‘Ik heb geen tijd!’ – Advies van Prediker

30

mei

Vivian Straver

Deze woorden schrijf ik in de eerste weken van de corona-uitbraak in Nederland. Afgelopen dagen heb ik mijn agenda onder mijn ogen leeg zien worden: achtereenvolgens verdwenen mijn colleges, activiteiten vanuit mijn studentenvereniging en verplichtingen op werk. Naast de ‘standaarddingen’, moesten ook de spontane koffiemomentjes en kerkdates wijken voor de maatregelen vanuit de overheid. En dan: een lege agenda, wat een lang gedroomde droom! Wanneer je de vrijheid hebt om alles zelf in te delen, is het een kwestie van prioriteiten stellen. Maar wat zou je met al die tijd kunnen doen? In Prediker schrijft Salomo een uiteenzetting over de tijd. Er is een tijd voor alles, maar kies verstandig waar je prioriteiten legt.  

Het boek Prediker staat bekend als een boek over wijsheid. Naar alle waarschijnlijkheid is het geschreven door Salomo, de zoon van David. De algemene boodschap van het boek is dat alles van de wereld nutteloos en zonder betekenis is ten opzichte van het ware Leven. Maar als ‘alles van de wereld’ nutteloos is, hoe moet je dan je tijd indelen? We leven per slot van rekening wel in het 24/7-ritme, in een wereld die constant doorgaat. Prediker leert ons verschillende lessen in het derde hoofdstuk: houd balans en volg het tempo van God.  

Houd balans 

In een (digitaal) tijdperk als de onze lijkt de verwachting te heersen dat iedereen overal constant bereikbaar zou moeten zijn. Als gevolg van die constante bereikbaarheid lopen zaken eenvoudigweg in elkaar over; de ene brok informatie heb je nog niet verwerkt, of de volgende dient zich al weer aan. Prediker leert ons het belang van een balans te stellen. Er is een tijd voor alles. Durf voor elk van deze gebeurtenissen ook tijd te nemen, om te voorkomen dat je spontaan doorrolt naar het volgende.  

Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. 

Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven;  

een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken;  

een tijd om te doden en een tijd om te genezen,  

een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen;  

een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,  

een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen;  

een tijd om stenen weg te werpen, en een tijd om stenen te verzamelen,  

een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen;  

een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te gaan,  

een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen;  

een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien,  

een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken;  

een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten,  

een tijd van oorlog en een tijd van vrede.  

– Prediker 3:1-8 (HSV) 

Volg het tempo van God 

In de eerste acht verzen van het derde hoofdstuk lezen we dat er voor alles een tijd is. Maar tijd stopt niet, de tijd gaat door. Als mensen zijn we niet zoals dieren, die zich laten leiden door hun lichamelijke behoeften van slaap en eten, maar we houden de tijd bij met klokken. De vraag opkomt bij de doorlopende tijd heeft te maken met het tempo waarin de tijd doorgaat. Volg je het tempo van de wereld, of volg je het tempo van God? Beweeg je vanuit drukte en laat je je leven door wat er gebeurt, of beweeg je vanuit rust en wacht je wat God op je pad brengt? De volgende verzen in Prediker vertellen dat God de mensen inzicht heeft gegeven in de tijd: mensen werken, maar ze hebben inzicht gekregen in de tijd die ze doorbrengen.  

Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. (…) Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten.
– Prediker 3: 9-12 (HSV) 

Aan de slag! 

‘Ik heb geen tijd!’ – Woorden die passen bij een overvolle agenda, bij een volledig ingericht leven en bij jou, mij? Hoe zit het met de balans van je tijdsindeling in jouw leven, en wat kan je leren van Prediker?  

Denk na over de bovenstaande vragen.  

Kies uit de verzen 1-8 één zinsnede uit die voor jou treffend is. Schrijf het op, en hang het op een plek waar je het vaak ziet als een herinnering voor jezelf.  

Deel deze overdenking

  1. Yael schreef:

    Mooie blog Vivian! Dankjewel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap