Tijd met God – Drie voorbeelden waar je veel van kunt leren!

12

feb

Tirza Rots

Verlang jij ernaar dat God jouw hart en je denken vervult? En dat jouw leven vervuld is van Zijn Geest en Zijn liefde? Daarvoor is het wél nodig dat jij regelmatig tijd met God doorbrengt. Als wij tot God naderen belooft God ons dat Hij tot ons zal naderen. Als je iemand nadert betekent dit dat de afstand tussen jou en de andere persoon wordt verkleind.  Je komt letterlijk dichterbij.

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.
– Jakobus 4:8 (HSV)

Als jij je richting God beweegt, beweegt God Zich richting jou. Dat is alvast een prachtige belofte! Het thema van vandaag deed me aan drie personen in de Bijbel denken. Hoe zij jou tot voorbeeld zijn? Dat ga je ontdekken!

Jezus leert ons afzondering

En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen. En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.
– Mattheüs 14: 22, 23 (HSV)

Van Jezus kunnen we leren dat afzondering een belangrijk ingrediënt is om tijd met God door te brengen. Je afzonderen van prikkels om je heen, je afzonderen van mensen om je heen. Dit helpt je om niet afgeleid te raken zodat jij  je helemaal kunt focussen op God. Van Jezus lezen we vaker dat Hij de berg op gaat om tijd door te brengen met Zijn Vader. Misschien kan een vaste plek jou ook helpen om tijd met God door te brengen. Maar onthoud dat je altijd en overal met God in contact bent, door Zijn Geest die in je woont. En dat je op elke gewenste plek met Hem kunt praten. Door Zijn intieme omgang met de Vader was Jezus in staat Gods ultieme reddingsplan met deze wereld uit te voeren.

Daniël leert ons regelmaat

Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God.
– Daniël 6: 11, 12 (HSV)

Van Daniël lezen we dat hij regelmatig tijd met God doorbracht. Op gezette tijden. Hij had een bepaalde routine ontwikkelt in Zijn relatie met God. En hij liet zich hier door niets of niemand vanaf brengen. Zelfs met gevaar voor eigen leven zette hij deze gewoonte voort. We weten ook dat hij een zeer wijs man was, die van God het inzicht kreeg om dromen uit te leggen. En dat hij het land waarin hij als balling leefde diende door het wijs te besturen. Zijn trouwe omgang met God hielp hem om God trouw te blijven (dienen) in moeilijke omstandigheden.

Anna leert ons volharding

Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende.
– Lukas 2:36-38 (HSV)

Van Anna leren we om te volharden. Zij stopte niet met God zoeken en Hem te dienen. Zij deed dit dag na dag, jaar na jaar. Elke dag opnieuw maakte zij de keuze dichtbij God te zijn. Hierdoor kon zij de Messias herkennen toen Hij als kleine baby in de tempel werd gebracht.

En jij?

Tijd met God heeft geen vaste inhoud. Soms is het goed om bij God te zijn en te zwijgen. Jouw tijd met God hoeft niet altijd gevuld te worden. Het mag ook stil zijn.

“Zeker, mijn ziel, zwijg voor God,
want van Hem is mijn verwachting.
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.”

– Psalm 62: 6, 7 (HSV)

Daarnaast mag je God deelgenoot maken van datgene wat er in je hart is. Je mag je hele hart bij Hem uitstorten.

Dit kun je doen door:

  • Belijden
  • Bedanken
  • Bidden

“In God is mijn heil en mijn eer;
mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.
Vertrouw op Hem te allen tijde, volk;
stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.” 

– Psalm 62: 8, 9 (HSV)

Ik wens je toe dat jij dicht bij God mag komen. En Hij bij jou!

Aan de slag!

Kies een geschikt moment en een concrete plek om tijd met God door te brengen. Stort jouw hart voor Hem uit. Probeer daarna stil te zijn bij God.  

Deel deze overdenking

  1. Hedwig Terborg schreef:

    Goedemorgen, ik heb door vasten en bidden ontdekt, dat de vroege ochtend tudden 02.00.- 04.00u de bedte tijden voor mij zijn om Gods aangezicht te zoeken.
    Het is dan volkomen rustig, niets dat je stoort, je legt je helemaal in Gods woord en ik ervaar het als tezujn een heerlijk oord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap