Een hoop hoop

23

feb

Jacomien van Urk

Hoop. Wat is dat eigenlijk? Ik hoop dat ik… Ik hoop morgen… Ik hoop op… Hoop. In het dagelijkse leven gebruiken we het woord hoop vaak voor iets dat we niet zeker weten. In de Bijbel kunnen we het woord hoop ook regelmatig terugvinden. Maar dan wel op een heel andere manier dan dat wij het gebruiken. Ik heb verschillende Bijbelteksten gevonden met het woord hoop. Zullen we gewoon samen kijken wat de Bijbel zegt over hoop? Wat God hiermee bedoelt? De  Bijbelse hoop heeft namelijk echt veel hoop te bieden!

“God geeft mensen nieuwe hoop en verwachting. En ik bid dat Hij jullie zal vullen met pure blijdschap en vrede door jullie geloof. Dan zullen jullie door de kracht van de Heilige Geest steeds sterker worden, zodat jullie kunnen volhouden.”
(Romeinen 15:13, BasisBijbel)

Hier wordt hoop in een zin genoemd samen met het woord verwachting. Verwachting betekent dat je ergens naar uitziet. Iets wat gaat komen, waar je als het ware op het puntje van je stoel op wacht. Iets waarvan je weet dat het gaat komen. Daarna wordt in de tekst gebeden om vervulling met blijdschap en vrede. Mogen we niet zeggen dat hoop en verwachting blijdschap en vrede geeft? Ons vult hiermee. Denk maar aan een bruid die hoopt en uitziet naar de dag van haar bruiloft. God wil ons vullen met hoop, verwachting, blijdschap en vrede. Waarom? Lees het maar: om ons sterk te maken zodat we vol kunnen houden. Hoop maakt sterk.

“We zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel erg dankbaar. Want omdat Hij zo goed en liefdevol is, heeft Hij nieuwe mensen van ons gemaakt: we zijn opnieuw geboren. Dat heeft Hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daardoor kunnen we vol hoop zijn.”
(
1 Petrus 1:3 BasisBijbel)

In deze tekst wordt een reden genoemd waarom we vol hoop kunnen zijn. De wedergeboorte. Het wonder dat God ons nieuwe mensen maakt. Door het werk van Jezus Christus, door zijn lijden, sterven en opstanding. We zijn opnieuw geboren in het huisgezin van God om voor altijd door Hem bemind te worden. Wat een wonder! Dat geeft hoop! Een hoop hoop! Jezus heeft alles volbracht.

“En Hij zal alle volken hoop geven, omdat Hij hen zal redden.”
(
Matteüs 12:21, BasisBijbel)

Wat is dit een bemoedigende tekst voor de tijd waarin wij leven. Er zijn zoveel volken zonder hoop. Syrië, een volk dat verdreven is uit een door oorlog verwoest land. Noord-Korea, een volk waar christenen vreselijk vervolgd worden. Eritrea, een volk dat onderdrukt wordt door een machtig regime. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. En laten we Nederland ook niet vergeten. Een volk wat leeft met een vrije moraal waarin alles draait om ‘Ik’. En dan spreekt de bijbel over hoop voor alle volken. Waarom? Omdat God zelf redden zal! Hij zal vrede en redding brengen. Dat is niet een misschientje. Nee, daar mogen we op hopen. Zeker van zijn. Naar uitzien!

“Steeds als ik wanhopig was, troostte U mij en gaf U mij weer hoop.”
(
Psalmen 94:19 BasisBijbel)

Hoop wordt hier gegeven na wanhoop. Wanhoop is het tegenovergestelde van hoop. Wanhoop kan ons diep in het donker brengen. Geen uitzicht meer. Geen verwachting. Geen blijdschap en vrede. Waar we in de eerste tekst zagen dat hoop dit juist geeft, neemt wanhoop dit weg. Maar God belooft nieuwe hoop. Hij troost eerst en geeft daarna hoop om weer verder te kunnen gaan.

“Nog vóórdat de dag begint, roep ik U om hulp. Want uw woorden geven mij hoop.”
(
Psalmen 119:147, BasisBijbel)

Wauw, hier wordt hoop verbonden aan de woorden van God. Zijn woord dat levend is. Kracht in zich heeft. Ons denken vernieuwt. Gods woorden geven hoop, omdat Gods woorden ons leiden op de weg die we moeten gaan. Zijn woorden zijn vol liefde en genade. Maar zijn woorden kunnen ons soms ook vertellen wat er niet klopt in ons leven. Zodat we weer terug kunnen gaan naar God en nieuwe hoop en redding mogen ontvangen.

“Heer, waar kan ik nog op hopen? Ik kan alleen maar vertrouwen dat U mij redt!”
(
Psalmen 39:8, BasisBijbel)

Soms hopen we niet op God. Dan hopen we op mensen. Of op dingen in ons leven die zekerheid lijken te geven. Bijvoorbeeld een leuke baan of een eigen huis. Maar God wil dat we alleen op Hem hopen. Dat we alle aardse dingen waarop we stiekem soms nog hopen en onze redding en geluk van verwachten voor zijn voeten neerleggen. En belijden dat Hij de enige is waarop we willen hopen. Dat Hij ons vertrouwen waard is. Omdat de hoop op Hem nooit, maar dan ook nooit teleurstellend zal zijn. Hopen op Hem is een zeker weten. Een vast vertrouwen! Uitzien naar het hemelse leven.

“Maar wij kijken uit naar iets wat er nog níet is. En we zijn er zeker van dat het komt. Daarom wachten we er vol vertrouwen geduldig op.”
(
Romeinen 8:23-25, BasisBijbel)

Aan de slag!

Bedenk een woord dat je aanspreekt of vaak tegenkomt in de bijbel. Zoek vervolgens op internet naar teksten in de bijbel waarin dit woord genoemd wordt. (In de app van BasisBijbel zit een makkelijke zoekfunctie. Je kunt een woord typen en dan komen alle teksten met dit woord tevoorschijn.)

Leer wat de bijbel zegt en bedenk wat jij hiermee kunt in je dagelijkse leven. Als je het fijn vindt kun je dit opschrijven of het creatief verwerken.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap