Terugblik 2022: welke talenten heb jij ingezet afgelopen jaar?

31

dec

Sanne van Heukelum

2022 is bijna ten einde. Dit is dus een mooie tijd om even terug te blikken. We begonnen met lockdowns, beperkingen, maar gelukkig ging het al snel beter. We kregen een prachtige zomer waarvan iedereen kon genieten. En in je eigen leven? Hoe is afgelopen jaar gegaan? Hoe heb jij jouw talenten ingezet afgelopen jaar? Heb je de wereld een stukje mooier gemaakt?

In de gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25) vertelt Jezus hoe een handelsman zijn muntstukken uitleende aan zijn knechten, met de opdracht er goed voor te zorgen. De ene knecht ging handelen en vermeerderde zijn bedrag. De andere knecht stopte het geldstuk in de grond en gaf vol trots hetzelfde bedrag terug aan de man: hij was niets kwijtgeraakt. Toch was de handelsman boos op de knecht: waarom heb je er niets mee gedaan?

God heeft ons allemaal talenten gegeven. De ene is fantastisch met cijfers, de ander kan de mooiste dingen ontwerpen, weer een ander is goed in het zorgen voor anderen en ga zo maar door. We hebben allemaal onze eigen talenten. In 1 Korintiërs 12 worden wij, iedereen tezamen, vergeleken met een lichaam: we zijn allemaal mensen, die samen in God geloven, maar toch zijn we allemaal anders met andere talenten, net zoals een hand en voet allebei het lichaam vormen, maar toch hele andere functies hebben.

Welke talenten heb jij?

Aan het eind moeten jij en ik rekenschap afleggen over wat we met onze talenten hebben gedaan. Hoe heb jij deze talenten ingezet om het Koninkrijk van God te vergroten? Daarvoor is eerst nodig om te weten welke talenten jij hebt gekregen van God. Misschien weet je dit al, of misschien vind je dit toch nog moeilijk om te bepalen. Deze vragen kunnen je misschien hierbij helpen: Waar ben jij goed in? Wat vind jij leuk om te doen? Wat kan jij waarvan je merkt dat (de meeste anderen) moeite hebben? Dit betekent niet dat jij iets het allerbeste kan: we hebben immers twee handen aan het lichaam. We hebben meerdere mensen nodig met hetzelfde talent als jij.

Hoe kun jij jouw talenten inzetten?

De handelsman vertelt niet hoe de knechten met het geld om moeten gaan. Hij vertelt het niet dat ze het moeten beleggen of ermee moeten handelen. Hij vraagt aan het eind alleen rekenschap: wat heb je er mee gedaan? God heeft ons talenten gegeven, maar Hij vertelt (niet altijd) wàt je ermee moet doen of in welk beroep je dit moet inzetten. Hij vertelt alleen dàt je er iets mee moet doen. Daartoe word je geroepen. Dat is jouw roeping: gebruik je talent om Gods koninkrijk te vergroten.

Werken in de tuin van God

Adam en Eva kregen de opdracht om de aarde te bewerken en samen met God te heersen. Ook voor de zondeval waren Adam en Eva aan het werk om de aarde een mooie, leefbare plek te maken in de Tuin van God. Ik denk niet dat Adam en Eva evangelisten waren die fulltime Gods bestaan verkondigde. Zij bewerkten het land, melkten de koeien en zorgden voor elkaar. Vandaag de dag hebben we heel wat meer beroepen, maar velen daarvan dragen bij aan deze mooie, leefbare plek. Zeker hebben we evangelisten nodig en doen zij super goed werk! Maar we hebben ook bouwvakkers nodig, die zorgen dat we huizen hebben om in te wonen. Ook dat is werken in de tuin!

Hoe heb je dit afgelopen jaar gedaan? Hoe heb jij in de Tuin gewerkt? Draagt jouw werk bij aan een mooie, leefbare plek voor de mensen en voor God?

Aan de slag

  1. Weet jij welk talent je van God gekregen hebt? Zo niet: aan de slag!
  2. Hoe heb je afgelopen jaar dit talent ingezet? Heeft het bijgedragen aan Gods mooie tuin?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap