Goede Vrijdag – het ware Pesachlam

10

apr

Lydia Hiemstra

Het is vandaag Goede Vrijdag, de dag waarop het lijden van de Here Jezus aan het kruis centraal staat. Ik wil je meenemen naar dat moment aan het kruis, waar de Here Jezus het Pesachlam werd.  

Pesach 

Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of bokje uitkiezen, elk gezin één. (…) Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. (…) Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen.
– Exodus 12: 3, 5-7, 13 (NBV) 

Pesach was hét feest van het jaar bij de Joden, waar ze de uittocht van Egypte herdachten. Het was één van de feesten waarbij je als man naar Jeruzalem moest komen om feest te vieren. Het begon op de 14e Nissan (een maand van de Joodse kalender). Vier dagen ervoor moesten de Israëlieten al een lammetje bij zich in huis nemen en het hiermee apart zetten van de rest. Ze hadden dus vier dagen lang een dartelend Pesachlam in huis en daarna werd het op de 14e van de maand geslacht. Alles om te herdenken wat er op de eerste Pesach was gebeurd. Het Pesachlam nam de plaats in van de eerstgeborene en als de doodsengel het bloed van dat lam aan de deurposten zag, ging deze aan het huis voorbij (Pesach betekent ‘voorbijgaan’).  

De kruisdood 

Toen de tempel er was, werden alle lammetjes voor Pesach na het middaguur geslacht in de tempel door de priesters. Op de dag van de kruisiging, die ook plaats vond op de 14e Nissan, waren er dus veel mensen in de tempel rond het middaguur. Ze stonden daar met de mekkerende lammetjes die moesten worden geslacht. Op dat moment werd het drie uur lang donker. Jezus werd op dat moment door God verlaten. Alle zonden werden op de Here Jezus gelegd en God moest zijn ogen afwenden van zijn Zoon.  

Na die drie uur van duisternis scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden (Lucas 23:44,45). Daarmee wordt het tweede voorhangsel bedoelt, die tussen het Heilige en het Heilige der Heilige hing. Normaal mocht in het Heilige der Heilige één maal per jaar alleen de hogepriester naar binnen gaan op Grote Verzoendag. Nu kon iedereen zomaar naar binnen kijken en in Gods aanwezigheid zijn. Een mooi beeld dat we door het sterven van Jezus weer bij God kunnen komen, heel dicht bij Hem. Er staat niets meer tussen ons en God in.  

Jezus was de enige die zonder gebrek was, zonder zonde. Hij moest geslacht worden, zodat wij gered konden worden van de dood. Alleen doordat de Schepper van het heelal, de Koning der Koningen al onze zonden op zich nam, konden wij worden gered. Als we dat geloven, mogen we in het huis zijn en schuilen achter het bloed dat aan de deurposten is gesmeerd. Aan dat bloed zullen we herkend worden. Dat bloed zal ons redden. 

Het avondmaal 

Sinds de eerste Pesach is Nissan de eerste maand van het Joodse nieuwe jaar. Ook de dood van de Here Jezus geeft een nieuw tijdperk aan. Een tijd waarin we kunnen schuilen achter het bloed van het Lam. Net als de Joden hebben wij, met dit nieuwe tijdperk, ook een maaltijd gekregen, waar we herinnert worden aan ons Pesachlam dat geslacht werd: het avondmaal. Jezus heeft dit zelf ingesteld op de vooravond van zijn kruisdood. Aan deze maaltijd zitten geen voorwaarden verbonden. Het gaat er niet om of je besneden of onbesneden bent. Het gaat erom dat je Jezus gedenkt, wat Hij voor jou heeft gedaan. Dat Hij zijn bloed en zijn lichaam heeft gegeven, zodat jij achter zijn bloed kunt schuilen.  

Aan de slag! 

Dit keer gaan we niet aan de slag, maar worden we stil. Als je leest hoe Pesach en de kruisdood van de Here Jezus in elkaar overlopen en het een nieuwe betekenis krijgt, kan je alleen maar stil zijn.
Probeer eens 5 minuten de tijd te nemen om écht stil te zijn, om je alleen maar te richten op wat Jezus voor jou deed. Laat je hart vullen met dankbaarheid en bedank Hem dat Hij dat Pesachlam wilde worden voor jou.   

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap