Jij bent het licht van de wereld – Jezus uitdelen begint bij wie je bent

04

jan

Elise de Vries

In mijn tienerjaren werd ik steeds enthousiaster in mijn leven met Jezus. Dat betekende dat ik stille tijd ging houden. Ook verlangde ik ernaar om anderen over het geloof te vertellen. In mijn hoofd sloop de gedachte dat ik eerst veel stille tijd moest houden voor God mij kon gebruiken. Een week minder bijbellezen resulteerde dan in onzekerheid om over het geloof te praten. Misschien heb jij ook wel een voorwaarde of blokkade in je hoofd om Jezus uit te dragen. Je kan bijvoorbeeld bang zijn voor ontslag, waardoor je niet opkomt voor de benadeelde collega. In de Bergrede lezen we een onderwijzing van Jezus aan zijn volgelingen. Daarin vertelt Hij wat wij te bieden hebben aan de wereld. Jij bent het licht van de wereld. Dat gaat om iets wat we zijn. Lees je mee in deze onderwijzing van Jezus? 

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. 
– Mattheüs 5:13-16 (HSV). 

Jezus zit met zijn discipelen op een berg om hen te onderwijzen. Voor deze verzen spreek Hij over de ‘Zaligsprekingen’. Daarin benoemt Hij welke mensen geluk en zegen vinden in gemeenschap met God. Daarna vervolgt Jezus zijn boodschap. Nu is de boodschap echter niet meer gericht op algemene uitspraken. Jezus maakt het persoonlijk voor de discipelen. Ze zijn het zout der aarde en het licht van de wereld. Dat is de identiteit die je ontvangt als je Jezus volgt. 

Jij bent het zout der aarde 

In de tijd van Jezus werd zout gebruikt om eten te beschermen tegen verderf én om eten op smaak te brengen. Jezus noemt ons het zout voor de aarde. Wij – als volgelingen van Jezus – hebben de wereld iets te brengen. Wij kennen namelijk de redding die Jezus geeft. Naast deze bescherming geeft het leven met Jezus ook nog smaak aan je leven: je krijgt een doel. Leven met Jezus geeft je iets om voor te leven. 

Jij bent het licht van de wereld 

Eigenlijk is het niet leven met Jezus, maar Jezus die leeft in jou! Jezus vergelijkt de discipelen met zichzelf. Het licht van de wereld is namelijk een term die Hij ook voor zichzelf gebruikt. Hét Licht.

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. 
– Johannes 8:12 (HSV). 

Omdat Jezus naar de hemel is gegaan, zijn wij nu de vertegenwoordigers van Jezus op aarde. Jezus laat met de uitspraak ‘U bent het licht van de wereld’ zien dat Hij ons daarin gelijk ziet aan Hemzelf. Gelukkig is dat niet iets wat wij zelf kunnen bereiken. Het is het geheim van het overgeven van je leven aan Jezus. Paulus schrijft daar later over: 

Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. 
– Galaten 2:20a (HSV). 

Wees zichtbaar 

Door onze overgave aan Jezus zijn wij het zout en het licht van de wereld. Wij zijn Jezus vertegenwoordiging op aarde. Dat is wie wij zijn. Daarbij geeft Jezus wel een instructie: wees zichtbaar. In de tijd van Jezus hadden de Joden vaak kleine lampen. Om zo veel mogelijk licht van deze lamp te krijgen, stond deze op een standaard. Het licht werd optimaal benut. Zo vraagt Jezus ook aan jou om zijn licht in jou optimaal te benutten. Een simpel voorbeeld: je collega of studiegenoot vraagt wat je in het weekend hebt gedaan. Zwijg je dan over het feit dat je naar de kerk gaat, of niet? Het licht is ook zichtbaar in je houding, waaruit je handelen vloeit: kies jij voor een puur hart door jouw fouten uit jezelf toe te geven aan je werkgever? 

Goede werken: moeten we toch iets doen? 

Jezus eindigt met de boodschap dat mensen onze goede werken zullen zien. Door deze goede werken zullen ze vervolgens God groot maken. Dat klinkt leuk, maar hoe kunnen wij ooit tippen aan Gods maatstaf van goed? Daar hadden we juist zijn redding voor nodig toch? En het was toch juist Christus in ons en niet ons eigen werk? Daarop vinden we het antwoord in Efeze: 

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 
– Efeze 2:10 (HSV).  

God heeft de goede werken al voorbereid. Het enige wat jij hoeft te doen is te kiezen om daarin te wandelen. Als God jou een collega geeft die vraagt wat je dit weekend gedaan hebt, is het aan jou om de kans te grijpen om te vertellen dat je naar de kerk gaat. Alleen die uitspraak kan vervolgens al een interessant gesprek opleveren. Weet daarin dat je iets te brengen hebt. Daarvoor hoef je niet eerst een perfecte christen te zijn. Je bént het licht van de wereld!  

Aan de slag! 

Grijp een mogelijkheid die je vandaag hebt aan om over God te vertellen, om een ander te helpen of om je pure en rechtvaardige houding te laten zien. Daarmee maak je het licht van de wereld zichtbaar. Je kan in gebed vragen of God je laat zien wie Hij daarvoor op je pad brengt. 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap