Jesaja 9: geschikt of ongeschikt? (deel 2)

30

nov

Hadassa

Ken je ‘The Princess Diaries’ nog? Een typische meidenfilm over Mia, een onpopulair en saai meisje. Als ze haar 16e verjaardag viert, komt haar oma op visite. Ze vertelt haar dat ze de kroonprinses is van een klein landje, ergens in Europa. Een complete nachtmerrie voor Mia, die het liefst onzichtbaar is en spreken voor publiek verschrikkelijk vindt. Ze vertelt haar oma luid en duidelijk om maar iemand anders te zoeken. Want als er iemand ongeschikt is om prinses te zijn, dan is zij het wel. Je begrijpt dat aan het eind van de film Mia de perfecte prinses is. Ze komt erachter dat ze veel geschikter is dan ze dacht. Het blijkt dat er hele andere dingen belangrijk zijn dan waar ze zelf naar keek.

Jesaja mocht een boodschap van God overbrengen aan zijn volksgenoten. Dat moest hij doen in een tijd van oorlog en angst voor de vijand. Maar God belooft dat Hij verandering in de situatie zal brengen. Er zal weer licht en vrede zijn. De vijand zal de macht kwijtraken. Maar hoe gaat God zijn belofte nakomen? Met een vooraanstaande koning, die al het land terug zal veroveren? Met een oorlogsheld, die met geweld Gods macht zal laten zien?

Want er is een Kind geboren: we hebben een Koningszoon gekregen. Hij zal als Koning heersen. Hij wordt Wijze Raadgever, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredekoning genoemd. En Hij zal voor eeuwig regeren en in zijn koninkrijk zal het eeuwig vrede zijn. Hij zal eerlijk en rechtvaardig over het koninkrijk van koning David regeren, voor eeuwig. De Heer van de hemelse legers zal dit doen omdat Hij zo ontzettend veel van zijn volk houdt.
– Jesaja 9: 5-6 (BasisBijbel)

God gaat zijn belofte nakomen. Maar niet op de manier waarop mensen dat zouden doen. God zal zijn belofte nakomen door middel van … een kind! Hij geeft er de voorkeur aan om zijn plan voort te zetten met wat in de ogen van mensen zwak en klein is. Met iets waar geen mens aan zou denken.

Met dit kind begint God een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk dat anders is dan alle ander koninkrijken hier op aarde. Niet ontstaan door oorlog en geweld, maar door rechtvaardigheid. Niet gewelddadig, maar vredig. Niet tijdelijk, maar eeuwig.

Met een koning die anders is dan alle andere koningen op aarde. Want het kind is niet zomaar een kind. Het krijgt bijzondere namen: Wijze Raadgever. Sterke God. Eeuwige Vader. Vredekoning. Het zijn namen die je niet zomaar aan iemand zou geven. Namen die niet bij een mens, maar bij God passen. Dit kind is de Messias.

In het Nieuwe Testament lezen we over de komst van de Messias: Jezus. Hij kwam naar deze wereld en vervulde daarmee de beloften in het Oude Testament. Matteüs schrijft hierover:

Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen was genomen, ging Hij terug naar Galilea. Hij vertrok uit Nazaret en ging in Kapernaüm wonen. Kapernaüm ligt aan het meer, in het gebied van de stammen van Zebulon en Naftali. Zo zou gebeuren wat de profeet Jesaja vroeger al had gezegd: ‘Land van Zebulon en land van Naftali, aan het meer, aan de andere kant van de Jordaan, in het Galilea van de volken, luister! 16 Het volk dat in het donker leeft, heeft een groot licht gezien. Er is een licht gaan schijnen voor de mensen die vlak voor de poorten van de dood leven.’ Vanaf dat moment begon Jezus aan de mensen te vertellen: “Ga leven zoals God het wil, want het Koninkrijk van God komt bijna.”
– Matteüs 4: 12-17 (BasisBijbel)

Jezus kwam de profetie in vervulling brengen. Hij kwam het koninkrijk, waar Jesaja al over had gesproken, naar de aarde brengen. Overal om zich heen nodigde Hij mensen uit om bij dit koninkrijk te gaan horen. Kleine mensen. Zwakke mensen. Mensen die over het hoofd werden gezien. Die afgedankt waren door anderen. Met deze mensen begon Jezus zijn koninkrijk uit te breiden. Omdat dit koninkrijk niet volgens de regels van mensen werkt, maar volgens de regels van God.

Het beloofde koninkrijk is gekomen. Het is er nu. Maar het is er nog niet helemaal. Straks zal het helemaal zijn zoals het is beloofd. In de tussentijd breidt God het koninkrijk verder uit. Met mensen die zich onbelangrijk en nutteloos voelen. Met mensen die over het hoofd worden gezien door anderen. Mensen waar niemand voor zou kiezen. Mensen zoals jij en ik. God heeft namelijk hele andere indicaties dan deze wereld.

Met ons breidt God zijn koninkrijk verder uit. Hij vraagt je of je mee wilt werken. Of je je nu geschikt of ongeschikt voelt. Nuttig of nutteloos. Of je nu sterk of zwak, groot of klein bent. Hij vraagt of Hij je mag gebruiken. Om in deze wereld het koninkrijk uit te breiden. Door vrede te brengen en hoop. Door liefde en genade uit te delen. En door anderen op God te wijzen. Want in Gods ogen ben je geschikt.

Aan de slag!

Denk na over de volgende vragen:

– Wil ik mij beschikbaar stellen voor Gods koninkrijk?
– Hoe mag God mij inzetten voor zijn koninkrijk?
– Welke bezwaren zou ik daar eventueel tegen hebben?

Ken je iemand die deze boodschap moet horen? Vertel het aan hem of haar!

LuistertipKwetsbaar – Jedi Noordegraaf

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap