‘Dat vraag ik U in de vergeving van onze zonden. Amen’

16

aug

Neeltje

Dit zinnetje betekende vroeger dat ik opveerde van mijn stoel, omdat dit het einde van mijn vaders gebed betekende. Ik kon eindelijk van tafel. Ik concentreerde me niet op de inhoud van zijn gebed, maar dit overbekende zinnetje hoorde ik maar al te goed. Tegenwoordig hoor ik het niet zoveel meer, of misschien ben je er helemaal niet mee bekend.

Vandaag staan we stil bij het thema vergeving. Ik hoop dat jij de kracht van vergeving en genade kent. Ik kwam er vijf jaar geleden mee in aanraking. Ik heb Gods genade op een overweldigende manier ervaren. Als ik aan die tijd terugdenk, kan me dat nog steeds raken.

We denken vandaag na over de kracht van vergeving in ons alledaagse leven. In situaties waarin jij onrechtvaardig werd behandeld, of juist waarin jij een ander pijn deed. In die situaties is vergeving nodig om tot heling te kunnen komen, om elkaar weer recht in de ogen te kunnen kijken.

Vanuit onszelf is het vergeven van kwaad dat ons is aangedaan moeilijk, onmogelijk zou je kunnen zeggen. We zijn geneigd eerder boos te worden als we terugdenken aan onrecht dat ons is aangedaan dan een vergevingsgezinde houding aan te nemen.

In Psalm 32: 1-3 staat:

Het is heerlijk als de Heer je heeft vergeven wat je verkeerd hebt gedaan. Het is heerlijk als God je heeft vergeven dat je Hem ongehoorzaam bent geweest. Het is heerlijk als de Heer zegt dat je niet meer schuldig bent. Het is heerlijk als Hij je alles heeft vergeven. Eerst zweeg ik tegen God over de dingen die ik verkeerd had gedaan. Maar ik kon er niet meer tegen. De hele dag schreeuwde ik het uit.

In vers 9 staat vervolgens:

Wees niet zo koppig en eigenwijs als paarden of ezels. Zij kunnen niet zelf denken. Zij komen alleen met je mee als je hen dwingt met een bit en teugels.

Mijn vraag aan jou vandaag is: heb jij Gods vergeving ervaren, en wat heb je daar vervolgens mee gedaan? Jouw zonden zijn vergeven door God als je in Hem gelooft en je leven aan Hem hebt over gegeven. Maar wat heeft het verder voor uitwerking, anders dan de wetenschap dat je vergeven bent? Wat heeft dat vervolgens veranderd in jouw leven?

Zoals in Psalm 32 beschreven staat is het heerlijk als je weet dat God jouw zonden heeft vergeven. Het is het beste wat je kunt meemaken. Maar er is meer dan dat. Het zou jammer zijn als we het daarbij laten.

Gods genade in ons leven komt praktisch tot uiting als wij vervolgens in staat zijn anderen te vergeven of om vergeving te vragen. Je naaste liefhebben betekent onder andere dat je in staat bent anderen te vergeven. In het ‘Onze Vader’ komt dit ook naar voren als er staat: ‘vergeef ons onze schuld zoals ook wij anderen hun schuld vergeven’. Het vergeven van anderen hangt dus samen met Gods vergeving. Wij kunnen God om vergeving vragen als we onze naaste vergeven. Als gelovigen zijn we in staat (hoop ik) om anderen te vergeven, omdat we Gods vergeving kennen. Gods vergeving vloeit als het ware door in onze vergevingsgezindheid naar anderen.

// De overdenking gaat hieronder verder // 

 

 

 

 

 

 

Toen ik tot geloof kwam, begon ik mij situaties te herinneren uit het verleden waarin ik niet eerlijk had gehandeld. Het zat mij dwars en ik wilde daar alsnog mee aan de slag. Ik heb vergeving gevraagd aan mijn ouders voor situaties waarin ik verkeerd had gehandeld. Dat werkte bevrijdend.

Ik hoop dat we de vergevingsgezindheid hebben om naar anderen toe te stappen en om vergeving te vragen als dat nodig is. Vaak moeten we daarvoor onze trots aan de kant zetten. We stellen ons kwetsbaar op. We doen op zo’n moment op een veel kleinere schaal hetzelfde als Jezus heeft gedaan. Hij hing kwetsbaar aan een kruis, voor jou en mij. Naakt zelfs. Hij had niets meer te verbergen.

Aan de slag!

Ik wil je vandaag uitdagen hetzelfde te doen. Stel je kwetsbaar op naar je medemens. Laat zien aan elkaar dat je Gods genade en vergeving kent. Dat jouw leven daardoor veranderd is.

Ik wil in deze blog niet voorbij gaan aan situaties waarin recht moet geschieden. Het kan zijn dat jou kwaad is aangedaan wat niet gemakkelijk valt te vergeven. We kunnen er meerdere blogs aan wijden of er twee partijen voor nodig zijn om tot vergeving te komen. Dat gedeelte laten we voor nu liggen. Het gaat hier meer om de bereidheid en gezindheid van je hart om te kunnen vergeven, om je kwetsbaar te durven opstellen.

Is er op dit moment een situatie in je leven waarin jij een ander om vergeving moet vragen? Of waarin jij geleden hebt onder de gebrokenheid van andere mensen? Ga daar vandaag nog mee aan de slag. Dat kan in ‘kleine’ gebeurtenissen, zoals ik mijn ouders om vergeving heb gevraagd. Het lucht op om deze situaties in het licht te brengen. Ik wens je Gods zegen hierin!

Download de dagtekst en deel ‘m op Instagram, Pinterest of Facebook!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap