Vergeven en vergeten? – Waarom God van verzoenen houdt

11

mrt

Christa Noteboom

De harde woorden galmen nog na in je hart. Afwijzing, onbegrip en onbegrijpelijke daden zorgen ervoor dat je niet anders kunt dan staren naar de brokstukken van wat ooit mooi was, of mooi had moeten zijn. Vergeven, dat zou je misschien nog wel eens op kunnen brengen – omdat God daar blij van wordt. Maar vergeten? Je verzoenen met iemand die je beschadigd heeft? Als je het al zou zien zitten, is het de vraag of het ooit echt mogelijk is…

In een vorige blog schreef ik over de kracht van Gods vergeving. Als je het over vergeven hebt, denk je al snel ook aan verzoening. Wil de Heer dan ook dat we ons met de ander verzoenen? Deze vraag kan beklemmend zijn als je door een ander beschadigd bent. Of misschien is deze vraag voor jou juist heel belangrijk, omdat je er zo intens naar verlangt dat het weer goed komt tussen jou en de ander.

Gods geduld

Toen de Heer mij lang geleden leerde mijn moeder te vergeven, moest ik er niet aan denken dat het weer goed zou komen. Ik was bang opnieuw beschadigd te worden – en dat, terwijl mijn hart nog bloedde van de dingen die gebeurd waren. Aan de andere kant leed mijn moeder onder de afstand die er was. Ik ben er dankbaar voor dat we zo’n geduldige Heer hebben, die onze kwetsbaarheid kent en tegelijk weet wat goed voor ons is. Hij gaf genezing en jaren later bracht Hij ook verzoening tussen mijn moeder en mij. Ook al was het in het begin niet mijn verlangen, God nam de tijd en liet zijn verlangen voor ons leven werkelijkheid worden. Ik leerde daaruit een diepe les, die ik graag aan je doorgeef.

Gods verlangen

Als we op zoek gaan naar wie God is, zien we dat Hij een God is die graag vergeeft. En als we nog wat dieper graven, zien we dat vergeving een stap is in het proces dat God en mensen weer met elkaar in verbinding brengt. Bij God gaan vergeven en verzoenen hand in hand. Lees maar wat de Bijbel ons vertelt:

Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.
(2 Korinthe 5:18-20, NBV)

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
(Johannes 17:20-23, NBV)

Gods keuze

Gods verlangen naar eenheid is zó groot, dat Hij ervoor koos Zich met ons te verzoenen. Terwijl Hij wist dat dit alleen kon gebeuren als Hij en zijn lieve Zoon dwars door de pijn heen zouden gaan. De Vader moest zijn Zoon afwijzen, zodat Hij als de volmaakte Vader ons niet af zou hoeven wijzen. De Zoon moest de diepste pijn en helse angsten doorstaan, zodat wij in eenheid met Hem kunnen leven. God koos ervoor om ons niet te overladen met verwijten, maar met liefde. Hij vergeeft ons – omdat Hij Jezus niet vergaf voor wat Hij niet gedaan had. Hij verzoent Zich met ons – omdat Jezus verstoten werd terwijl Hij bloedde voor onze daden. Paul Visser, predikant in Amsterdam, zegt het zo: ‘Terwijl de mens bezig was zich te vergrijpen aan God, was God bezig Zich met mensen te verzoenen’. Als zó’n God ons vertrouwen niet waard is, wie dan wel?

Gods eenheid

En deze God, Die in staat én bereid is om hemel en aarde met elkaar te verzoenen, verlangt er vurig naar dat zijn kinderen met Hem en met elkaar een diepe eenheid vormen. Dwars door gebrokenheid en pijn heen. Onmogelijk? Ja. Als ik naar onze pijn en beperkingen kijk: ja, honderdmaal ja! Maar… waar ónze mogelijkheden ophouden, gaat Gód aan het werk. Zoals Paulus het uit ervaring weet te zeggen: Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht (2 Korinthe 12:9-10). Je kunt je leven met een gerust hart geven aan je Maker, met alle uitdagingen die er zijn. Hij zal zijn kracht in jouw zwakheid laten schitteren!

Aan de slag!

Iedereen verwerkt informatie op zijn eigen manier. Daarom een aantal verschillende manieren om met de inhoud van de blog aan de slag te gaan; kies degene die het beste bij jou past!

Stel jezelf de vraag wat je raakt uit de blog van vandaag. Waarom raakt het je? Wat ga je ermee doen?

Verdiepende vragen:
– God heeft er alles aan gedaan om ons te kunnen vergeven en Zichzelf met ons te kunnen verzoenen. Heb je zijn vergeving en verzoening al eens aanvaard?
– Zou het vandaag niet een mooie dag zijn om Gods liefde (opnieuw) te aanvaarden en in diepe eenheid met Hem te gaan leven?
– ‘Bij God gaan vergeven en verzoenen hand in hand’. Waarom lukt dat bij mensen niet altijd?
– Soms is verzoening voor ons gevoel een onbereikbaar station. Zou het iets uitmaken of beide partijen leven vanuit verbondenheid met God? Waarom wel of waarom niet?
– Lees de tekst uit Johannes 17 nog eens na. Wat gaat er gebeuren als we in eenheid gaan leven?
Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. (Johannes 17:20-23, NBV)

Luister een lied en laat je vullen met de aanwezigheid van je God. Prijs Hem met alles wat in je is. Hij is het waard!

Bekijk dit indrukwekkende filmpje:

Meer lezen? Een paar leestips ter verdieping:

 

Deel deze overdenking

 1. Rose schreef:

  Mooi, dankjewel!

 2. Elly schreef:

  Vergeving en verzoening, niets mooier dan dat.
  Maar voor verzoening zijn 2 partijen nodig.
  Bij narcisme, misbruikers, manipulators, gaat het nog steeds om jouw ziel, jouw lijf, je leven. Zij zijn niet veranderd.
  Zorg dat je weg blijft. HOUD AFSTAND, laat je hart zuiver blijven, dat is je grootste verantwoording.
  Vraag vergeving omdat je zelf aan deze touwtjes bungelde.
  Geen machten, nog krachten van giftige personen, mogen Gods geliefde kinderen blijven besmeuren met modder, dat blijft aankleven.
  Vergeef hun, dat is een zaak tussen jou en God.
  Bid voor hen, leg hen in Zijn handen.
  Laat jezelf schoonwassen door zijn zuiverde water en bloed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap