Koning Hizkia in de penarie – wat kunnen we van hem leren? / deel 1

27

sep

Renske Hoste

Ding-dong! Staan daar drie hoogwaardigheidsbekleders voor de deur. Vanuit Assyrië, een land dat hard bezig is de rest van het Midden-Oosten te veroveren. Een land dat half buurland Israël al heeft meegevoerd in ballingschap. Hun bedoelingen waren al lang duidelijk door het gigantische leger dat achter hen aantrok en zich langzaam verspreidde over de horizon. Die kwamen niet voor een kopje koffie of het verkopen van een energiecontract. Die kwamen voor oorlog. Ding-dong! Wat nu?


Koning Hizkia stuurt drie afgezanten de ‘hoge piefen’ tegemoet: hofmeester Eljakim, hofschrijver Sebna en kanselier Joach. Zij moeten hun boodschap aanhoren en overbrengen aan de koning.

De Rabsake begint te spreken:
“Zeg tegen koning Hizkia: Dit zegt de machtige koning van Assur: Op wie vertrouwt u nu eigenlijk? U denkt zeker dat mooie beloften om u te komen helpen genoeg zijn om van mij te winnen. Van wie verwachtte u hulp, dat u tegen mij in opstand durfde te komen?”
(2 Koningen 18:19-20, BasisBijbel)

Zijn redevoering bestaat uit drie argumenten, verdraaid en gesproken met maar één doel: moedeloosheid opwekken en vertrouwen verbreken. Stel je nu voor dat je een inwoner van Jeruzalem bent die daar op de muren staat. Opeens staat er een gigantisch leger voor je deur. Het nieuws uit Israël was al bekend, zelfs hoofdstad Samaria was gevallen na een beleg van drie jaar. Wat zou jij denken als je deze woorden zou horen?

1. Niemand om je heen die je kan helpen

Luister, u vertrouwt op Egypte. Maar Egypte is als een rieten wandelstok: als je er op leunt, breekt hij en gaat dwars door je hand. Zó onbetrouwbaar is de farao voor iedereen die op hem vertrouwt.”

2. God staat niet meer aan jullie kant

“Of vertrouwt u soms op uw God? Vergeet dan niet dat Hizkia al Gods altaren heeft afgebroken! Hij wilde dat Juda alleen bij het altaar in Jeruzalem komt aanbidden.”

3. Je bent veel te zwak

“De koning van Assur wil een weddenschap met u aangaan. Hij zal u 2000 paarden geven, als u daar 2000 ruiters voor heeft! Maar u heeft zoveel ruiters niet! U kan nog niet eens een aanval afslaan van een van de kleinste onderdelen van het leger van mijn heer! Zelfs niet als u op Egypte rekent voor strijdwagens en ruiters!”

De Rabsake spreekt in het Judees, de taal die al het volk op de stadsmuren kan begrijpen. Expres natuurlijk, want hoe meer mensen de moed verliezen, hoe beter.

Hierin zie je hoe gemeen de boze kan werken door heel sneaky waarheden te mengen met leugens. De Rabsake had namelijk geen ongelijk; het leger van Juda stelde niet veel voor ten opzichte van dat van Assyrië en buurland Egypte zou daarin weinig verschil maken. Waar hij echter helemaal fout zit, was zijn tweede argument. Misschien heeft de Rabsake als mens dat niet doorgehad, maar in deze woorden is een donkere geestelijke onderlaag te vinden.

Hizkia was namelijk net veertien jaar koning van Juda. Hij was de eerste in een lange rij koningen die deed wat goed was in de ogen van God. Hij voerde allerlei reformaties door waarbij de afgodenaltaren afgebroken werden en de tempel van de Heer in ere hersteld werd. Elke volwassene, elke toehoorder op de muren herinnert zich vast de tijden van daarvoor nog goed. Wat zou jij denken als je deze woorden zou horen? Een openlijke beschuldiging aan het adres van Hizkia en een verdekte oproep om terug te keren naar de oude, verkeerde wegen. De redevoering gaat verder in die trant: afwijzing van Hizkia, afwijzing van God en zijn wegen, reclame voor Assyrië. De afgezanten gaan in zak en as terug naar de koning om de boodschap over te brengen. Een lastig parket, wat nu? Van Hizkia’s reactie kunnen we veel leren!

Hizkia had het volk op de muur bevolen om niet te reageren op de woorden van de Rabsake. Zodra zijn afgezanten weer bij hem terug waren, stuurde hij ze door naar de profeet Jesaja met de volgende woorden:

“Hizkia zegt: Dit is een verschrikkelijke dag. We zitten in het nauw! We zijn helemaal machteloos. Misschien heeft uw Heer God gehoord wat de legeraanvoerder van de koning van Assur heeft gezegd. Hij heeft de levende God beledigd! Misschien zal Hij hem willen straffen voor die woorden. Wilt u alstublieft tot God bidden dat Hij de paar mensen zal redden die nog zijn overgebleven.”
(1 Koningen 19:3-4, BasisBijbel)

Hizkia weet dat hij geen kant op kan, dus rent hij naar de Heer. En God antwoordt! Een prachtige belofte voor de toekomst:

“Wees niet ongerust over wat de aanvoerder van de koning van Assur heeft gezegd en waarmee hij Mij heeft beledigd. Let op: Ik stuur een geest naar hem toe, die hem iets zal zeggen waardoor hij naar zijn land zal teruggaan. En Ik zal ervoor zorgen dat hij daar wordt gedood.”

Hoe het verhaal verder gaat, kun je morgen lezen in deel 2.

Aan de slag!

Waar zit jij mee op dit moment? Welke waarheden-gemixt-met-leugens zitten er in jouw denken? In welke situatie zit jij nu muurvast?
Ren ermee naar God! De beste reactie – overal en altijd. Ook al staat er niemand om je heen, ook al voel je je ontzettend zwak, de Heer staat nog steeds aan jouw kant!

Wat er ook nu in je opkomt, doe het nu. Spreek het nu naar Hem uit. Gun het niet langer de tijd om te rotten en schuif het niet langer voor je uit. Het kan lijken alsof Hij niet langer aan jouw kant staat, maar geloof die leugen alsjeblieft niet! Ren naar God. Vraag Hem om hulp. Luister naar zijn belofte:

“Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. Want Ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij Mij innerlijke rust vinden. Want wat Ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of te zwaar voor je.”
(Mattheüs 11: 28-30, BasisBijbel)

Luister naar deze prachtige cover.

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    <3 <3 <3 zoveel dank voor deze zo waardevolle bemoediging :')

  2. Bep schreef:

    Doordenkertje Renske, die waarheden gemixed met leugens. Dat ontmoeten we elke dag, in reclames, in tv programma’s, in actualiteitenprogramma’s, in nieuwsberichten. Het enige wat je vaak kunt, is het bij God neerleggen en het toetsen aan Zijn woord.
    Dank jewel, ik kijk uit naar deel 2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap