Psalm 37 – een psalm met twee wegen, welke kies jij?

20

mei

Marije Brandwijk

Wachten op God, Hem vertrouwen. Soms vraag je je misschien af waarvoor je het allemaal doet, omdat het resultaat nergens te zien is! Waarom zou je überhaupt de weg kiezen die zeker niet de makkelijkste is, sterker nog, misschien lijkt het zelfs wel de moeilijkste die er bestaat. Psalm 37 laat zien wat het nut ervan is. Immers, als je deze weg wandelt, dan ‘zul je de aarde bezitten.’ Wat betekent dit? Lees maar mee!

Psalm 37

Deze psalm schetst, net zoals Psalm 1, twee manieren om je weg met God te gaan. We zien mensen die God volgen en Hem vertrouwen en daartegenover staan mensen die dat niet doen. De psalm beschrijft deze twee groepen als de ‘zachtmoedigen en rechtvaardigen’ tegenover de ‘kwaaddoeners en goddelozen’. 

Een weg met God vs. een weg zonder God

De psalm laat in het begin iets zien wat je misschien wel herkent. Het leven van mensen die God niet kennen, lijkt op het eerste gezicht zoveel beter dan je eigen leven, daar waar misschien zoveel moeiten en gebreken zijn. Je weet met je verstand wel dat de Bijbel jou geen rooskleurig leven belooft, maar wel een leven waar uitéindelijk alles goed zal zijn (Psalm 37:6). Maar je hart kan jaloers zijn. David rekent af met die jaloersheid, hij laat zien dat het groene gras bij de ander echt niet beter hoeft te zijn, mogelijk juist slechter wanneer er geen fundament in Jezus is. Zo lezen we:

Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken.
– Psalm 37:2 (HSV).

Hier op aarde lijkt het soms alsof de rollen omgedraaid zijn, ook wanneer je het aan iemand vraagt die niet gelovig is. Je kunt je dan aangevochten voelen (zie ook Psalm 73:3). Maar juist dan klinkt het in de hele psalm meerdere keren door:

Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede.
– Psalm 37:11 (HSV).

Dit zorgt er ook voor dat je nog wel moed en toekomst hebt. Het ‘bezit’ van de aarde is nog niet gekomen, maar het zal wel komen. Het is een belofte van God, dat Hij het goede zal geven aan hen die in Hem geloven. Dat begon bij Zijn belofte die Hij deed aan Abraham, maar gaat ook nog veel verder dan dat.

Wat kunnen we anders doen volgens Psalm 37?

Wat kunnen we wel doen in plaats van naar anderen kijken en ons eigen leven ermee vergelijken? Ook daar geeft David ons verschillende handvatten voor:

Vertrouw op God

Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
– Psalm 37:5 (HSV)

Wanneer je blijft vertrouwen op God, hoe de omstandigheden ook zijn, dan zal dat vertrouwen alle twijfel en onbegrip te boven gaan. Het is een vertrouwen dat je gelooft dat God eens het tij zal doen keren, dat het licht zal worden. Wanneer het lukt om zo te vertrouwen, dan geloof ik dat het een heel grote impact zal hebben op je leven. In de psalm zie je ook dat echte vreugde alleen bij God te vinden is (vs. 4). Ik denk dat je diepe vreugde kunt ervaren door alles heen, wanneer je inderdaad echt vertrouwt op Gods bedoelingen.

Doe goed

Keer u af van het kwade, doe het goede en bewoon de aarde voor eeuwig.
– Psalm 37:27 (HSV)

Er zijn twee wegen geschetst in de psalm zoals je hierboven gelezen hebt. Ook van mensen die onrecht doen tegenover anderen en hoog van zichzelf denken. Dat is niet zoals God het bedoeld heeft. We worden daarom ook opgeroepen om juist het goede te doen.  

(Ver)wacht

Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.
– Psalm 37:7 (HSV)

Ik denk dat een belangrijk onderdeel van het geloof soms ook is dat we wel eens moeten wachten totdat God dingen verandert, of openbaart. Er is nog zoveel wat ons nog bekend gemaakt gaat worden, of wat ooit nog gaat veranderen (Romeinen 8:19). Wanneer we de controle aan God geven, en erop vertrouwen dat Hij uiteindelijk recht zal doen, dat Hij dingen zal veranderen, dan kunnen we niets anders doen dan wachten. Wanneer je op de goede weg zit, de weg mét God, zul je daarom altijd aankomen.

Aan de slag!

  • Probeer vandaag eens Psalm 37 in zijn geheel te lezen. Wanneer je hem in zijn geheel leest, zie je echt verschillende verbanden en valt alles nog meer op zijn plek.
  • Dank God voor het feit dat Hij uiteindelijk alles in handen heeft en ook de volmaakte Persoon is, die uiteindelijk gerechtigheid zal geven als de morgenzon.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap