Lessen van Jezus in de woestijn

31

mei

Sanne van Heukelum

Afgelopen tijd kwam het bij mij vaker voorbij: ‘Waardeer je tijd waarin je nu zit. Kijk niet naar ‘als dan’. Zoals: ‘Als ik die leuke baan heb, als ik een gezin heb, daar kijk ik naar uit.’ Maar kijk naar waar je nu staat. Je staat hier met een reden. Je bent op de plek waar God je heeft neer gezet. Maar wat als die plek als een woestijn aanvoelt? Als Jezus in de woestijn is, geeft hij ons handige tips.

Leven in de woestijn is niet de meest fijne plek. Het is een plek die bekend staat om ‘tekort’. Tekort in alles: mensen, eten, drinken, vreugde. Het is er dor en leeg, er groeit nauwelijks iets. Misschien herken je dit wel in je eigen leven: er groeit niets en het is geen fijne plek. Het is niet echt een plek van floreren en bloeien, waar je nieuwe kansen krijgt en je gelukkig voelt. In tegenstelling: het is een plek waar je voelt alsof alles stilstaat, er niets goeds gebeurt en je het bijna op wil geven. Je bent vermoeid.

Jezus wordt in de Bijbel door de Geest naar de woestijn geleid. Het is dus niet een rare plek om te zijn of een plek waar je zo snel mogelijk weer weg moet: nee, God leidt Jezus er specifiek naar toe. Natuurlijk is het niet de fijnste plek: geen water, geen mensen. Jezus zal zich alleen gevoeld hebben. Jezus had zich om kunnen draaien en weer naar bewoond gebied kunnen lopen. Maar dat doet Hij niet. Waarom niet? Waarom blijft Jezus in de woestijn?

Lees mee:

“Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.

Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.”
Mattheus 4: 1-11 (HSV)

Jezus is net gedoopt. Zojuist heeft iedereen Gods grootheid gezien, door de stem uit de hemel: “Dit is mijn geliefde Zoon” (Mattheus 3). Echt zo’n euforie moment, dat alles prachtig, geweldig en mooi voelt. Misschien ken je die momenten, dat je God dichtbij voelt en alles goed en mooi lijkt. Vol goede moed wil je het leven weer instappen.

Maar dan… In plaats van naar de steden te gaan en Gods roeping voor Jezus leven na te volgen, wordt Jezus de woestijn in geleid. Beetje een anticlimax na zo’n mooi moment, vind je niet?

Jezus wordt de woestijn ingeleid om door de duivel verzocht te worden. Bij mij persoonlijk gaat het dan als volgt: als er moeilijke situaties op mijn pad komen, denk ik bij dag één nog: ‘Oké kom op, we gaan dit doen. Samen met mijn God ben ik tegen alles bestand, dus ik ga winnen van de duivel.’ Helaas verandert dit al snel. Op dag tien is het al: ‘Waarom Heer, waarom doet u mij dit aan?’ En helaas is het meestal op dag twintig een verloren zaak.

De duivel probeert je te verleiden in de woestijn. Misschien wel door jou depressieve gevoelens aan te praten? Of door een geliefde die eigenlijk niet goed voor je is? Of door gevoelens van eenzaamheid? Honger naar mensen, liefde, vreugdevolle tijden. Honger naar geld, zekerheid van een baan. Angst voor onzekerheden.

Maar laten we kijken wat Jezus in de woestijn doet: Jezus vast. Hij bidt. En als de duivel hem probeert te verleiden, blijft Hij bij wat Hij heeft geleerd, bij wat Hij weet. Hij weet dat Hij met God gaat overwinnen. Hij weet dat deze woestijnperiode voorbij gaat.

Jezus hield vol. Hij kon de duivel weerstaan en na de derde keer liet de duivel hem met rust:

Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.” Mattheus 4: 11 (HSV)

Nu is het nog wachten, maar ook jouw woestijnperiode gaat voorbij. Het is niet leuk, en het is niet de prettigste plek, maar weet wat God heeft beloofd: “Ik zal met je zijn”. Als je nu in een woestijn zit in je leven, ga dan vasten. Maak tijd vrij om Bijbel te lezen en te bidden en zo je relatie met God te versterken. Als de duivel dan komt om je te verleiden, zal je Gods woorden herinneren.

Aan de slag!

Zit je nu in een woestijn? Wat zijn dingen waarmee de duivel jou probeert te verleiden? Wat zijn dingen waarmee de duivel jouw woestijn leuker of makkelijker probeert te maken, maar eigenlijk tegen God in gaan? Weet je wat de Bijbel hierover zegt? Zoek in de Bijbel een passage op waarin God iets zegt over jouw verleiding.

Hou vol. Blijf dicht bij God en weet dat deze periode voorbij gaat!

Deel deze overdenking

  1. Jenneke. schreef:

    Prachtige column; zeer waardevol oftewel de moeite waard! Dus dank je wel hiervoor!
    ( uitdaging is nu wel het te onthouden voor moeilijke tijden…..)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap