Ruach: de geest van God geeft leven!

10

feb

Vivian Straver

Wanneer een baby wordt geboren, is heel hard huilen één van de eerste dingen die het doet. Dit huilen geeft aan dat de longen van het kindje goed werken. Tot aan de geboorte was hij afhankelijk van de ademhaling van zijn moeder, maar nu vullen zijn longen zich met lucht en ademt hij zelf. Zonder adem is er geen leven. Bizar eigenlijk, hoe een zuchtje lucht een persoon lévend maakt. In Genesis lezen we in het scheppingsverhaal dat God de mensen hun levensadem gaf: ‘Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.’ (Genesis 2:7, HSV)

Het woord dat in het Hebreeuws voor de Geest wordt gebruikt in Genesis (1:2) is ruach. In het Oude Testament wordt het woord ruach gebruikt om te verwijzen naar de aanwezigheid van God. Het is onzichtbaar, maar ontzettend krachtig. Het doel van ruach zoals we dat vinden in de Bijbel is het creëren van leven. Het voorbeeld uit de inleiding spreekt hiervan, God maakte de mens uit stof en deed hem leven door zijn eigen adem. In het Oude Testament lezen we ook over Ezechiël en een visioen waarin hij de Geest van God leven zag geven.  

Oude Testament – Ezechiël 

Ezechiël is een profeet van God. Hij krijg verschillende visioenen over de ondergang en het herstel van Israël en Juda. In een van deze visioenen ziet hij een vallei gevuld met beenderen. Ezechiël krijgt de opdracht van God om tegen de beenderen te profeteren. Dat doet hij, en God blaast zijn levensadem, zodat de beenderen weer mensen worden. Dit is een voorbeeld van de krachtige levengevende ruach, van de Geest van God.  

Toen zij Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE. Zo zegt de HEERE tegen deze beenderen: Zie, ik ga geest (ruach) in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest (ruach) in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been.

En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest (ruach) in hen. Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest (ruach), profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest (ruach): Zo zegt de Heere HEERE: Geest (ruach), kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest (ruach) in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger.
– Ezechiël 37: 4-10 (HSV) 

Nieuwe Testament – Heilige Geest 

Uit het voorbeeld van Ezechiël zagen we dat de Geest van God leven gaf aan gestorven mensen. In het Nieuwe Testament komen we deze ruach tegen wanneer Jezus spreekt over het leven dat God geeft. Nadat Jezus was opgestaan uit het graf, verscheen hij aan zijn discipelen. Na hen te hebben begroet, blies hij op hen. Hij gaf hen die goddelijke levensadem, waardoor ze leven konden ontvangen.  

Toen blies Hij op hen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest.’ 
– Johannes 20:22 (HSV) 

Die levensadem is hier symbolisch, het geeft namelijk een leven dat groter is dan dat we kunnen beseffen. Niet het ‘tastbare’, begrijpelijke leven, maar het échte leven met God. Dat échte leven kunnen we ontvangen door de Heilige Geest. De Geest maakt dat we ons mogen verbinden met de God die ons maakte. Door in verbinding met Hem te leven, mag je een ontzettend rijk leven leven. Hoe vol en rijk dat leven is, dat mag je zelf ervaren – maar net zoals de wind onzichtbaar en onvoorspelbaar is, is dat ook met de Geest van God. Beide hebben een effect, en dat is zichtbaar.  

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. 
– Johannes 3: 5-8 (HSV) 

Aan de slag! 

Door adem is fysiek leven mogelijk en door de Geest mogen we leven in de volheid van God.  

Luister ‘Spirit Wind’. 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap