Richt je op wat boven is – de ware betekenis

19

mrt

Charlotte Molenaar

‘Wees bezig met de geestelijke dingen! Ga niet op in deze wereld!’ Hoe vaak ik dat wel niet in de kerk gehoord heb. Als puber gaf het me altijd een ongemakkelijk gevoel. Zeker als dan ook nog de Bijbeltekst erbij gehaald wordt: ‘Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.’ (Kolossenzen 3:2, HSV).

Is bezig zijn met school, vrienden, verliefdheid dan zondig? Moet ik dan eigenlijk de hele dag aan God denken, bidden en Bijbellezen? Is bezig zijn met je studie, studentenvereniging en huisgenoten zondig? Mag je eigenlijk niet genieten van je werk, van je huwelijk of gezin? Dat waren en zijn vragen die erbij mij op komen als ik deze tekst hoor. En misschien ook wel bij jou. Wat moet je met deze tekst als je zo kunt genieten van bepaalde dingen hier in dit leven? Als je zintuigen geprikkeld worden en je helemaal in het hier en nu opgaat?

Geestelijk

Deze tekst lijkt te suggereren dat bezig zijn met dingen op de aarde niet goed is. Je moet je daarentegen richten op de dingen die boven zijn, niet de aardse. Totdat je de verzen aan het einde van het vorige hoofdstuk erbij pakt. 

Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft?

‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.
– Kolossenzen 2:16-23 (NBV)

In de gemeente van Kolosse waren er mensen die graag heel geestelijk wilden leven. Ze wilden graag het goede christelijke leven leiden. Ze hielden zich strikt aan feestdagen, aten bepaald voedsel en onthielden zich van elk genot. Zo hoopten ze de volheid van het geloof te bereiken.

Hoofd

Paulus zegt: dat is zelfbevrediging. Het draait in deze levenshouding helemaal niet om Jezus Christus. In Jezus Christus is namelijk de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig (Kolossenzen 2:9; NBV). Als je jezelf van alles onthoudt en allemaal regels oplegt, dan draait het om jouw gevoel van volheid en heiligheid. Mensen die ascetisch leven, richten zich niet op het hoofd van het lichaam.  Het hoofd, dat is Christus (Efeze 1:22). Hij is het hoofd dat het lichaam laat groeien. Wij, het lichaam van Christus, worden gevoed door Jezus Christus, niet door mystieke ervaringen of visioenen.

Verachting

Dat je als christen beter bent als je je onthoudt van bepaald voedsel of speciale regels naleeft, is een zelfbedacht principe. Het geeft je misschien het gevoel dat je christelijke bezig bent, omdat je je op geestelijke dingen richt en niet op aardse, maar het is ten diepste verachting van het lichaam, zegt Paulus. Met openbaringen en mystieke ervaringen bezig zijn, zo min mogelijk beïnvloed worden door aardse dingen, lijkt geestelijk maar je doet deze werkelijkheid te kort. Met deze levenshouding veracht je je lichaam en het leven dat God je geschonken heeft.

Maar wat moet je nu met deze Bijbeltekst:

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.’
– Kolossenzen 3:1-2 (NBV)

Je richten op wat boven is, kan geen verachting van het lichaam betekenen, want dat heeft Paulus net afgewezen. Dus wat bedoelt hij dan wel? Om het goed te snappen moeten we even terug naar het beeld van de kerk als lichaam van Christus. Jezus Christus is het hoofd en wij, de gelovigen, zijn het lichaam. Wil het lichaam zich richten op Jezus, die het lichaam bestuurd, dan moet het lichaam zich naar boven richten. Je moet dus zoeken wat boven je is. En wat is er dus boven je als je onderdeel bent van het lichaam van Christus? Jezus Christus zelf! En Jezus verachtte het lichaam niet, want Jezus werd zelf mens en kreeg een lichaam aan door geboren te worden uit Maria. Hij kwam om ons nieuwe leven te geven, echt leven dat voorbij de dood gaat. En dat leven na de dood is niet puur geestelijk. Nee, als Jezus uit de dood opstaat, heeft Hij een echt lichaam, waar de littekens van Zijn sterven nog in staan (Johannes 20:27). Jezus komt ons een echt leven geven, niet alleen een focus op een geestelijke wereld. Je leven wordt vernieuwd door Jezus.

Gericht op Jezus

Voor nu hebben we ontdekt dat een leven dat gericht is op wat boven is, niet betekent dat je je lichaam en het aardse leven er niet toe doen en je er totaal geen aandacht aan mag besteden. Leven met Jezus betekent dat je lichaam en het dagelijks leven nieuwe waarde krijgen. Je leven en ook je lichaam zijn namelijk veilig geborgen in God zelf. Het gaat in geestelijk leven niet om een afwijzing van alles wat met de aarde te maken heeft, maar om een gericht zijn op Jezus, in dit leven op aarde.

Aan de slag!

Deel deze overdenking

 1. Yuna schreef:

  Dit was heel leerzaam, hopelijk komen er meer artikels van Charlotte Molenaar. Ik merk dat ik deze bijbeltekst nu veel beter begrijp. Ik wordt er heel blij van, zowel van de uitleg die heel interessant is als de uitkomst! Dank je wel, Charlotte!

 2. Jerry van Veldhoven schreef:

  Ja, met deze overdenking ben ik het eens…maar geloof ook dat onze Schepper mensen mystieke ervaringen geeft ter bevestiging van Zijn/Haar nabijheid… en ter openbaring van geloofswaarheden…Handelingen 2:17

  • Shana Schmitt schreef:

   Dit geloof ik ook. Ik heb een godservaring gehad en daarvoor was ik een nuchtere meid. Door de ontmoeting met God kreeg ik voor het eerst te maken met dromen en visioenen en kreeg ik tekens op mjjn pad en ik geloof zeker dat het bevestigingen en openbaringen zijn of waarschuwingen.

   • Charlotte schreef:

    Beste Jerry en Shana, het kan zeker het geval zijn dat we openbaringen krijgen. Dat is ook niet wat ik wil ontkennen in deze blog. Alleen is het wel heel belangrijk, zoals Paulus zegt, dat de openbaringen niet ‘afleiden’ van wie Jezus is. Hij is Degene op wie we gericht moeten zijn. Wat we in openbaringen krijgen, moeten we toetsen aan wie Jezus is. Dat staat ook in Galaten 1:8 en 9: Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
    9. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.
    Er kunnen dus openbaringen zijn die niet van God zijn. We moeten de geesten blijven onderscheiden (1 Johannes 4:1) en onderzoeken of de openbaringen van Jezus zijn of van iets/iemand anders of misschien wel uit onszelf voortkomen.

    Bedankt voor het lezen van de blog en jullie reactie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap