Koning Hizkia in de penarie – wat kunnen we van hem leren? / deel 2

28

sep

Renske Hoste

Deze blog is een vervolg van Hizkia in de penarie – deel 1 die je gisteren hebt kunnen lezen (lees deze blog eerst als je dat nog niet gedaan hebt). God had Hizkia beloofd dat Jeruzalem niet aangevallen zou worden. Hij zou een geest sturen die geruchten zou verspreiden zodat Sanherib en zijn leger terug zouden gaan. En inderdaad: “Tirhaka van Ethiopië is onderweg om ons aan te vallen!” Sanherib trapt er echter niet in. Hij stuurt een brief naar Hizkia als reactie, een trotse brief vol beledigingen aan het adres van God. De list heeft niet gewerkt en nog steeds staat het leger voor de deur! Wat nu?

Alles wijst erop dat Jeruzalem aangevallen zou worden. Alles wijst erop dat God deze belofte niet zou kunnen nakomen. De trotse antwoordbrief van Sanherib fluistert woorden van twijfel in Hizkia’s hart. Alle andere landen werden de grond ingestampt ondanks hun goden, dus waarom zouden zij dan gered worden? Wat maakt de God van Israël nou zo speciaal?

Hizkia’s reactie maakt hem voor mij tot een van mijn favoriete bijbelfiguren. Gooit hij de handdoek in de ring, de handen in de lucht, stampt hij weg van de God die hij volgt? Nee! Hij gaat naar de tempel. Hij spreidt de brief uit voor de Heer. Hij bidt.

Ondanks zijn wanhoop, ondanks zijn twijfel, blijft hij zijn vertrouwen stellen op de Heer. Ondanks het leger voor de deur, ondanks de omstandigheden die allemaal tegen lijken te zitten, spreekt Hizkia de volgende woorden uit naar God:

“Heer, God van Israël, U troont tussen de engelen. U bent de God van alle volken. U heeft de hemel en de aarde gemaakt. Heer, luister alstublieft! Lees alstublieft wat Sanherib heeft geschreven om U, de levende God, te beledigen. Het is waar, Heer, dat de koningen van Assur de volken en hun landen hebben veroverd en verwoest. En ze hebben de goden van die landen verbrand. Want dat waren geen goden. Dat waren dingen die door mensen waren gemaakt. Beelden van hout en steen. Daarom hebben ze die kunnen vernietigen. Red ons nu alstublieft uit Sanheribs macht, Heer. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde toegeven dat U, Heer, de enige God bent.”
(2 Koningen 19:15-19, BasisBijbel)

Wat een prachtig gebed is dit! Ik heb dit bijbelverhaal altijd een beetje vreemd gevonden. God had toch kunnen weten dat zijn list niet zou slagen? Toch denk ik dat dat met een reden is gebeurd. Wat deze reden precies was zullen we nooit weten, maar voor mij zijn alleen Hizkia’s handelen en gebed reden genoeg.

De les? Heel simpel: Probleem? Ren naar God. Laat dit het eerste zijn wat je doet. Wat er ook op je pad komt, welk leger er ook op je deuren bonst. Ren naar God en bid met Hizkia mee:

Proclamatie: God is groter dan wat dan ook op aarde

“Heer, God van Israël, U troont tussen de engelen. U bent de God van alle volken. U heeft de hemel en de aarde gemaakt.”

Begin je gebed met kijken naar God. Zet Hem op de troon en kijk naar Hem omhoog. Zie zijn macht en kracht, Wie Hij was, is, en altijd zal zijn. Besef je zijn grootheid en proclameer dit!   

Het probleem voorleggen

“Heer, luister alstublieft! Lees alstublieft wat Sanherib heeft geschreven om U, de levende God, te beledigen. Het is waar, Heer, dat de koningen van Assur de volken en hun landen hebben veroverd en verwoest.”

Vertel God vervolgens je probleem. Spreek het hardop uit: “Kijk Heer, dit is…” Vertel Hem niet alleen over de situatie, maar ook over hoe jij je voelt, je twijfels, je angsten. Lucht je hart, leg het voor Hem neer net zoals Hizkia de brief voor God op de grond neerlegde.

Het probleem in perspectief

“En ze hebben de goden van die landen verbrand. Want dat waren geen goden. Dat waren dingen die door mensen waren gemaakt. Beelden van hout en steen. Daarom hebben ze die kunnen vernietigen.”

Nu komt het leuke deel. Zet wat je weet over God tegenover jouw zorg. Kijk naar de ene kant en zie het leger voor je deur, de enorme aantallen en de blinkende zwaarden. Kijk vervolgens naar de andere kant en zie de Levende God, de Schepper, de IK BEN, die zijn beloftes altijd nakomt. Zie je het verschil? God is groter dan wat dan ook. Spreek dit uit, plaats het in perspectief.

Gebed

“Red ons nu alstublieft uit Sanheribs macht, Heer. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde toegeven dat U, Heer, de enige God bent.”

Als laatste: vraag God om hulp en vergeet Hem vooral niet te danken!

Hizkia krijgt antwoord. De Heer bevestigt zijn eerdere belofte: Jeruzalem zal niet aangevallen worden. Die nacht doodt een engel 185.000 soldaten in het kamp van Sanherib. De mannen die ‘s ochtends opstonden, zagen overal lijken om zich heen. Snel trekken Sanherib en zijn leger weg naar Ninevé en Jeruzalem wordt geen haartje gekrenkt. God komt zijn beloften altijd na! Amen?

P.S. ‘Leuk’ detail in vers 37: Op een keer was hij [Sanherib] in de tempel van zijn god Nisroch om zijn god te aanbidden. Daar werd hij door zijn zonen Adramelech en Sarezer vermoord.

Zie je de parallel tussen beide koningen op hun knieën voor hun god? De Heer had beloofd dat Sanherib in zijn thuisland zou worden vermoord. Dat dit nu gebeurt, terwijl hij zijn god aan het aanbidden was, voelt bijna als een extra schop na. Welke God is er nu groter? Hè? HE?!

Aan de slag!

Welk leger staat er voor jouw deur? Volg Hizkia’s voorbeeld en bid zijn gebed over jouw situatie.

Stel het niet uit maar ren naar God toe! Het kost maar een paar minuten. Doe het nu.

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Wat een mooie ,leerzame blogs Renske! Bedankt voor deze reminder!
  Jezus zegt: Mij is gegeven ALLE macht in hemel en op aarde! Hij is overwinnaar en in Hem zijn wij méér dan overwinnaars! Het is zó de moeite waard om met alles wat ons bezighoudt naar Hem te gaan! Ga staan op Gods belofte! Dat geeft rust en is ook vertrouwen dat het Hem niet uit de hand loopt💖

 2. henrike schreef:

  dat had ik nodig! Gewezen worden op het feit dat ik naar God toe moet gaan. Hij is groter!

 3. De Jong schreef:

  Klopt, maar dan wel op Gods voorwaarden.. in 1 Cor 11 staat, dat we mogen bidden inderdaad, maar als vrouw met lang haar.. (Er staat zelfs dat kort haar lelijk is).
  En als man met kort haar.

  En ook geldt dat we niet naar valse predikers luisteren.. velen doen dat bewust.. 2 Tim 4…
  ze kiezen leraren naar de eigen (…). begeerte.. niet naar Gods begeerte, maar de eigen.. dan is het zinloos, want dan aanbid je een andere god.. een andere Jezus.. heel ernstig. De gezonde woorden, dáár stoppen velen de oren voor dicht.. als je dan bid heeft het weinig nut. Eerst de waarheid zoeken én accepteren, dan kunnen we bidden.

 4. De Jong schreef:

  Jammer, dat er niet Here gezegd wordt in dit artikel, maar Heer.

  Maar op zich mooi, om naar God te gaan met een probleem..

  Zoals gezegd, dat geldt alleen voor Zijn kinderen, mensen, die naar leraren gaan die gezonde woorden spreken..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap