Een taak hebben in Gods gemeente: wat vraagt God van ons?

20

aug

Nicolien

Lekker actief zijn in de kerk. Ik hou ervan. Zondagsschool geven, kerstbijeenkomst organiseren, presentjes verzamelen enzovoorts. Soms weet ik ook dat het af en toe heel verleidelijk is om te denken dat een ander misschien de taak wel zal volbrengen en het maar zo te laten. Vaak realiseren we ons ook niet hoeveel taken er eigenlijk gedaan moeten worden in een kerk om deze draaiende te houden en ervoor te zorgen dat iedereen op zondagochtend weer op zijn plekje zit. Wordt het voor jou misschien ook tijd om een taak op je te nemen in de kerk zodat jij mee kan bouwen aan een fijne plek waar iedere zondag mensen mogen komen om de Heer te aanbidden en groot te maken?

Misschien bezoek je al jaren dezelfde gemeente, misschien ben je net overgestapt naar een nieuwe gemeente of misschien bezoek je er wel helemaal geen. Hoe je het ook went of keert: daar waar een groep mensen structureel samen komt, zijn handen nodig. Wij hadden laatst in onze gemeente een gemeentebespreking. We hebben het toen ook gehad over de taken in de gemeente. Er zijn namelijk bij ons een hele hoop super actieve broeders en zusters, maar ook broeders en zusters die minder actief zijn. We hebben een inventarisatielijst gemaakt om eens te kijken wat voor taken er eigenlijk allemaal in de gemeente zijn en dat waren er verrassend veel! En wat bleek: juist op die plek waar je misschien verwacht dat mensen actief zijn omdat ze bezig zijn met Gods gemeente, was dat niet zo. Juist voor die taken worden er steeds oproepjes gedaan, omdat er steeds geen reactie op komt. Is er in de Bijbel iets te vinden over het actief zijn in je gemeente? Als we eens kijken naar het gedeelte van 1 Korintiërs 12:12 lezen we een prachtig beeld over Gods gemeente:

Want een lichaam is één geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want we zijn allemaal in één Geest ondergedompeld, zodat we samen één Lichaam werden.

En verder in vers 18:

Maar God heeft aan iedereen zijn eigen, speciale plaats in het Lichaam gegeven, daar waar Hij het wil.

Echt hé! Wat een machtig mooie God hebben wij toch. Hij creëerde ons allen zo bij elkaar in de Gemeente dat wij allemaal nodig zijn, wij maken allemaal deel uit van het Lichaam! En iedereen heeft dus een unieke functie met zijn eigen rol/taak. Oké, dus een plek hebben in de Gemeente is iets wat God van tevoren zo heeft bedacht. Maar dat brengt ook “actie” met zich mee, kijk maar in Hebreeën 10:24 en 25:

En we moeten ook zorgzaam op elkaar letten. We moeten elkaar aanmoedigen tot liefde en tot het doen van goede dingen. En laten we niet wegblijven uit onze bijeenkomst, zoals sommigen van jullie gewend zijn. Maar we moeten elkaar blijven aanmoedigen om te leven zoals God het wil. Want de laatste dag komt eraan.

Kijk! Daar komt de eerste taak al tevoorschijn. God roept ons op om zorgzaam te zijn voor elkaar, elkaar aan te moedigen tot goede dingen en zo min mogelijk diensten te verzuimen. Waarom zou dat erbij staan? Als we nog eens terugkijken naar het gedeelte uit 1 Korintiërs lezen we dat we allemaal nodig zijn. Wanneer je je aansluit bij een Gemeente, maar je verzuimt zal de Gemeente van God écht iemand missen. Misschien ben jij dat wel? Diegene die zo uniek is en die zo hard nodig is!

Maar helaas ligt het soms ook iets ingewikkelder. Want daar waar je met een hoop mensen bent, kan er ook irritatie komen. Misschien heb je wel een broeder of zuster waar je nu gelijk aan moet denken, iemand die je liever ontwijkt. Een broeder of zuster die net zo goed deel uit maakt van het Lichaam van Christus. Dat maakt het misschien wel zo wrang. In Romeinen 12:10 en 11 lezen we een prachtig, bemoedigende tekst:

Houd als broeders en zusters van elkaar. Laat elkaar zien dat je respect voor elkaar hebt. Wees daarin een voorbeeld voor elkaar.

En daarna in vers 11 misschien wel de kern van deze blog:

Word niet lui in het dienen van de Heer, maar dien Hem vol vuur.

Jij bent als christen net zo hard nodig als die misschien wel hele actieve broeder en of zuster. Jij bent met jouw talenten net zo uniek en prachtig en dat betekent dus ook dat jouw deelname aan de Gemeente van God, zo hard nodig is!

Aan de slag!

Vraag eens na in de kerk of er misschien taken zijn die volbracht moeten worden of waar ze mensen voor nodig hebben. Misschien hebben ze jou wel nodig om ouderen te bezoeken, een gemeentedag te organiseren of te helpen bij de zondagsschool etc. Je zal merken dat mensen dit enorm zullen waarderen wanneer je dit aanbiedt. Ga je niet naar een kerk? Kijk dan eens of je op een andere manier actief kunt zijn voor je geloof. Er zijn altijd een hele hoop organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers of die wel wat hulp kunnen gebruiken. Zet je in voor je geloof! Het wordt namelijk zoveel mooier als je het kunt delen met anderen.

Download de dagtekst en deel ‘m op Instagram, Pinterest of Facebook!

 

 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap