Ik bid voor jou – Een gebed dat je altijd voor een ander kunt bidden

21

okt

Hadassa

‘Ik bid voor jou.’ Typ ik onderaan het appje. Ik denk nog even na, voordat ik op verzenden druk. Niet omdat ik die belofte niet wil doen. Ik doe het graag. Het is soms het enige antwoord op de vraag: ‘Wat kan ik voor je doen?’ Toch vind ik het geen makkelijke belofte. Ik vind het soms lastig om voor een ander te bidden. Wat kan ik bidden voor mijn collega die niet meer beter zal worden? Wat moet ik bidden voor mijn vriendin die niet in God gelooft en Hem ook niet nodig lijkt te hebben? Wat kan ik bidden voor mijn klasgenootje die maar niets van God lijkt te merken? Paulus laat in zijn gebeden voor anderen zien hoe hij dit doet. Hij leert een gebed dat je altijd voor een ander kunt bidden.

In het Nieuwe Testament vind je verschillende brieven die door Paulus zijn geschreven. Ze zijn geadresseerd aan verschillende gemeentes die in de eerste eeuw waren ontstaan. Paulus hield door middel van deze brieven contact met hen en gaf hen raad. Regelmatig lees je dat Paulus ook bidt voor deze gemeentes. Een voorbeeld daarvan lees je in zijn brief aan de Efeziërs:

Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.
(Efeziërs 1:15-19 NBV)

Als je de verschillende gebeden die Paulus heeft opgeschreven naast elkaar legt, valt er iets op. Er is iets wat telkens in zijn gebeden voor anderen terugkomt. Paulus bidt namelijk telkens dat de christenen ‘God beter mogen leren kennen’. Tim Keller schrijft hier in zijn boek Bidden het volgende over:

‘Het valt op dat Paulus in zijn geschriften in geen van de gebeden voor zijn vrienden bidt om verandering van hun omstandigheden. Het staat vast dat ze leefden te midden van veel gevaar en moeiten. Ze hadden met vervolging te maken, stierven aan ziekten, werden onderdrukt door machthebbers en van hun geliefden gescheiden. Hun bestaan was een stuk minder veilig dan dat van ons vandaag de dag. Toch zie je in geen van deze gebeden de bede om een betere keizer, om bescherming tegen plunderende legers, of zelfs maar om brood voor hun volgende maaltijd. Paulus bidt niet voor de zaken die wij meestal boven aan ons wensenlijstje hebben staan.’

Paulus wist wat er gaande was in de gemeentes waaraan hij schreef. Hij wist wat de christenen nodig hadden. Toch bidt hij niet voor die behoeftes. Hij bidt voor iets wat hij belangrijker vindt. Hij bidt voor iets wat blijkbaar uitstijgt boven het bidden voor iemands omstandigheden. Hij bidt voor het kostbaarste wat je iemand kunt toewensen en het belangrijkste wat God kan geven: dat ze God steeds beter zullen leren kennen.

Het bidden om God beter te leren kennen, gaat niet om het bidden om meer informatie of kennis. Het gaat niet om het kennen van God met je verstand. Paulus bidt dat de christenen God beter mogen leren kennen door de relatie die ze met Hem hebben. Dat ze Hem beter mogen leren kennen door met Hem te leven. Het gaat dus niet om God kennen in de theorie, maar in de praktijk. Hij bidt dat ze meer mogen beseffen wie God is en hoe Hij aanwezig is.

Voor Paulus stijgt dat gebed boven een gebed over omstandigheden uit. Betekent het dan dat je niet voor je omstandigheden mag bidden? Nee, zeker niet! De bijbel leert ons dat we alles in gebed bij God mogen brengen. Toch laat Paulus zien dat het gebed om God beter te leren kennen een nog rijker gebed is. Het is iets wat omstandigheden kan overstijgen, kan beïnvloeden en veranderen.

Het gebed om God beter te leren kennen is een gebed dat je altijd en voor iedereen kunt bidden. Hoe ver of dichtbij ze ook bij God staan. Het is het diepste en meest waardevolle wat je een ander kunt toewensen en wat je aan God voor een ander kunt vragen. Dat je vriendin mag groeien in het kennen van God. Dat je man God mag leren kennen voor wie Hij is. Misschien is dat wel heel anders dan dat hij altijd dacht. Dat je collega meer mag gaan beseffen wat Hij heeft gedaan en wat Hij nog steeds doet. Dat je dochter meer vertrouwd mag raken met Hem door een relatie met Hem te hebben.

Zo mag je bidden voor een ander om God beter te leren kennen. Hoe mooi zal het zijn, als we allemaal groeien in het kennen van God, want

…dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
(Efeziërs 3:18-19 NBV)

Aan de slag!

Hoe kan je dit het beste in de praktijk brengen? Precies: bidden!
Neem iemand in je gedachten die gebed nodig heeft. Bid voor hem/haar en dat hij/zij mag groeien in het kennen van God.

Boek:
Bidden – Tim Keller

Deel deze overdenking

 1. carola schreef:

  Amen!! Mooi Hadassa? het bemoedigd mij deze vroege morgen.

 2. Kim schreef:

  Duizendmaal dank lieve Hadassa ??♥️

 3. Leen en INeke schreef:

  Heel bijzonder lieve schat! We zullen je persoonlijk vertellen waarom. ? papa en mama

 4. Bep schreef:

  Dank je wel voor deze aansporing Hadassa. Verhelderend. Maakt je gebed ook minder verlanglijstjesachtig. Dat vindt ik altijd zo lastig van bidden voor veel mensen. Gezegende dag gewenst.

 5. Marja schreef:

  Ik heb gebeden voor mij vriend die geestelijk door zijn jeugd beschadigd is. Dat de leegte in zijn hart gevuld mag worden door de liefde van God. Hij heeft het uitgemaakt en in plaats van boosheid bid ik voor hem. Kort en krachtig kan het op deze manier.

 6. Leon Grinwis schreef:

  Top vertrouwen is beloftes ontvangen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap