Met je geloof op de klippen – kan je schipbreuk lijden?

17

mrt

Alina van Rijn

Heb je het ook wel eens meegemaakt dat je tijdens het Bijbellezen spaak liep? Dat je een bepaalde passage las uit de Bijbel en simpelweg in verwarring raakte? Ik had dit laatst toen ik uit Timotheüs aan het lezen was. Daarin stonden zomaar twee verzen waar ik even geen raad mee wist. In deze verzen vertelt Paulus over twee mannen die in het geloof schipbreuk hebben geleden. Mannen die hun geloof niet hebben behouden. Maar hoe kan dat? Blijkbaar kun je als volger van Jezus je geloof kwijtraken. Bij mij gaf dit kortsluiting, want niemand kan je toch meer roven uit Zijn hand? Hoe zit dit dan? Kan je geestelijk schipbreuk lijden?

‘En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymeneüs en Alexander, die ik aan de satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.’
– 1 Timotheüs 1:19-20 (HSV)

Wat heeft ervoor gezorgd dat deze twee mannen geestelijk schipbreuk hebben geleden? Zoals in 1 Timotheüs 1 vers 19 wordt gezegd, hebben zij hun geloof en goed geweten niet behouden. Hoe is zoiets mogelijk? En is het iets waar wij ook waakzaam voor moeten zijn?

Hymeneüs

De eerste man waar Paulus over spreekt is Hymeneüs. In 2 Timotheüs 2 vers 17 en 18 (HSV) komen we hem nog een keer tegen. ‘En hun woord zal zich uitzaaien als kanker; onder hen bevinden zich Hymeneüs en Filetus. Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, en breken het geloof van sommigen af.’ Hun geleden geloofsschipbreuk zit hem dus in het feit dat zij beweerden dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Zij verspreidden een onjuiste leer en trekken anderen hierin mee.

Alexander

Ook over schipbreukeling Alexander wordt verderop in Timotheüs gesproken. ‘Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad aangedaan. Moge de Heere hem vergelden naar zijn werken. Wees ook zelf voor hem op uw hoede, want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan.’ (2 Timotheüs 4:14-15, HSV). Blijkbaar is ook Alexander iemand die tegen de woorden van de apostelen is ingegaan. Eigenlijk is hij net als Hymeneüs afgeweken van het evangelie. Zij zijn beide afgedwaald in een dwaalleer.

Dwaalleer

Het thema dwaalleer komt meermaals terug in het Bijbelboek Timotheüs. Dwaalleer is een leer die afwijkt van het evangelie. Een eigenlijk invullen van het evangelie. En dat is levensgevaarlijk. Deze twee mannen zijn meegetrokken in een dwaalleer. Hier zaten zij zo diep in dat ze hun geloof en goed geweten hebben verloren. Zij zijn met hun dwaalleer op de klippen gelopen. Met ‘een goed geweten’ wordt een geweten bedoeld dat voortdurend gereinigd en geïnspireerd wordt door de Heilige Geest. Doordat zij dit ‘goede geweten’ hebben afgewezen, hebben zij ook de Heilige Geest afgewezen.

Paulus moest deze twee mannen loslaten. Er staat niet dat deze mannen het geloof weer hebben gevonden. Er staat ook niet dat zij dit niet weer terug hebben gevonden. Dat blijft in het midden. En ik denk ook dat dit goed is. Schipbreuk wil niet per definitie zeggen ‘verdronken.’ Wel dat deze mannen zich op gevaarlijk terrein begeven doordat zij zijn afgeweken van het evangelie. Hier hun eigen draai aan hebben gegeven en daarmee ook weer het geloof van anderen in hun omgeving op het spel zetten. Blijf daarom maar dichtbij Jezus, dichtbij Zijn evangelie en bid om de Heilige Geest die jou wilt behoeden voor schipbreuk. Maar wees vooral ook waakzaam. Waakzaam voor alles wat afwijkt van het evangelie. Alles wat niet rijmt met wat er staat geschreven in Gods woord. Dan hoef je niet bang te zijn om schipbreuk te lijden.

Aan de slag!

Bid voor hen die geloofschippbreuk dreigen te lijden. Bid om leiding van de Heilige Geest die ons hiervoor kan behoeden.

Deel deze overdenking

  1. Ardi schreef:

    Waar ik moeite mee heb is dat er niet wordt gezegd ‘Vader vergeef het hem want hij weet niet wat hij doet’ of ‘wilt u voor hem bidden zodat hij de ware weg weer vindt’ in plaats van ‘Moge de Heere hem vergelden naar zijn werken. Wees ook zelf voor hem op uw hoede, want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap