God doet nooit een half werk, Hij voltooit wat Hij begon!

01

jun

Suzanne Verschoor

Paulus schrijft bemoedigende woorden aan de gemeente in Filippi. Op het moment van schrijven zit hij in gevangenschap (vermoedelijk in Rome). De gemeente ondersteunt hem financieel, en op die manier heeft de gemeente een groot aandeel in het verspreiden van het Evangelie. Doordat ze dit doen, worden ze deel van de genade die Paulus ontvangt. Hij geeft ze een hoopvolle belofte mee: God voltooit wat Hij begon!

Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het Evangelie.
– Filippenzen 1:3-7 (HSV)

God voltooit altijd wat Hij is begonnen

In vers 6 schrijft Paulus dat God een goed werk begonnen is in de gemeente. Hiermee doelt Paulus op het goede werk van de ‘gemeenschap aan het Evangelie’. God heeft het geloof in de harten van de mensen gelegd. Dankzij God zijn ze bereidwillig om Paulus te ondersteunen in het verspreiden van het Evangelie. God is dus in hen een goed werk begonnen. Hij werkt door hen heen.

In de BasisBijbel klinkt hetzelfde vers als volgt:

God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt.
– Filippenzen 1:6 (BB)

Vanaf de dag dat jij ‘ja’ zei tegen Jezus, is God ook in jou een goed werk begonnen. Τoen heeft Hij het geloof in jouw hart geplant. Heeft Hij in jou een verlangen gelegd waarin je zo graag wilt dat iedereen het grote nieuws van het Evangelie gaat geloven.

God voltooit Zijn werk wat Hij begon tot Jezus terugkomt

Hij zal met je bezig blijven, totdat Jezus terugkomt. Wat Hij is gestart, maakt Hij af. Door welke fase je nu ook gaat, Hij kan jou gebruiken als deelnemer aan het Evangelie. Iedereen neemt op zijn eigen manier deel aan de ‘gemeenschap aan het Evangelie’. Zelfs jouw omstandigheden kunnen deel maken van het verspreiden hiervan. Je kunt anderen tot steun zijn, je kunt een voorbeeld zijn, anderen helpen. Hoe dan ook, God zal het werk wat Hij in jou is begonnen, niet tussentijds stoppen. Hij blijft met jou bezig, elke dag weer. Alles, echt alles, kan Hij ten goede gebruiken. Niets is voor Hem onmogelijk of ongrijpbaar. Paulus weet het zeker (vers 6). Dus als jij nog twijfelt, mag je dat op dit moment loslaten.

Richt je ogen op God

God is in jou iets goeds begonnen. En Hij zal dit afmaken. Zijn oog blijft op jou, elke dag weer. Richt jouw ogen ook op Hem, zodat Hij door jou heen kan werken. Elke keer als ik merk dat mijn eigen gedachten de overhand nemen, wanneer onzekerheid toeneemt, zing ik het lied ‘Turn your eyes upon Jesus’ stilletjes in mijn hoofd. Alleen bij Hem kom je echt tot je recht. Van Hem mag je het verwachten, want Hij, alleen Hij, kan alles ten goede gebruiken.

Aan de slag!

Luister het lied “Turn your eyes’ van Lauren Daigle.

Deel deze overdenking

  1. Anneke schreef:

    Mooi. Maar als mensen ontrouw zijn dan of een tijd de Heer niet op dex1e plaats stond. Of mensen bekeert zijn maar er verder niets mee doen. Hoe kan de Heer dat werk voleindigen. Behouden als door vuur ???

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap