God begrijpen

11

jan

Carmen

Voor een hele lange tijd heeft God iets verborgen gehouden. Een geheim. Een wijsheid van God alleen. Een onbegrijpelijke wijsheid. Niemand zou het kunnen begrijpen. Het is namelijk onmogelijk om God te begrijpen. Het is onmogelijk om vanuit onze menselijke geest de Geest van God te begrijpen. Het geheim van God, zijn plan, is aan ons bekend gemaakt. Het bleek onze redding te zijn. Jezus die stierf aan het kruis. Aan ons is Gods wijsheid bekend gemaakt, maar door wie?
6 De wijsheid waar ik mee kom, is alleen te begrijpen voor mensen die er aan toe zijn. Het is geen wijsheid van deze wereld of van de geestelijke machten van deze wereld. Die machten zullen vernietigd worden. 7 Maar de wijsheid waar ik over spreek, is de wijsheid van God. Het gaat daarbij over dingen die heel lang verborgen waren. Maar nu zijn ze aan ons bekend gemaakt. Ik bedoel het plan dat God al vanaf het begin van de tijd had klaarliggen om ons te redden. 8 De geestelijke machten van deze wereld wisten niet hoe Hij dat wilde doen. Als ze het wél hadden geweten, zouden ze de hoogste Heer niet hebben gekruisigd. 9 Maar het is gegaan zoals er in de Boeken staat: “Niemand heeft ooit zoiets gezien. En niemand heeft ooit zoiets gehoord. Geen mens heeft ooit zoiets kunnen bedenken. Maar zó is Gods plan voor de mensen die van Hem houden.” 10 En nu heeft God aan óns zijn plan bekend gemaakt door zijn Geest. Want Gods Geest weet alles. Hij weet ook de diepste gedachten en plannen van God. 11 Wie kan weten wat er diep in de gedachten van een mens leeft? Dat kan toch alleen zijn eigen geest? Zo weet ook alleen Gods eigen Geest, wat er in God is. 12 En wij hebben niet de geest van de wereld gekregen. Nee, wij hebben de Geest van God gekregen. Daardoor kunnen we weten wat God ons heeft gegeven. 13 Over die dingen spreken we dan ook. Maar niet met woorden die uit menselijke wijsheid komen. We spreken erover met de woorden die de Geest ons geeft. Zo kunnen we geestelijke dingen ook met de hulp van de Geest vertellen en begrijpen. 14 Maar mensen die Gods Geest niet hebben, kunnen de dingen van Gods Geest niet begrijpen. Ze vinden ze belachelijk. Ze kunnen ze niet begrijpen, omdat ze alleen geestelijk te begrijpen zijn. 15 Maar mensen die Gods Geest hebben, kunnen alles begrijpen. Maar zijzelf zijn voor de ongelovigen niet te begrijpen. 16 Want de Boeken zeggen: “Wie kan begrijpen wat de Heer denkt en wat zijn plannen zijn? Wie zou Hem goede raad kunnen geven?” Maar wíj hebben dezelfde manier van denken als Christus gekregen zodat we Hem kunnen begrijpen.” (1 Korinthe 2:6-16)

Wie kan weten wat er diep in de gedachten van God leeft? Dat kan toch alleen zijn eigen geest? Net zoals onze eigen geest begrijpt wat er in ons eigen hoofd gebeurt, doorgrondt Gods Geest alle diepste gedachten en plannen van God. De (Heilige) Geest is de enige die God kan doorgronden. Door zijn Geest heeft hij zijn plan aan ons bekend gemaakt. Het mooie is dat wij die Geest ook hebben ontvangen!

Maar wij hebben dezelfde manier van denken als Christus gekregen zodat we Hem kunnen begrijpen. (vers 16)

Wat betekent dit voor jou? Het betekent dat je Hem kan begrijpen! Het betekent dat je kunt begrijpen waarom God voor jou stierf om je te redden. Namelijk, omdat hij je lief heeft. Met een menselijke geest en een menselijke wijsheid is het lastig om deze eindeloze liefde te begrijpen, maar met Gods Geest kunnen we haar omarmen.

Overdenking

Lees het bijbelgedeelte uit Korinthe nog een keer door en laat het even bezinken. Dingen van Gods Geest zijn alleen geestelijk te begrijpen, en jij hebt die Geest ontvangen…

Kort gebed

Dank u God, dat Uw plannen aan mij bekend zijn gemaakt. Dank U dat U mij gered heeft. Er zijn misschien veel dingen in mijn leven die ervoor zorgen dat ik U niet begrijp. Wilt U mij vullen met Uw Geest, zodat ik U kan leren begrijpen. Amen.

Deel deze overdenking

  1. Esther schreef:

    Verrassend onderwerp! En mooi om hier bij stil te staan. Bedankt ?

  2. Mirai schreef:

    Bijzonder dit! Gisteren nog met een (ongelovige) vriendin gehad over de Heilige Geest. Wat hij doet en hoe hij soms te ervaren is.. Thanks for Sharing. Weer een heerlijk stukje!

  3. Lianne schreef:

    Nice!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap