De uitnodiging van Koning Jezus voor een feestelijke maaltijd

23

jul

Gastblogger

Stel je eens voor dat je door koning Willem Alexander uitgenodigd zou worden om bij hem te komen dineren in zijn paleis. Wat zou je dan doen? Zou je van tevoren naar de kapper gaan, een mooie nieuwe outfit gaan shoppen? Ervoor zorgen dat je handen er netjes verzorgd uit zien, je fris ruikt? Alles om er perfect uit te zien als je aanschuift aan zijn tafel. Zou je op internet gaan zoeken wat de etiquette is, zodat je weet hoe jij je moet gedragen in zijn koninklijke aanwezigheid? Je imperfecties verbergen om perfect voor de dag te komen? Koning Jezus heeft elke dag een tafel voor je gereed staan en nodigt je uit om bij Hem aan tafel te zitten en maaltijd met Hem te houden. Je imperfectie camoufleren is niet nodig, je mag komen zoals je bent. Deze uitnodiging wil je toch niet afslaan?

Een uitnodiging van de koning

In 2 Samuel 9 lezen we het verhaal van Koning David die de zoon van Jonathan, Mefiboset, uitnodigt om bij hem aan tafel te komen. David heeft eens een verbond met Jonathan gesloten om te zorgen voor zijn familie. Daarom zoekt David uit of er nog familie van Saul leeft en komt hij tot de ontdekking dat er nog een zoon van Jonathan in leven is, Mefiboset. David laat Mefiboset ophalen omdat David hem wil zegenen. Over deze Mefiboset wordt nadrukkelijk gezegd dat hij kreupel is, imperfect in de ogen van vele mensen toentertijd.

Toen liet koning David hem bij Machir ophalen. Zo kwam Mefiboset bij David. Hij liet zich voor David op de grond vallen en boog zich diep. David zei: “Mefiboset!” Hij antwoordde: “Ja, heer.” David zei tegen hem: “Wees niet bang, want ik zal goed voor je zijn vanwege mijn vriendschap met je vader Jonatan. Ik zal je alle akkers van je grootvader Saul teruggeven. En je mag steeds bij mij aan tafel eten.” Mefiboset boog en zei: “Ik verdien het niet dat u zich bezighoudt met een dode hond als ik!” Toen liet de koning de dienaar Ziba weer komen. Hij zei tegen hem: “Alles wat van je heer Saul en zijn familie is geweest, geef ik aan de kleinzoon van je heer. Ik wil dat jij met je zonen en je knechten voor hem het land bewerkt. En jullie moeten voor hem de oogst binnenhalen, zodat hij te eten zal hebben. En Mefiboset mag steeds bij mij aan tafel eten.” Ziba had 15 zonen en 20 knechten. Ziba zei tegen de koning: “Ik zal alles doen wat u beveelt, mijn heer de koning.” Dus at Mefiboset bij David aan tafel, alsof hij een zoon van de koning was. Mefiboset had een jonge zoon die Micha heette. En iedereen uit de familie van Ziba werkte als knecht van Mefiboset. Mefiboset woonde in Jeruzalem, want hij at steeds bij de koning aan tafel. Hij was aan beide voeten kreupel.
(2 Samuel 9:5-13, BasisBijbel)

Profetisch beeld

Je zou dit verhaal kunnen lezen als een gewoon verhaal, maar er zit voor ons een mooie boodschap in. Wat David hier doet is een profetisch beeld van de manier waarop Jezus ons uitnodigt bij Hem aan tafel. Mefiboset voelt zich niet waardig om bij koning David aan tafel te eten, hij vindt dat hij het niet verdient. Hij voelt zich een als een dode hond, duidelijk een gevoel van minderwaardigheid. Voor David maakt dit niets uit, hij wil dat Mefiboset steeds opnieuw bij hem aan tafel komt zitten. Mefiboset had niets bijzonders gedaan om uitgenodigd en zo rijkelijk gezegend te worden, het kwam alleen maar door het verbond dat David met Jonathan gesloten had.

Koning Jezus nodigt jou uit aan zijn tafel

Koning Jezus verlangt er ook naar om met jou aan tafel te zitten. Niet omdat je iets bijzonders hebt gedaan of doet, puur op basis van zijn verbond met ons. In Hem zijn we door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven (Efeze 1:7). Hij wil voor ons zorgen en ons in eer herstellen, aan ons teruggeven wat de vijand van ons geroofd heeft.

Misschien voel jij je, net als Mefiboset, ook niet waardig genoeg? Verre van perfect om bij de Koning der koningen aan tafel te zitten. Maar jij bent door het offer van Jezus meer dan perfect! Elke dag heeft de Koning der Koningen de tafel voor je gereed staan. Hij nodigt je uit aan zijn tafel voor het oog van de vijand (Psalm 23:5).

De vijand die jou in wil fluisteren dat je het niet verdient om aan tafel te gaan met Koning Jezus, omdat je misschien wel weer eens de fout bent ingegaan. Een leugen! Jezus nodigt jou uit voor het oog van de vijand om hem te laten zien dat Jezus er juist van geniet als jij zijn uitnodiging accepteert om met Hem te gaan eten. Je hebt niks te vrezen, voor Jezus ben jij goed genoeg. Je hoeft niet perfect te zijn om met Hem te eten. Trouwens, ook niet om ‘van Hem’ te eten, Jezus breekt voor jou het brood, dat symbool staat voor zijn lichaam dat verbroken werd voor jou. Hij reikt jou de beker aan, wat symbool staat voor zijn bloed dat gevloeid heeft voor jou. Voor jouw imperfectie om perfect te kunnen zijn in Hem! Jezus nodigt jou uit aan Zijn tafel, een uitnodiging die je niet af wilt slaan, toch?

Proef en geniet de goedheid van de Heer!
(Psalm 34:9a, BasisBijbel)

Aan de slag!

Bid je mee?
Dank U wel Koning Jezus dat U altijd voor ons de tafel gereed heeft staan. Dat wij in alle vrijmoedigheid bij U aan tafel aan mogen schuiven. Het is zo fijn om in Uw aanwezigheid te zijn en te genieten van de goedheid die U voor ons heeft. Ook als we vandaag struikelen, mogen we als rechtvaardige weer opstaan, en ons niet de leugen in laten fluisteren dat we niet meer welkom zijn aan Uw tafel. Nee, juist voor het oog van de vijand heeft U de tafel gereed staan, en ‘serveert’ U ons een overvloed aan genade. Aan Uw tafel mogen wij U steeds beter leren kennen, mogen we van U leren zodat we meer en meer op U gaan lijken. In Jezus’ naam, AMEN.

Misschien vind jij het wel leuk om op een creatieve manier aan de slag te gaan met de Bijbeltekst:
Proef en geniet de goedheid van de Heer! (Psalm 34:9a)

Wij vinden het leuk als jij je creatieve uitwerking met ons deelt op social media.

Luister als afsluiting of terwijl je creatief bezig bent nog naar dit mooie lied.

Deel deze overdenking

  1. Ik vond dit een hele mooie en waardevolle overdenking, het is juist zo dat we bij Jezus aan tafel mogen zitten om met Hem te zijn en van Zijn goedheid voor ons met Hem te mogen ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap