God dienen met je zintuigen – een onmogelijke opdracht?

28

jun

Tirza Rots

Als mensen zijn wij geschapen met vijf verschillende zintuigen: Onze ogen, waarmee we kunnen zien. Onze oren waarmee we kunnen horen, onze neus waarmee we kunnen ruiken, onze tastzin waarmee we kunnen voelen en onze smaak waarmee we kunnen proeven. Ongelofelijk hoeveel ‘informatie’ en signalen jij en ik kunnen registreren en ook verwerken.

God geeft je zintuigen

Maar wát ziet ons oog eigenlijk allemaal en welke boodschap komt ons oor binnen? Dáár gaat het over vandaag. Is het misschien nodig om te filteren wat we binnenlaten via onze zintuigen? In deze maatschappij vraagt een constante berichtenstroom onze aandacht. In beeld en geluid komt er enorm veel op ons af. God heeft ons zintuigen gegeven om al die informatie tot ons te kunnen nemen. Hoe ga jij daar mee om? Ben jij selectief in wat je ‘binnenlaat’? Vandaag pakken we het Bijbelgedeelte uit Marcus 9: 43-48 erbij. Waarin staat:

Als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af…
Als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af..
Als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit..

Het parallelle gedeelte uit Mattheüs 5:29 en 30 verwoordt het zo:

Als uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg…
Als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg…

– Mattheüs 5:29, 30 (HSV)

Radicaliteit

Deze woorden komen uit de ‘bergrede’ van Jezus. Een toespraak waarin Hij Zijn toehoorders de principes van Gods Koninkrijk duidelijk maakt. Hij schetst hoe radicaal een leven met God er in de praktijk van alledag uitziet.   

Met het vers over het oog wordt gewezen op de begeerte die het oog kan opwekken. Elk mens wordt getriggerd door wat hij/zij ziet. Welk verlangen wordt opgewekt door wat jouw oog binnenkomt? Wat doet dit verlangen met jou en wat doe jíj met dit verlangen?!

De maatschappij waarin we leven is gericht op het direct (willen) vervullen van verlangens. Hierdoor worden we negatief beïnvloed. Bij God gaat het om karaktervorming. Dit staat recht tegenover elkaar.

Keuzes maken met je zintuigen

Het oog is passief en een hand is actief. Maar op beide manieren kun je zondigen. Als jouw zintuigen jou ertoe brengen om met jouw voeten af te dwalen van de weg van God, onderneem dan vandaag nog actie! De bovenstaande verzen uit Marcus en Mattheüs vervolgen dat het beter is om ‘geamputeerd’ door het leven te gaan en zo het eeuwige leven te behouden. Dan om, met al je ledematen ‘er nog aan’, van God gescheiden verder te leven.

De keuzes die jij maakt hebben een effect op jouw leven. Bescherm jezelf! Waak over wat er op je netvlies komt en je hart binnenkomt. Maak bewust keuzes in wat jij binnen laat. Welke keuze maak jij bijvoorbeeld in het kijken naar series? Helpt dat wat je ziet jou in je levenswandel met God? Ben jij selectief als het gaat om de muziek waar je naar luistert?  Helpt de inhoud jou om Gods weg te gaan? Of niet?

Pijnlijk

Amputeren betekent zoiets als afsnijden, afzetten. Het doet pijn, het kost je wezenlijk iets. Uiteraard betekent dit niet dat wij onszelf letterlijk moeten amputeren om onszelf te behoeden voor het kwade. Maar dit gedeelte is heel radicaal. God wil dat wij leven in gehoorzaamheid aan Hem. Misschien ben je getrouwd en ben je verliefd op iemand anders. Wat doe je dan? Of je bent verwikkeld in een overspelige relatie. Ook dan deze aansporing: breek vandaag definitief met datgene wat jouw relatie met God in de weg staat!

De kern van Jezus’ woorden is dat we ons in het natuurlijke leven beter iets kunnen ontzeggen omwille van het Koninkrijk van God, dan dat we in dit (tijdelijke) leven in zonde vallen en daardoor het eeuwige leven mislopen.

Gods hart

Het is een stevige boodschap, scherp en pijnlijk. Het ‘snijd’ in onze levens en onze verlangens. Het is bedoeld om ons te beschermen. Daarom de dringende oproep aan jou om gehoor te geven aan deze Bijbelse boodschap. God wil jou op die manier dicht bij Zijn Vaderhart houden! Dat is de allerbeste plek waar je voor altijd kunt zijn!

Aan de slag!

Wat heb jij ervoor over om dicht bij God te blijven? Wat moet (wil?) jij ‘amputeren’ uit jouw leven? Wees radicaal!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap