God is voor jou!

14

apr

Joanne van de Vendel

Lieve vrouw, hoe is het met je? Weet je dat God voor jou is, ongeacht jouw situatie? Het is vaak niet te bevatten: de wegen die God met ons in het leven gaat. Soms gaat het totaal anders dan je zou willen en had verwacht. Dan komt de twijfel en onzekerheid en gaat dit het gevoel van vrede en vertrouwen overschreeuwen. Wat doe je als je dit overkomt? 

3400 jaar terug in de tijd 

We gaan even 3400 jaar terug in de tijd. Mozes spreekt namens God het volk toe en wil hen bemoedigen, voordat ze het land dat God Zijn volk wil geven in bezit zullen nemen. Hij wil ze de moed, de vrede en het vertrouwen geven, dat de weg die zij nog te gaan hebben door God geleid en begeleid zal worden. God is voor hen en om hen heen. 

Zie, de HEERE, uw God, heeft het land aan u gegeven; trek op, neem het in bezit, zoals de HEERE, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft; wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. 
– Deuteronomium 1:21 (HSV)

Gaaf toch, dat God zo duidelijk laat blijken dat ze niet bevreesd hoeven te zijn? Maar dit lijkt niet helemaal bij het volk aan te komen. Ze vragen Mozes om verspieders het Beloofde Land in te laten gaan. Mozes vindt dat goed en wijst twaalf mannen aan. Deze mannen gaan op pad en zien hoe vruchtbaar, maar ook hoe sterk dit land is. Bij terugkomst vertellen de verspieders over hun bevindingen en het volk van Israël verliest de moed. Behalve Kaleb en Jozua, die proberen het volk te vertellen dat ze op God moeten blijven vertrouwen. Maar het volk wil niet luisteren. Veertig jaar in de woestijn was niet genoeg om Egypte uit de mensen te halen. 

Herinneren

Mozes herinnert het volk eraan dat God al die tijd, vanaf Egypte tot nu, er voor hen is geweest en er voor hen zal blijven. Kennelijk is het nodig dat we herinnerd worden aan de goedheid en aanwezigheid van God in ons leven. Lees eens mee hoe Mozes dit doet:

Toen zei ik tegen u: Schrik niet [voor hen] terug en wees niet bevreesd voor hen. De HEERE, uw God, Die voor u uit gaat, Hij zal voor u strijden, overeenkomstig alles wat Hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft, en in de woestijn, waar u gezien hebt dat de HEERE, uw God, u gedragen heeft, zoals een man zijn zoon draagt, op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. Maar ondanks deze woorden geloofde u niet in de HEERE, uw God, Die voor u uit ging op de weg, om voor u een plaats te zoeken om uw tenten op te zetten; ‘s nachts met het vuur, om u de weg te tonen die u moest gaan, en overdag met de wolk. 
– Deuteronomium 1:29-33 (HSV)

Zoals het volk van Israël een weg door de woestijn heeft afgelegd, is dit zeker geen droomreisje geweest. Het was een moeilijke weg voor het volk. Ondanks al die keren dat ze zich van God afkeerde, blijft God trouw. God gaat letterlijk voor hen uit. Ze hoeven onderweg niet bang te zijn. God wil graag dichtbij zijn. Zij en wij mogen op God vertrouwen in onze levensweg. 

God is voor jou! 

Welke weg heb jij al in je leven afgelegd? Was het een weg van zorgen, angst, twijfel en onzekerheid of juist van voorspoed en welvaart? 

Herinner je dit: God was er al die tijd! Misschien zag je Hem niet door de moeilijkheden heen of ben je het als vanzelfsprekend gaan zien. Neem dan even een moment om stil te staan en je te herinneren dat God voor jou is. Blijf dicht bij God. Hij is trouw en zal niet van je zijde wijken. 

Herinner je dat God voor jou is. Hij zal je vullen met Zijn vrede. Vertrouw Hem op de levensweg die Hij met jou zal gaan. 

Aan de slag! 

Luister naar het lied ‘The Blessing’ voor Nederland, gezonden door het ‘gewone volk’. Hierin klinkt ‘God is voor jou!’ als een herinnering op jouw levensweg.

Bron: StudieBijbel Online

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap