Vraag en antwoord

19

apr

Emilia

Vragen, vragen, vragen. Van ‘Waar haal jij je inspiratie vandaan om een blog te schrijven? Hoe kom je aan alle informatie? Waar mag je allemaal over schrijven? Mag je zelf het onderwerp verzinnen?’ tot ‘Waarom leef ik? Waarom is er sterfte? Waarom moet zij dat meemaken, ze was altijd zo trouw? Wat ga ik later met mijn leven doen?’ Welke vragen je ook hebt, deze blog geeft je vandaag het antwoord.

Waar komt de wijsheid vandaan?
Waar is verstand te vinden?
Niemand kan de wijsheid zien.
Zelfs de vogels kunnen haar niet zien vanuit de lucht.
De dood en het dodenrijk zeggen:
“Wij hebben alleen over wijsheid gehoord,
maar weten haar niet te vinden.”

Alleen God weet waar wijsheid te vinden is.
Hij weet waar wijsheid vandaan komt.
Want Hij kan tot aan de einden van de aarde zien.
Alles onder de hemel ziet Hij.
Toen Hij grenzen stelde aan de kracht van de wind,
toen Hij bepaalde tot waar het water mocht komen,
toen Hij de regen zijn bevelen gaf
en Hij de bliksem de weg wees,
toen zag Hij ook de wijsheid en sprak wijsheid.
Hij gaf de wijsheid een plaats en begreep de wijsheid.
Maar tegen de mensen zei Hij:
“Weten jullie wat ware wijsheid is?
Als jullie diep ontzag voor Mij hebben!
Geen verkeerde dingen doen, dat is verstand!”

Job (28:20-28) schetst hier een beeld van de wijsheid, maar niet alleen van de wijsheid. Er wordt in deze tekst een beeld geschetst van God zelf, van Jezus en van de Heilige Geest.

De dood en het dodenrijk zeggen:
“Wij hebben alleen over wijsheid gehoord,
maar weten haar niet te vinden.”

In de Groot Nieuws Bijbel staat zelfs ‘Voor de dood en het dodenrijk is zij een onbekende.’ Er was er maar één die niet geregistreerd stond voor het dodenrijk: de Here Jezus. Hij was het die zonder zonde was en waarvan de dood slechts had gehoord, maar niet had weten te vinden. Niemand kan de wijsheid zien. Zelfs de vogels in de lucht niet. Zou dit niet de Heilige Geest zijn?

Job was op zoek naar iets wat hij niet kon vinden. Iets wat koning Salomo wel gevonden had, de Wijsheid. Voor alle vragen, is er maar één antwoord en dat is Jezus en Zijn plaatsvervanger, de Heilige Geest. Alleen God weet waar de wijsheid te vinden is.

Toen zag hij de wijsheid en sprak wijsheid. God zag de wijsheid en Hij vertelde over haar vanaf het allereerste begin dat zij er is. In het Oude Testament maakt God de wijsheid -de Here Jezus- zelfs al bekend door de profetieën en schaduwteksten heen.

Er is maar één antwoord op al onze vragen en dat is Jezus. Jezus is onze inspiratie en de Heilige Geest leidt in wat we schrijven. De wijsheid komt van Hemzelf die de wijsheid is. Hij is het middelpunt. En de Heilige Geest leidt hierbij. Hij maakt het één geheel en brengt vernieuwing op de momenten dat het nodig is. Zowel in de blogs als in het leven.

Ik herinner mij het moment waarop ik veel vragen, maar geen antwoorden had. Alle antwoorden die ik had, vond ik in de wereld. En een voor een vielen ze af bij de grote vragen in het leven. Waarom besta ik? Wat ga ik doen met mijn leven? Wat heeft het allemaal nog voor zin? Een tijdje was het antwoord voor mij ‘doen waar je gelukkig van wordt, dan komt het goed.’ Maar waar werd ik nou echt gelukkig van? In die tijd was alcohol drinken met vrienden en contact zoeken met jongens wel erg gezellig.

Verstand heeft mij vele malen gespaard voor nare dingen. Maar wijsheid, wijsheid vond ik niet. Ik herinner mij dat de vragen die ik had een antwoord zochten. Ik had ze tijdelijk kunnen onderdrukken met drugs, alcohol en verkeerde relaties, maar nogmaals, verstand door God gegeven heeft mij gespaard. Toen kwam het moment dat de deadlines voorbij waren. Mijn vragen wilden hun antwoorden, anders konden zij dingen met mij doen die niet goed af zouden lopen. Ik was zo verdrietig en verloren. Het moment dat mijn benen mijn lichaam niet meer kon houden en ik op mijn knieën ging. In tranen heb ik mijn Heer aangenomen en Hem mijn leven gegeven, want ik wist het niet meer. Het was niet de laatste keer dat ik mijn leven aan de Heer heb gegeven. In die tijd heb ik bijna elke dag huilend in mijn bed gelegen en de Heer alles gegeven. Ik hoorde en zag Hem niet, achteraf niet wetende dat Hij mij elke dag gedragen heeft. Wat heb ik mij vaak als Job gevoeld. Wat heb ik veel vragen gesteld en vaak niet de antwoorden gekregen die ik zou verwachten.

Er zijn genoeg momenten waarop ik het handelen van de Heer in twijfel kan trekken en kan denken: is dit wel verstandig? Misschien omdat Niemand de wijsheid kan zien. Dat maakt het lastig om in moeilijke situaties God te begrijpen, vooral in hoe Hij soms handelt. Want Niemand kan de wijsheid zien. Allemaal kunnen we momenten hebben dat we eindeloos vragen stellen en maar wachten op antwoorden. Vandaag wil God ons leren dat Hij niet altijd antwoord geeft op de vragen die wij stellen, maar wijsheid om met de vragen om te gaan. Hij wil ons Zijn Wijsheid bekend maken. Hij wil ons Jezus bekend maken. Híj is de wijsheid zelf.

Maar tegen de mensen zei Hij:
“Weten jullie wat ware wijsheid is?
Als jullie diep ontzag voor Mij hebben!

Hij spreekt over ontzag hebben. Dat betekent dat je in de eerste plaats al je vragen opzij schuift en het hoofd kunt buigen voor de Heer. Voor wie Hij is, ondanks dat je Hem niet altijd begrijpt. Was het nodig om een onschuldige man te kruisigen? Wij kunnen het misschien niet bevatten, God zelf noemde dit wijsheid, Jezus zelf. Uiteindelijk heeft Hij hierdoor laten zien dat niets en niemand machtiger is dan de Here God. Vragen, vragen vragen.. In welke situatie je ook zit op dit moment. Heb jij ontzag voor de Heer? Dat gevoel dat jij je hoofd moet buigen, omdat Hij heilig is. Het besef dat je niet te hard wilt praten, omdat Hij almachtig is. Het moment dat je misschien wel helemaal geen vraag durft te stellen, omdat Hij God is.

Aan de slag!
Haal voor ogen welke vragen er nog open liggen en geef ze vandaag aan de Heer.
Bid mee:

Heer, dank U wel dat U de Wijsheid zelf naar de aarde heeft gestuurd.
Dank U voor Uw offer en dat U dat deed voor mij.
Heer, de sterren en de maan laten zien hoe machtig U bent.
De bloemen en de zon laten zien hoe mooi U bent.
Door Jezus laat U zien hoe wijs U bent.
Heer, vandaag geef ik alle vragen doe ik heb aan U.
Leer mij ontzag voor U te hebben, leer mij U kennen.
Geef mij wijsheid om juist te handelen in goede en mindere situaties.
Geef mij kracht om niet steeds maar te vragen, maar om ontzag voor U te hebben.
Dat bid ik U, uit genade alleen. Amen.

 

Deel deze overdenking

  1. Mariëlle schreef:

    Wat een mooi stuk!! In de HSV staat “Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid”. Daarbij las ik het volgende: In de vreze des Heren gaat het om drie zaken: (1) God als de Heilige God erkennen, (2) Je aan Hem toevertrouwen en (3) Wandelen met Hem. Dát is dus wijsheid!

  2. Mariëtta schreef:

    Bedankt Emilia! Ik besef me dat we als mens vaak zo ongeduldig zijn en overal maar antwoorden op willen hebben. Dat brengt weer dicht bij God dit, wat een mooi stuk! God zegt ook: Ik leef en gij zult leven! Dus we zullen als we Hem kennen een gelukkig leven hebben, in afhankelijkheid van Hem. Of het nou met moeite en zorgen is, als we met Hem leven is het goed! Geluk zien in de kleine dingen van het leven, zoals de zon of een kopje koffie met een vriendin. Geluk is uiteindelijk alleen te vinden bij Hem, fijne dag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap