Vier waarheden voor als je worstelt met het aanvaarden van jezelf

14

dec

Tirza Rots

Misschien ben je hard aan het knokken om je leven er (enigszins) florissant uit te laten zien. Misschien kijk je naar anderen en denk je: ‘Waarom lukt het hen wel en mij niet?’ Je voelt jezelf steeds opnieuw tekort schieten. Misschien zakt de moed je in de schoenen omdat je alwéér zondigt. En misschien vraag je je ook wel vertwijfeld af hoe God jou eigenlijk ziet? Herkenbaar, of heb jij daar helemaal geen last van? Vandaag in de blog vier waarheden voor die momenten waarop jij worstelt met het aanvaarden van jezelf!

Vandaag vier waarheden voor jou, die je helpen bij het aanvaarden van jezelf. Gods waarheid overstijgt de ‘waarheid’ die jij jezelf eigen hebt gemaakt. Of die anderen jou hebben aangepraat. God is jouw Schepper en jouw Redder en dat maakt dat Zijn zienswijze allesbepalend is voor jouw leven!

Waarheid 1: Als vrouw heb jij een hoge waarde, namelijk als kroon op de schepping en als beelddrager van God.

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd.
-Psalm 8: 4 t/m 7 (HSV)

Bij de schepping geeft God de mens een éérvolle en verantwoordelijke positie.  Dit geldt zowel voor de man als voor de vrouw. Voor God zijn man en vrouw even waardevol.

Waarheid 2: Ook jij ben geïnfecteerd door de zonde en daardoor onwaardig geworden voor God.

Zonde bracht scheiding tussen de Schepper van al het leven en Zijn schepsels. God is hoogverheven en kan zonde niet verdragen. Doordat we allemaal besmet zijn door de zonde zijn wij het niet waardig om in de nabijheid van onze hoogverheven God te komen. Gelukkig betekent dit niet dat jij en ik waardeloos voor Hem zijn geworden! We zijn en blijven Zijn beelddrager. Je mag jezelf aanvaarden, zoals God jou gemaakt heeft.

Waarheid 3:  Je mag bij God komen zoals je bent, op grond van Zijn genade

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
– Romeinen 3: 23, 24 (HSV)

Misschien dat je deze tekst heel goed kent en lees je er zo overheen. Maar dringt het tot je door wat er daadwerkelijk staat? Wij zijn zondaars, daardoor missen we Gods heerlijkheid. Er is een onoverbrugbare afstand gekomen tussen God en mensen. Maar, lezen we in één adem verder: we worden gerechtvaardigd door genade. God, de Rechtvaardige verklaart óns rechtvaardig? Hoe bedoel je? Nou, precies zoals het er staat. De voorwaarde is wel dat jij het offer van Jezus Christus, voor jou persoonlijk, aanvaardt. Op die manier word jij deelgenoot van de rechtvaardige staat van Jezus Christus. God aanvaardt jou op basis van de verlossing door Zijn Zoon. Puur uit genade dus! Lees ik het goed? Inderdaad, ik mag weten dat ik aanvaard ben. Aanvaard? Ja, voor de volle 100%! En dat allemaal uit genade.

Waarheid 4: in Christus Jezus ben je een nieuwe schepping. In Hem word je aanvaard en mag je groeien naar het karakter van God.

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
– 2 Korinthe 5:17 (HSV)

God wil dat wij groeien naar Zijn beeld en dat wij groeien in heiligheid. Maar we hoeven niet ons eigen heil te bewerken. Dat heeft Jezus Christus al voor ons gedaan. We weten allemaal dat wij niet leven als rechtvaardigen, maar dat de zonde nog steeds vat op ons probeert te krijgen. Daarom is het belangrijk om ook telkens opnieuw onze zonden aan God te belijden. Laten we in alle nederigheid concluderen dat we zonder Jezus Christus reddeloos verloren waren. Toch ziet God jou door jouw geloof in Zijn Zoon als een rechtvaardige. Jij bent door God aanvaard. Hij heeft jou geaccepteerd als Zijn dochter. Jij bent gekocht voor een hoge prijs! Omdat Hij van je hield én houdt!

Ik bid je toe dat je genadig(er) mag zijn met jezelf, net zoals God genadig is met jou. En dat jij jezelf mag (leren) aanvaarden, doordat God jou aanvaardt. Zijn zienswijze is allesbepalend! Ook voor jou.

Aan de slag!

Schrijf voor jezelf deze woorden op en herhaal ze meerdere keren hardop voor jezelf:

“Ik mag er zijn, door God ben ik aanvaard.”

Of zet ze als statement in de comments!

Deel deze overdenking

 1. Hanneke schreef:

  Ik mag er zijn. door God ben ik aanvaard.❤

 2. Rinus van der Sluis schreef:

  Ook voor mij als man heb ik hier veel aan.

 3. Nel schreef:

  Goedemorgen allemaal,
  Wat een genade gaf God ons al na de zondeval.
  Zijn belofte van dat Hij de kop van satan zal vermorzelen. Satan zal er alles aan doen om ons in de war te brengen en naar hem luisteren, negatief naar ons zelf te kijken. Dat heeft hij het liefst want dan zoeken we het niet bij de Verlosser Jezus Christus. Zijn laatste stuiptrekkingen. Maar we leven naar het kerstfeest toe, Wat een troost en genade dat Hij naar deze wereld kwam om zondaren te redden
  allen een fijne dag met Gods zegen.
  Nel

 4. Susan schreef:

  Hoi Tirza, Hoi allemaal wat heb je weer een mooie bemoediging geplaats, Dank je wel, Ik kan alleen Amen hier opzeggen. Een goede avond..God zegen . Groetjes Susan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap