Houd vol, Hij laat niet los – een aanmoediging voor de verzwakte gelovige

02

jul

Charlotte Molenaar

‘Als je ergens aan begint dan moet je doorgaan. Als je ergens aan begint, maak het dan af. Zeg niet zomaar halverwege: ‘k heb geen zin meer, voor mij is de lol er nu wel af.’

Dit liedje uit het kinderprogramma Prinsen en Prinsessen klonk vroeger vaak bij ons in huis. Als mijn broertje geen zin had in zijn voetbaltraining of als ik mijn pianoles niet wilde oefenen, zette iemand regelmatig dit liedje in. En hoe vervelend ik dat vroeger ook vond, de boodschap is wel geland: geef niet zomaar op als je even geen zin hebt. Dat is wat de Hebreeën vroeger ook moest leren: volhouden. Of zoals Hebreeën 3 zegt: tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.

Voor de eerste lezers van de Hebreeënbrief was het blijkbaar verleidelijk om ‘het beginsel van de vaste grond van het geloof’ los te laten. Wat dat beginsel is, heeft de schrijver in hoofdstuk 1 en 2 uitgelegd: Jezus. Door Hem alleen is er verzoening van zonde en bevrijding van de dood mogelijk. Doordat de gelovigen niet zagen hoe belangrijk Jezus’ werk was, kwamen ze in de verleiding om het geloof in Jezus los te laten. De dreiging van de Romeinse overheid en de bespotting van hun buren maakten dat ze hun geloof op een laag pitje wilden zetten. Dit moeten ze echter niet doen! Ze worden aangespoord om vast te houden aan het geloof.

Geloof is nodig

In Hebreeën 3 worden de gelovigen vergeleken met het volk Israël. Het volk was uit Egypte geleid door God en was op weg naar het beloofde land Kanaän. Om het beloofde land binnen te mogen gaan was het wel nodig dat ze geloofden. Ze moesten op de belofte vertrouwen dat God hen het land zou geven. Degenen zonder geloof mochten niet binnengaan (Numeri 14). Geloof is noodzakelijk. Christus is de grond van dat geloof. In Hebreeën 11:1 staat nog duidelijker wat geloof is:

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
– Hebreeën 11:1 (HSV)

Geloof is het bewijs van de zaken die je niet ziet. De Israëlieten zagen niet dat het land van hen was. Er woonden immers reuzen in de steden van Kanaän (Numeri 13:32-33). Er was geloof voor nodig om te zien dat God hen dit land zou geven.

Wij zien nu nog niet dat wij bevrijd zijn van de zonde, omdat we elke dag weer zonden doen. Maar geloof ziet wat er nog niet is: wij zijn rechtvaardig. Wij zien nog niet dat de dood overwonnen is, want elke dag sterven er duizenden mensen, maar geloof ziet wat er nog niet is: de dood is verslagen.

Omstandigheden in je leven kunnen maken dat je de hoop op wilt geven. Ben ik echt vergeven? Ik doe nog zoveel zonden… Is de duivel wel echt verslagen? Het kwaad lijkt om zich heen te grijpen!
Houd vast aan de vaste grond die je in Christus hebt! Laat Hem niet los! Houd vast aan wat je nog niet ziet. Wij delen in de hoop die Jezus ons geeft, als we de belijdenis van Hem, wie Hij is en wat Hij voor ons doet, vasthouden. Geef niet op, ook als omstandigheden moeilijk zijn of als je niets van Hem merkt.

Medelijden

Jezus is ons in alles gelijk geworden. Hij werd ook verleid om op te geven, maar Hij hield vol. Hij helpt je als je de moed op wilt geven. Dat staat zo mooi in het vers net voor hoofdstuk 3, voordat we aangemoedigd worden om vol te houden: want waarin Hij zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen (Hebreeën 2:18, HSV). En in Hebreeën 4:15 staat: Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

Dat volhouden in het geloof hoeven we gelukkig niet op onze eigen kracht te doen. Zo vaak verzwakt mijn geloof en raak ik verzand in mijn eigen bezigheden. Ik dwaal zo langzaam af van de vrede en hoop die ik in Jezus heb. Gelukkig wil Jezus ons alles geven wat wij nodig hebben om bij Hem te blijven. We mogen Hem vragen om ons te helpen in het volhouden van het geloof:

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
– Hebreeën 4:16 (HSV)

Aan de slag!

Deel deze overdenking

  1. Alie Kramer schreef:

    Goede morgen
    Deze woorden had ik net even nodig.
    Bedankt Gods rijke zegen toegewenst.
    Vr gr Alie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap