Mag Ik mezelf zijn?

19

mei

Neeltje

God. We hebben allemaal een beeld van wie Hij is. De één noemt Hem ‘Papa’, de ander ziet God als een ‘kracht’. De één denkt dat Hij handen en voeten heeft (dat staat toch in de Bijbel?), de ander lacht om dat idee. We bouwen kerken om ons godsbeeld heen, of eindeloze ruimtes als we denken dat Hij niet te vatten is. We kunnen het onszelf en anderen behoorlijk lastig maken met ons idee van God. Vooral als ons idee van ‘waarheid’ niet overeenkomt met dat van een ander. Toegegeven, het wordt lastig om Hem te begrijpen als we het idee hebben dat Hij niets van Zich laat horen of als jouw beeld van Hem niet blijkt te kloppen.

Aan de slag!

Vandaag beginnen we de blog met een Aan de slag. Ik wil je vragen naar dit lied van Stef Bos te luisteren:

Stef Bos – Wat ik niet ben

Hoe heb jij naar dit lied geluisterd? Vond je het blasfemie of kon je erom lachen? Dit lied vertelt veel over wie God níet is, of in ieder geval: wie Hij niet is, volgens Stef Bos. Het kan zijn dat jouw godsbeeld aangetast werd of dat je geen herkenning vindt in dit lied. Dit lied kan de vraag oproepen: als dit niet is wie God is, wie is Hij dan wel? Je bent niet de eerste die deze vraag stelt. Mozes stelde deze vraag ook al. Lees maar mee:

Wie Hij is

In het Oude Testament maakt God zich aan Mozes bekend als de ‘Ik ben die Ik ben’. In Exodus 3:14 lezen we:

En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.
(BasisBijbel)

Voorafgaand aan dit moment weidt Mozes de kudde van zijn schoonvader in het veld, als hij door God geroepen wordt. Hij wordt gevraagd zijn sandalen uit te doen, want de plaats waarop hij staat, is heilig. God verschijnt aan hem in een brandende doornstruik. God vertelt Mozes dat hij de leider van het volk Israël zal worden. Mozes krijgt de opdracht van God naar de Farao te gaan en het volk Israël uit Egypte te leiden. Mozes deinst terug en geeft verschillende redenen waarom hij niet geschikt zou zijn voor deze taak. Vervolgens vraagt hij naar Gods naam. Dat lijkt op het eerste gezicht wat vreemd. Mozes kan toch weten door wie hij geroepen wordt en wie hij tegenover zich heeft staan? Mozes’ vraag gaat niet over de naam van God, maar over wie Hij is. Hij vraagt als het ware naar het ware gezicht achter Gods naam.

IK BEN DIE IK BEN. Dit is de naam die Mozes bij de Israëlieten moet noemen. Dit is de naam waarmee God gekend wil worden. Met deze naam laat God zien dat Hij actief aanwezig wil zijn. Deze naam van God komt in de Bijbel vaker terug en wordt door Jezus in het Nieuwe Testament opnieuw gebruikt. Het is de naam die voor eeuwig is, en die door generaties heen werkt.

Zoals Stef Bos in zijn liedje zingt hebben we een beeld gemaakt bij deze IK BEN DIE IK BEN. Door de één wordt deze naam alleen uitgesproken als vloek, de ander durft deze naam niet uit te spreken omdat God te heilig is. Onder deze naam zijn er oorlogen gevoerd. Het is een inspiratiebron geweest voor velen, om zowel goed als kwaad te doen. Gods naam wordt de hemel in geprezen, maar ook met de grond gelijk gemaakt. Oftewel: ‘Er is teveel van Mij gemaakt wat ik helemaal niet ben.’

God is meer dan ons godsbeeld, meer dan de ‘bril’ waarmee wij de Bijbel lezen. Hij is liefdevoller dan wij ons kunnen voorstellen, maar ook ‘heiliger dan heilig’. Wat wij ook over Hem bedenken, schrijven en uitspreken, God staat daar uiteindelijk nog boven. Hij heeft zich aan Mozes bekendgemaakt als Degene die aanwezig is.

Wie is God volgens jou? Hebben we van Hem niet veel meer gemaakt dan wie Hij écht is? Of denken we juist te klein van Hem? Te midden van al onze godsbeelden denk ik weleens dat God zich afvraagt: Mag Ik mezelf zijn?

Deel deze overdenking

 1. carola schreef:

 2. Bo schreef:

  Thnx, zet aan tot denken …
  En legt me het gebed op het hart:

  ” God, wees U uzelf in mijn leven!
  Dat is het enige wat ik daadwerkelijk wil.
  U – uzelf- verweven in al mijn zijn”

  ♥️

 3. Lianne schreef:

  Mooie blog Neeltje!

 4. Arenda schreef:

  Ik vind het lied hoe het door Stef Bos gezongen is naar en goddeloos overkomen. Alsof hij op de troon van God gaat zitten en zingt over hoe wij naar Hem kijken.
  God is zoveel meer dan wij ons ooit voor mogelijk kunnen houden.
  God is soeverein, alomtegenwoordig, en ooit zal elke knie zich buigen voor onze lieve Heer. Wat een God is Hij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap