Gods liefde en rechtvaardigheid, hoe werkt dat tegelijkertijd?

01

aug

Mandy

Gods liefde en rechtvaardigheid. Twee termen die ik soms best lastig vind om samen te voegen. Ik worstel ermee hoe dat precies werkt. Hoe combineer je die twee, liefde en rechtvaardigheid? Volgens mij ben ik daarin trouwens niet de enige, en is het ook een heikel punt voor christenen onderling. Ik merk vaak – bijvoorbeeld op Facebook – dat de ene christen de nadruk legt op de liefde, en de ander daar vervolgens tegenin gaat door de rechtvaardigheid te benadrukken. De balans is ontzettend moeilijk te vinden, omdat iedere christen die weer anders uitlegt. Niet zo gek dus, dat ik er in m’n eentje al moeite mee heb.

Maar wat laat de Bijbel over liefde en rechtvaardigheid zien? In welke verhalen zijn beide aspecten van Gods karakter zichtbaar? Ik werd hierdoor getriggerd toen ik een tekst in Jesaja las.

Ik koester mijn woede niet. Maar zou ik dorens en distels dulden? (Jesaja 27:4a)

God kan geen dorens en distels dulden

Iets in die tekst maakte dat ik over dit onderwerp na ging denken, en het hielp me om andere teksten in perspectief te plaatsen. Teksten over geweld, waarin ik het soms zo moeilijk vind om óók liefde te lezen. Jesaja laat hier iets doorschemeren van hoe God liefde en rechtvaardigheid samen bedoeld heeft. Hoe Híj het ziet en hoe ik het zou moeten zien, maar waarin ik vaak door mijn menselijke tekortkomingen wordt gedwarsboomd. Natuurlijk zou Hij geen dorens en distels dulden… Hoe zou Hij dat kunnen? Hij is een heilige God! Als er iets met Zijn heiligheid in aanraking komt dat níet heilig is, dan kan het niet anders dan dat daar een reactie op volgt.

Adam en Eva worden uit het paradijs weggestuurd

Opeens komen de eerste mensen in mij op: Adam en Eva. Nadat zij van de verboden vrucht hadden gegeten, was God genoodzaakt hen uit het paradijs te verjagen. Ergens klinkt dat misschien heftig en zwaar. Was dat nou écht noodzakelijk? Ja. God kon de zonde niet ongestraft laten. Hij kon geen dorens en distels laten groeien in Zijn perfect geschapen paradijs. Dat is rechtvaardigheid.

God voorkwam een eeuwig leven zonder Hem

Maar er is nóg iets. In Genesis 3:22 staat dit:

En de Heer God zei: “De mens is nu net als Wij geworden. Want nu weet hij wat goed en wat kwaad is. Daarom mag hij nu niet meer van de boom van eeuwig leven eten. Want zo mag hij geen eeuwig leven krijgen.”

Als Adam en Eva van de boom van eeuwig leven zouden eten, zou dat betekenen dat ze voor altijd in zonde zouden leven. Voor altijd verstoten zouden zijn van de aanwezigheid van God. En dát kan Hij niet over Zijn hart verkrijgen. Dat de mens die Hij perfect maakte nooit meer bij Hem kan zijn, dat gaat Hem veel en veel te ver. Zie je dat? Wat een liefde.

God helpt Adam en Eva in hun schaamte

Die liefde proef ik ook altijd in dit vers:

De Heer God maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenhuiden. Daarmee kleedde Hij hen aan. (Genesis 3:21)

Ik vind dat zóiets moois. De mens heeft gezondigd, en God eigenlijk midden in Zijn hart getroffen. Ze schamen zich vervolgens voor wat Hij perfect maakte: hun lichaam. En wat doet God? Hij geeft ze kleding! Hij praat hun zonde niet goed – want ze worden uit het paradijs weggestuurd – maar helpt hen wel in waar ze, als gevolg van de zonde, mee worstelen. Dat vind ik zo teder, en schetst voor mij zo’n duidelijk beeld van wie God is. Hij had het namelijk ook níet kunnen doen, en Adam en Eva het zelf uit kunnen laten vogelen.

Mozes werpt een blik over het beloofde land

En zo is het, denk ik, ook met Mozes. Doordat hij en zijn broer Aäron tegen Gods bevel zijn ingegaan, mochten zij het beloofde land uiteindelijk niet in. Maar God gaf Mozes wél de kans om het land te zien, net voordat hij stierf. God kon Mozes’ zonde niet ongemerkt voorbij laten gaan, maar gunde het hem wel om te laten zien waar hij het volk al die jaren naartoe had geleid.

Jezus, dé belichaming van Gods liefde en rechtvaardigheid

En natuurlijk is er één leven dat in het benoemen van Gods liefde en rechtvaardigheid niet ontbreken kan: Jezus. In Hem komen deze twee kernmerken samen. Liefde, omdat Hij stierf voor onze zonden. Rechtvaardigheid, omdat onze zonden niet ongestraft konden blijven en Hij de prijs ervoor heeft betaald. Hij is dé belichaming van Gods liefde en rechtvaardigheid.

Aan de slag!

Kun jij nog meer voorbeelden noemen waarin Gods liefde en rechtvaardigheid beide te zien zijn? Laten we elkaar helpen meer van God te zien, en deel wat er in jou opkomt in de reacties!

Download de dagtekst en deel ‘m op Instagram, Pinterest of Facebook!

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

Deel deze overdenking

  1. Trijnet schreef:

    Ik dacht aan Kaïn. Hij slaat zijn broer dood en God stuurt hem weg. Maar hij krijgt wel een teken van God dat hem zal beschermen zodat hij niet gedood zal worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap