de Wet een weerspiegeling van Gods wil en liefde. Wij hoeven geen gebruiken over te nemen uit de Wet om bij Jezus te horen, maar de basis is wel dezelfde. Belangrijker is dat in het Nieuwe Verbond het opleven naar de Wet niet langer samenhangt met het vonnis van dood en leven, maar dat Jezus de Wet heeft vervuld en wij door Hem vergeving mogen vragen en niet meer hoeven te vrezen voor de dood.

Vrij van de dood

In de brief aan de Romeinen wordt meer gezegd over een vrij leven en de Wet. Wanneer iemand Jezus aanneemt, sterft de oude mens die aan de Wet verantwoording moest afleggen, omdat Jezus die straf heeft gedragen (zie hoofdstuk 6, onder andere). Niet langer hangt ons eeuwige leven af van de zonden die moeten worden verrekend, maar van de genade die ons werd gegeven. Onze dood is afgekocht. Dit betekent echter niet dat het niet uitmaakt wat we doen. Paulus zegt hierover:

Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.
– Romeinen 6:13-14 (NBV)

Leven uit genade betekent een vrij leven vanuit onze relatie met God. Eerder werd die relatie onderhouden door het naleven van de Wet. In dit nieuwe Verbond hangt onze redding niet af van wat wij doen, maar of wij Jezus’ offer aannemen. Dit stelt ons vrij om uit liefde Gods wil na te volgen zonder angst voor oordeel of dood. Dit is hoe wij door Jezus’ offer een vrij leven met God kunnen leiden.

Aan de slag!

Wat betekent het voor jou dat Jezus de Wet heeft vervuld? Welke vragen komen er in je op? Leg deze in gebed bij God en vraag hem om duidelijkheid hierin voor jezelf.

Wil je gebruik kunnen blijven maken van onze gratis overdenkingen? Steun ons werk dan met een eenmalige gift! Onze dank is groot.

[paytium name=”Zij Lacht” description=”Donatie” button_label=”Yes, ik steun Zij Lacht!”]
[paytium_field type=”dropdown” label=”Bedrag” options=”5/10/15/20/50/100″ options_are_amounts=”true” /]
[paytium_total /]
[/paytium]

Deel deze overdenking

  1. PV schreef:

    Kunnen jullie niet een ander lettertype kiezen; het is zo licht dat het nauwelijks te lezen is op mijn mobiel. Dan haak ik meer weer af.

  2. Godelieve schreef:

    Wat een mooi en helder stuk heb je geschreven Iona. Dankjewel hiervoor!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap