Psalm 23: durf jij aan tafel te gaan voor het oog van je vijanden?

24

apr

Nienke Alblas

In de bekende Psalm 23 wordt bezongen hoe God onze herder is en ons uitnodigt aan tafel voor het oog van onze vijanden. David zingt in het lied over hoe God hem leidt naar door de diepe dalen van zijn leven naar groene weiden en kalme beekjes. Daarnaast sluit de psalmist af met het tot rust komen in Gods huis. Psalm 23 is geschreven in het midden van een heftige periode van Davids leven. Vandaag kijken we naar de betekenis van Psalm 23 en wat wij van David kunnen leren. Hoe kan het dat David toch zo zingt over de Heer? Hoe kan hij rustig aan tafel gaan zitten bij de Heer in het midden van de strijd? Waar haalt hij zo veel vertrouwen en rust vandaan? 

U nodigt mij aan tafel, 
Voor het oog van de vijand, 
U zalft mijn hoofd met olie, 
Mijn beker vloeit over. 
– Psalm 23: 5 (NBV)

Aan tafel! 

God nodigt ons uit aan tafel. Klinkt dit bekend? Jezus nodigt ook mensen uit aan tafel. Zo zit hij aan met zondaars, met zijn discipelen, met zijn verrader Judas. Hij neemt de tijd om een maaltijd te delen, in gesprek te gaan en even aandacht te geven. Maaltijden delen met iemand staat ook wel gelijk aan in relatie staan tot elkaar. Je mocht in de oude Joodse traditie niet zomaar bij iedereen het huis binnengaan en eten met iemand. Zeker niet als je werkte voor Gods huis, de tempel. Het is dus heel wat als God tegen ons zegt dat Hij, ongeacht onze daden in het verleden, zondaars, en de toekomst, denk aan Judas, met ons wil eten. Hij verlangt naar relatie. Een moment om op kracht te komen door eten en gesprek. 

Voor het oog van de vijand 

Ook in het midden van de strijd mogen wij bij God komen. Hij nodigt ons volgens David in Psalm 23 uit voor het oog van onze vijanden. Het is niet dat God eerst met een zwaard alle vijanden doodt en dan gaat zitten. Nee, hij laat zien hoe Hij in relatie staat met ons. De vijand kijkt toe en kan niets beginnen tegen onze connectie met de Heer. Zo ervaar ik dat ook vaak in mijn eigen leven. Wanneer ik God zoek in mijn strijd, nodigt Hij mij uit om de tijd te nemen en tot rust te komen bij Hem. Mijn situatie verandert niet, maar mijn kijk op de situatie wel. Ik ben dan namelijk niet meer gericht op mijn vijand, maar op met wie ik aan tafel zit. Ik richt me op God in plaats van op mijn problemen. 

Gezalfd met olie 

Vervolgens wordt je aan die tafel van de Heer gezegend. In Psalm 23 worden we overgoten met olie. Iets wat alleen gebeurde met koningen. Er wordt belofte en bescherming over ons uitgeroepen. Olie staat ook wel symbool voor de Heilige Geest. Hij is met ons en zegent ons. Zo overvloedig dat onze beker overstroomt. Zo veel genade is er. En deze genade volgt ons tot het einde van ons leven. Lees maar verder. 

Geluk en genade volgen mij,
Alle dagen van mijn leven, 
Ik keer terug in het huis van de Heer,
Tot in lengte van dagen. 
– Psalm 23: 6 (NBV)

Het huis van de Heer 

In de Engelse vertalingen wordt er ook wel gesproken over ‘dwell in the House of the Lord forever.’ We mogen ons voor altijd ‘wanen’ in het huis van de Heer. Gewoon zijn, meer niet. Voor altijd. Ervaar jij die rust? Of is dat juist iets wat je mist? Stel je vragen hierover aan God als je bij Hem aan tafel zit. Hij is een liefdevolle Vader, die je graag deze dingen wil uitleggen en leren. Tot we terugkeren naar God worden we volgens David in Psalm 23 achtervolgd door geluk en genade. Overal waar wij komen zal zegen ons volgen. God gaat voor ons uit, maar laat ook iets achter op de plekken waar je komt. Of zoals in Genesis 12:3 staat: Ik zal zegenen wie jou zegent. (NBV)
Ik geloof dat dit een aansporing is om vanuit de rust van God op pad te gaan. Zodat Gods zegen zich verder uit kan breiden. 

Aan de slag! 

Luister naar ‘Surrounded’ door Upperroom. Hierin wordt gezongen over hoe God ons uitnodigt aan tafel voor het oog van de vijand. 

– Bid het volgende gebed: 

Heer, dank U wel voor Uw uitnodiging aan tafel. U bent zo groot dat U mij ook midden in de strijd zal beschermen. Maak mij moedig. Ik wil graag op U vertrouwen en met U in relatie staan, ook wanneer ik het moeilijk heb. Laat mij steeds weer terugkeren naar Uw Huis. Dank U voor uw geluk en genade. Laat mij zo sterk staan, omdat U mij omringt. Niet mijn vijanden. In Jezus’ naam. Amen.  

Deel deze overdenking

  1. Yael schreef:

    Hij omringt ons niet onze vijanden! Prachtig! Dankjewel voor je mooie blogs! Hebben me geraakt!

  2. Sander Swenne schreef:

    Dit vind ik een heel bemoedigend hoofstuk uit de Bijbel. Ook een van de meest bekende. Het geeft zoveel rust God als Vader te kennen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap