Ontdek de Weg naar jouw bestemming in dit leven

17

jan

Gastblogger

Zoveel vrouwen zijn op zoek naar het doel en hun bestemming in het leven. Zeker zo aan het begin van het nieuwe jaar wanneer er vaak nieuwe doelen worden gesteld voor het komende jaar. Er is natuurlijk niks mis mee om doelgericht aan de slag te gaan. Maar wie of wat bepaalt jouw doelgerichtheid en vind jij zo daadwerkelijk jouw bestemming voor dit leven?

Als we van iemand iets kunnen leren als het gaat om doelgericht zijn is het wel van de apostel Paulus. Hij jaagt ernaar zijn doel te behalen. Het was voor Paulus een topprioriteit om Jezus te leren kennen. Hij verlangde dan ook met alles wat in hem was ernaar om dat doel te behalen.

Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.
– Filippenzen 3:10-11 (HSV)

Het kennen waar Paulus het hierover heeft gaat niet over kennis van feiten, maar over het persoonlijk kennen van Jezus door het leven in relatie met Hem. Paulus wist dat het leren kennen van Jezus de weg is tot groei in geloof. Het is dé weg tot diepe verandering in je leven. Jezus en het hart van de Vader leren kennen leidt tot het eeuwige leven.

Ook Jezus was doelbewust

Als wij net als Paulus als doel hebben om Jezus steeds beter leren kennen, zullen we ook steeds meer te weten komen over de doelen die Jezus had in Zijn leven. Jezus wist heel goed waarvoor Hij naar deze wereld gekomen was en was ook heel doelbewust. Het doel van Jezus komst naar deze aarde was niet alleen om ons vergeving van zonde te schenken door Zijn offer aan het kruis zodat we later een plekje in de hemel hebben en het eeuwige leven. Het eeuwig leven kunnen we alleen ontvangen door relatie. Jezus doel was, en is, om God als Vader te openbaren. Om de relatie tussen de Vader en de mens te herstellen en deze terug te brengen aan Gods Vaderhart.

Welke weg leidt naar jouw bestemming

Als jij jouw doel en je bestemming wilt vinden voor het nieuwe jaar is het belangrijk om de juiste weg in te slaan. Alleen het volgen van de juiste weg leidt naar jouw bestemming. Jezus zegt over Zichzelf; “Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6, HSV). Jezus is ‘de Weg” die jou naar je bestemming leidt. Hij is de weg tot de Vader; een relatie met je Hemelse Vader is je doel. De Bestemming voor je leven ligt aan het hart van de Vader. Het is een weg van genade.

Rustend aan Gods Vaderhart

Je komt niet op je bestemming door hard aan de weg te timmeren en te zwoegen, maar door je vertrouwen te stellen op het volbrachte werk van Jezus. Op die basis ben je volledig door de Vader aanvaard en welkom om te rusten aan Zijn Vaderhart. Je mag er volledig zijn zoals jij bent, wetende dat de Vader je liefheeft. Aan het hart van de Vader is ook de plek waar we Jezus vandaan kwam.

Niemand heeft ooit de volle pracht van God aanschouwd, behalve Zijn unieke geliefde Zoon, die door de Vader wordt gekoesterd en dicht bij Zijn hart wordt gehouden.
– Johannes 1:18 (vertaald van TPT)

Ik geloof dat de Vader Zichzelf aan ons op deze manier bekend wil maken en ons koesteren en dicht tegen Zijn hart aanhouden. Daar mag je leren dat je aanvaard bent en ontdekken dat je een kind van bestemming bent. Want jij bent bestemming, je bent bestemd om wat te zijn, namelijk Zijn geliefde dochter. Als je dit echt gaat beseffen kom je steeds meer tot ontplooiing en bestemming.

Aan de slag!

Dank U wel Jezus dat ik mag weten dat U de weg naar de Vader vrij heeft gemaakt. U bent de Weg die ik mag bewandelen om op mijn bestemming te komen. Mijn bestemming ligt aan het Vaderhart van God, wauw! Rustend aan Uw Vaderhart mag ik mij laven aan Uw liefde. Uw liefde verteld mij wie ik ben. Een kind van bestemming, een dochter van U.

Blijf nog even stil en luister naar dit lied: ‘Heart of the Father, Song session’ Ryan Ellis.

Deel deze overdenking

  1. Susan schreef:

    Beste Carola, Wat een mooie bemoediging Bedankt. Lieve Groet Susan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap