Over de geloofshelden uit Hebreeën 11: speciale mensen of stiekem zoals jij en ik?

12

mrt

Liza

De Bijbel staat vol met inspirerende verhalen over mannen en vrouwen die leefden met God. Sommigen hadden een hechte relatie met God, over anderen lezen we weinig over de gesprekken die zij hadden met God. Hebreeën 11 bevat een mooi overzicht van een aantal van deze inspirerende mensen. In christelijk jargon worden deze mensen ook wel ‘geloofshelden’ genoemd. Laten we eens kijken wat wij vandaag de dag nog van deze mensen kunnen leren!

Warning: vandaag lezen we een lang gedeelte in de Bijbel. Ben je er klaar voor? Let’s go!

Hebreeën 11 (HSV)

1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen.
3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.
4 Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.
6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
7 Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.
8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.
9 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte.
10 Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.
11 Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.
(…)
20 Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend, met betrekking tot toekomstige dingen.
21 Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend en hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf.
22 Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente.
23 Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning.
24 Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden.
25 Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben.
26 Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen.
27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.
28 Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen.
29 Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken.
30 Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot zeven dagen toe omringd waren geweest.
31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen.
32 En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten.
33 Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten.
34 Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd.

Tot zover. Ja, wie hoort dit vaker na het Bijbellezen? I’m not the only one here!

Denk eens na over wat je zojuist hebt gelezen. Wat was voor jou de kern? Het is goed om jezelf regelmatig deze vraag te stellen. Het maakt Bijbellezen een stuk persoonlijker als je het direct toepast op jezelf. Leer jezelf aan om jezelf af te vragen: “Wat kan ik hier vandaag mee?”

Dus laten we die vraag vandaag eens beantwoorden:

Wat kunnen we vandaag de dag leren van deze geloofshelden?

Helden, ja. Want tsjonge: wat een bizarre dingen staan hierboven beschreven! Muren zijn letterlijk omgevallen. Muilen van leeuwen zijn gesloten. Vuur is geblust. Een onvruchtbare vrouw kreeg een enorm nageslacht. De zee werd opengespleten.

Ik kan mezelf dan weleens klein voelen. Wie ben ik nou, vergeleken met deze helden? Ik heb nog nooit een zee opzij zien gaan omdat ik geloofde. Of de bek van een leeuw dichtgehouden. Soms heb ik het idee dat ik eerst nog het een en ander te fiksen heb, voordat ik aan de slag kan gaan in Gods Koninkrijk. Een paar lelijke gedachten en woorden uitwissen. Een zondetje hier en een zondetje daar rechtzetten. Iets groots bereiken. Meer Bijbellezen, meer weten, meer evangeliseren, meer (…). You name it. Herkenbaar?

Maar guess what? Noach had een drankprobleem. Sara kende extreme jaloezie. Jakob bedroog zijn vader. Mozes was een moordenaar. Rachab was een hoer, het staat nota bene letterlijk in het hoofdstuk hierboven beschreven. David had seks met een vrouw van een ander…

En dát is in mijn optiek precies wat jij en ik vandaag de dag van deze bijzondere mensen kunnen leren. Ze waren niet perfect. Ze wachtten niet tot ze hun leven tot in de puntjes op orde hadden, voordat ze een intieme relatie met God aangingen en Hem durfden te vertrouwen. Nee. Niks daarvan. Ze hadden geloof. Hoe zit dat bij jou?

Aan de slag!

– Ga eens bij jezelf na: hoe vaak heb jij het gevoel dat je nog iets moet fiksen in je leven voordat je (weer) naar God kan gaan?
– Hoe kijk je daar tegenaan na het lezen van deze overdenking?
– Welke les neem jij vandaag mee? Deel het in een comment!

Deel deze overdenking

 1. Netty schreef:

  Ik wist, weet dit alles al en toch…….. ik veroordeel mezelf en denk dat ik NOOIT bij dit rijtje zal horen. Dus gezegend door je woorden.

 2. Essie schreef:

  Wat een super mooi stuk ❤️ Bemoedigend en herkenbaar.

 3. Stephanie schreef:

  Herkenbaar. Ik denk vaak dat ik niet genoeg doe ik Gods koninkrijk. Maar gelukkig hebben we voorbeelden die niet perfect zijn. Heel bemoedigend. De les die ik hieruit meeneem is dat God onvoorwaardelijk is. Bij Hem mogen we altijd komen. Ondanks onze (grote) zonden… Wat een zegen!

 4. Bertie van Kemenade schreef:

  Wat bemoedigend om te lezen ; in maart 2018 was ik niet met God bezig. In oktober 2018 heb ik me bekeerd, uit wanhoop, niet wetende waar ik aan begon, bang voor God……
  Vandaag kwam ik via Hebreeën 11.11 ook bij deze overweging uit, waarom ? Omdat 11.11 steeds aan mij werd getoond.
  Ik heb gisteravond en vanmorgen mogen ervaren wat geloof en vertrouwen in God mij belooft vanuit Zijn Woord.
  Dat Hij me ziet en dat Hij erbij is in mijn beproevingen en zorgen en ervoor zorgt dat gebeurt wat het beste is voor mij op dit moment.
  Wauw, wat een kostbaar geschenk op deze maandagochtend ….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap