Mehhhh… Wat voor schaapje ben jij?

27

jan

Annika

Aandachtig luister ik naar wat er in de preek verteld wordt. Ik schuifel wat op m’n stoel en stoot de persoon naast me aan: ‘Wat denk jij hier nou van?’ Het is een interessant onderwerp, moeilijk ook wel. Ik merk dat ik niet de enige ben; aan het geroezemoes om me heen te horen, zijn er meer mensen die het een lastig onderwerp vinden. Het zal niet de eerste keer zijn, dat er in de kerk iets verteld wordt waar ik goed over na moet denken. Waarvan ik nog niet weet of ik het er wel mee eens ben. Ben ik daarin de enige? Ik hoop het niet!

Mensen die me wat beter kennen, weten dat ik soms behoorlijk kritisch kan zijn. Soms is die eigenschap verdraaid lastig, zowel voor mezelf als voor anderen. Maar diep vanbinnen ben ik er toch best wel blij mee. Ik neem niet zomaar alles klakkeloos aan, ik wil eerst zelf op onderzoek uitgaan voor ik geloof wat me verteld of geleerd wordt. Nee, echt een mak en volgzaam schaapje kan ik mezelf niet noemen.

Een paar dagen geleden keek ik de Vice-documentaire ‘Zondagskinderen’, waarin de documentairemaakster op onderzoek uitgaat in de pinksterkerken in Nederland. Ze gaat op bezoek bij een fanatieke gelovige, die zijn baan en opleiding heeft laten vallen om volledig voor God te kunnen leven. Ook komt een vrouw aan het woord die is opgegroeid in een pinksterkerk, maar ervoor gekozen heeft om weg te gaan uit de kerk. Er wordt van verschillende kanten gekeken naar de mooie kanten, maar ook naar de gevaren die er schuilen in pinkstergemeenten. Gevaren die niet ontstaan omdat mensen verkeerde bedoelingen hebben, maar omdat er zoveel verschillende pinksterkerken zijn in Nederland, en er niet altijd genoeg controle op de kerken is om misstanden te kunnen voorkomen.

Ik kan me voorstellen welke gevaren er bedoeld worden in de documentaire. Niet omdat ik geloof dat de overtuigingen in de pinksterkerken verkeerd zijn, maar omdat ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat mensen zelf blijven nadenken en niet klakkeloos aannemen wat er geleerd wordt, juist in de kerk. Maar eigenlijk denk ik niet dat dat alleen voor de pinksterkerken geldt, ik denk dat het voor iedere gelovige in welke kerk dan ook geldt.

Paulus geeft in een van zijn brieven adviezen aan de kerk in Tessalonika. Hij geeft tips over hoe ze het beste kunnen leven, en schrijft op het eind van zijn brief:

Doof het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit. Schuif profetieën niet aan de kant. Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was.
(1 Tessalonicenzen 5:19-21, BasisBijbel)

Paulus schrijft deze brief niet aan de oudsten of leiders van de kerk in Tessalonika, hij schrijft de brief aan álle gelovigen. Hij maakt geen onderscheid tussen jong of oud, man of vrouw, geleerd of niet. Wat Paulus schrijft, geldt voor iedereen in deze kerk. En hij geeft het advies om alle profetieën en alles wat geleerd wordt te toetsen. Hij zegt niet: “Hou je er ver vandaan, want het is gevaarlijk en jullie kunnen het onderscheid niet maken tussen wat klopt en wat niet klopt”. Nee, Paulus heeft vertrouwen in het gezonde verstand van de gelovigen. Toets alles wat er gezegd wordt, kijk of het klopt met wat er in de bijbel staat, bid ervoor en vraag Gods wijsheid. Loop niet als makke schapen achter de leiders aan, maar denk zelf na over wat goed is en wat niet.

Ik denk dat Paulus hier iets heel belangrijks zegt. Hij wijst ons op onze eigen verantwoordelijkheid als gelovigen. Ons geloof is persoonlijk, onze relatie is tussen God en onszelf. We kunnen van elkaar leren, dat absoluut, maar we kunnen nooit klakkeloos overnemen wat andere gelovigen ons leren. We moeten zelf blijven nadenken.

Jezus noemt ons zijn schapen. Ik wil niet altijd het zwarte schaap zijn, dat alleen maar kritisch en eigenwijs is. Maar ik weet wel: als ik dan toch een schaapje ben, is Jezus de enige Herder die ik volg!

Aan de slag!

Probeer er de komende tijd eens op te letten, welke dingen jij klakkeloos overneemt van andere gelovigen. In hoeverre denk jij kritisch na en toets je alles wat je geleerd wordt?

Wat voor schaapje ben jij? Een mak en volgzaam schaapje, of juist een eigenwijs en opstandig schaapje?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap