Pijnlijke consequenties van een zelfgemaakte keuze

16

jan

Tirza Rots

Keuzes, het leven is er vol van. Misschien heb jij elke dag keuzestress over wat je aan zult trekken of wat je gaat eten. Misschien sta je voor de keuze welke opleiding of baan je het beste kan gaan oppakken. Je kunt ook terugkijken op keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. Keuzes hebben gevolgen. Positief of negatief. Vandaag lezen we over een eigenwijs volk dat God bewust opzij zet en over de consequenties die die keuze heeft heeft.

Samuel is lange tijd een wijze leider en richtingwijzer voor het volk Israël geweest. Zijn zonen treden echter niet in zijn spoor. En dit brengt het volk op de gedachte dat het wel eens tijd wordt voor een zichtbare en tastbare koning, net zoals de volken rondom hen hebben. Met dit voorstel bezoekt een afvaardiging Samuel.

“Zij zeiden tegen hem: Zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken. Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de HEERE.”
-1 Samuel 8:5,6 (HSV)

De Israëlieten verlangen niet naar een koning die onder Gods gezag en naar Zijn geboden leiding geeft aan het volk. Ze verlangen een koning net als alle koningen rondom hen. Het volk kiest ervoor niet langer op God te vertrouwen, maar hun heil te zoeken bij een zelfverkozen structuur en levenswijze. In feite zet het volk God buitenspel.

Onvrij

God heeft Zijn volk bevrijdt uit de slavernij van de Egyptenaren. God waarschuwt de Israëlieten ervoor dat de consequentie van hun keuze tegen God zal zijn dat hen opnieuw een slavenjuk opgelegd gaat worden. Maar dan door hun zelfverkozen koning. Hun ongehoorzaamheid aan God leidt er toe dat ze onvrij zullen zijn!

Consequenties

Het volk krijgt uiteindelijk een koning. God schenkt het volk wat het gevraagd heeft maar waarschuwt hen voor de negatieve consequenties van hun keuze. Dit is wat de koning zichzelf zal toe eigenen: Hij zal hun zonen nemen om zijn legermacht te vormen. Hij zal hun dochters nemen om zijn luxueuze hofhouding te runnen. Ze moeten voor hem zwoegen op zijn akker, voor zijn oogst en wapens moeten leveren voor zijn strijd. Wat een pijnlijke consequenties!

De koning zal de beste akkergrond die ze bezitten en de beste wijn- en olijfgaarden afhandig maken en die geven aan wie hij wil. Een tiende deel van de opbrengst van het land zal toebehoren aan de koning. Hij zal zich dieren van hun kudde en een deel van de slaven toe eigenen. Ook zal hij een tiende deel van de kudde nemen. Kortom: het volk zal onvrij zijn (vers 9-20).

“U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning, die u zich gekozen hebt, maar de HEERE zal u op die dag niet antwoorden. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Ze zeiden: Nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij ook zijn als al de volken; onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uit gaan en onze oorlogen voeren.”
– 1 Samuel 8: 18 (HSV)

Tragisch is het dat het volk toch doorzet in hun keuze… Ook jij en ik drijven vaak onze eigen zin door. Terwijl wij héél goed weten dat we dat niet moeten doen. En ook wij zetten God soms heel bewust buitenspel. Met welke consequentie(s)?

Er zijn zoveel surrogaat vrijheden die we ons willen veroorloven. Een relatie aangaan met iemand anders dan je eigen partner bijvoorbeeld. Of belastingfraude plegen. Geleefd worden door je verslaving. Het maakt je onvrij. Pas op! Je zet je relatie met God en anderen op het spel.  Wees eerlijk: wat speelt er in jóúw leven?

Stel je hoop en je vertrouwen niet op jezelf en volg niet zonder meer je gevoel. Ons hart is arglistig zegt de Bijbel, stem je keuzes dus af op God. Stel je vertrouwen ook niet op menselijke systemen. Veel van onze zorgvuldig opbouwde systemen storten in. God wil jóuw Koning zijn. Hij regeert voor altijd. Zijn Koninkrijk blijft bestaan. En Die Koning wil jou, van ónvrijheid, brengen naar échte vrijheid.

Aan de slag!

Mag God daadwerkelijk jouw Koning zijn?

Zo ja: Vertel dan eerlijk de verkeerde keuzes die je hebt gemaakt aan Hem. En vraag Hem om (opnieuw) jouw Koning te zijn op alle terreinen van je leven.

Als jouw antwoord ‘nee’ is: Wat weerhoudt jou ervan om God de Koning te laten zijn van jouw leven?

Deel deze overdenking

  1. Rinus van der Sluis schreef:

    Het heeft me weer geleerd nederig te zijn en God te laten regeren in elk terrein van mijn leven.

  2. Kim schreef:

    Dankjewel Thirza🙏 dit was precies wat ik nodig had ❤️ Dankjewel en prijs de Heer voor Zijn goedheid, Zijn wijsheid en bovenal Zijn liefde en genade 🙏✨️🕊 Moge God een ieder zegenen die dit leest ✨️🙏❤️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap