Jij, ondanks je tekortkomingen, bent genoeg!

13

jul

Marleen Wieringa

Wat vind jij van jezelf? Vind jij jezelf goed zoals je bent, ben je tevreden over wie je bent en hoe je leven eruit ziet? Denk jij dat je op het pad loopt waar God je voor bedoeld heeft? Of denk je bij jezelf: is dit het nou? Ben ik wel goed genoeg? Vinden mensen mij wel leuk? Hoe kijkt God eigenlijk naar mij? Als Hij mij ziet, is Hij dan blij of denkt God: ‘nou mijn geliefde dochter, Ik vind dat je wel wat meer moeite mag doen om bij mij te horen’? Onzekerheid, één van de dingen waar vooral vrouwen mee struggelen. Leuk gevonden worden door andere mensen lijkt zo belangrijk, en het is ook nodig om zelf vreugde te krijgen. Maar is dit wel wat God van ons vraagt? Vindt God jou niet goed genoeg en mooi zoals je bent?  

Mozes  

Als we in de Bijbel kijken, zijn er genoeg mensen die zich ook onzeker voelden en ook tekortkomingen hadden. Bijvoorbeeld Mozes, Hij moest van God naar de Farao om te vragen of zijn volk weg mocht uit Egypte. Mozes gaf aan bij God dat hij moeilijk uit zijn woorden komt.

Mozes ziet zijn spraakgebrek als een belemmering. Terwijl God dit ziet als een mogelijkheid.

Hij helpt Mozes door zijn broer Aaron voor hem te laten spreken.  

Toen zei Mozes tegen de Heere: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar de Heere zei tegen hem: Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga, Ik zal met uw mond zijn, en u leren wat u spreken moet.
– Exodus 4: 10-12 (HSV) 

Gideon  

Of bijvoorbeeld Gideon, een hele gewone man. Die de opdracht kreeg om een heel leger te verslaan. Gideon zal wel gedacht hebben: ‘Ik? Hoe moet ík nou de Midianieten gaan verslaan? Ik ben toch helemaal niet sterk genoeg?! Mensen zullen wel denken… Ik, de jongste van het gezin, moet ik een heel leger gaan verslaan?’

Toen wendde de Heere Zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden. Maar hij zei tegen Hem: Och, mijn Heer! Waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar een man was.
– Richteren 6: 14-16 (HSV) 

Eva 

Dan hebben we Eva. De slang in de boom was zo listig en kon Eva overtuigen dat als ze van die boom zou eten, net als God zou zijn. Zou Eva hebben verlangd om meer te willen zijn? Door net zo verstandig als God te willen zijn? Voelde zij zich tekortschieten als mens? Ondanks dat zij alles had, een tuin waar geen zorgen waren, waar geen pijn of verdriet was. Waar het fijn en goed was. Toch at ze van de vrucht aan de boom en dit leidde, zoals je vast wel weet, tot de zondeval.  

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.
– Genesis 3: 4-6 (HSV)

Jij bent genoeg! 

Het is wel duidelijk te zien dat God ons heel anders ziet dan dat wij onszelf zien. Wij zien vaak eerder onze eigen tekortkomingen dan onze sterke punten. Vaak zijn we geneigd om te luisteren naar de meningen van wat mensen van ons vinden. Maar is dat wel belangrijk? Is het niet veel belangrijker om te kijken wat God van ons wil en wat hij van ons vraagt? Jij hebt van God talenten gekregen. Voor je gevoel kan dit misschien niets voorstellen, omdat het zo klein is, maar God heeft talenten gegeven die bij jou passen. Misschien ben jij wel zorgzaam en vind jij het leuk om voor mensen te zorgen, of je bent juist heel goed in spreken en durft van God te getuigen.

Jouw talenten kun je inzetten voor God, hoe groot of klein ze ook zijn.

Durf Hem te volgen, durf van Hem te getuigen en laat zien dat jij in God gelooft. God ziet alle mooie kanten van jou. Hij heeft jou gemaakt zoals je bent en je bent goed en je bent mooi gemaakt. Natuurlijk is iedereen weleens onzeker en voelt zich tekort schieten. Kom dan naar God met al je tekortkomingen en onzekerheden. Hij maakt van jouw tekortkomingen een mogelijkheid om God te dienen.  

Aan de slag! 

Schrijf op wat jouw talenten zijn; wat vind je leuk en waar word je vrolijk van? Bid dat jouw talenten ingezet mogen worden in de bediening van God.  

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap